drizoro strona główna
Aktualności - archiwum
Nowy Atest Higieniczny na MAXEPOX CEM     (26.08.2011)
MAXEPOX CEM Atest Higieniczny Nr 137/322/151/2011
Nowa Aprobata Techniczna na HYDROTITE     (27.05.2011)
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6557/2011
Nowy Atest Higieniczny na MAXREST PASSIVE     (13.05.2011)
Atest Higieniczny Nr 65/779/72/2011 MAXREST PASSIVE
Nowe Atesty Higieniczne na MAXSEAL FLEX i MAXMORTER - F     (09.05.2011)
Atest PZH MAXSELAL FLEX HK/B/0313/01/2011 Atest PZH MAXMORTER - F HK/B/0313/02/2011
Przedłużenie Aprobaty technicznej IBDiM na MAXPLUG, MAXBETON i MAXGRIP do 2015 r.     (03.12.2010)
AT IBDiM Nr AT/2005-03-1941/1
Nowa Aprobata Techniczna     (04.01.2010)
Zaprawy szybkosprawne: WATMAT, WATMAT PŁYNNY i MAXMORTER-C
Nowy Atest Higieniczny na WATMAT PŁYNNY     (07.12.2009)
Atest Higieniczny Nr 199/779/222/2009 - Watmat Płynny
Nowy Atest Higieniczny na MAXEPOX FLEX     (25.11.2009)
Atest Higieniczny PZH HK/W/0850/01/2009- MAXEPOX FLEX
Nowa Aprobata techniczna     (07.09.2009)
Zestaw kitów MAXFLEX, środek gruntujący PRIMER 1 i PRIMER 900 oraz sznur dylatacyjny MAXCEL
poprzednia 1 (2)  
2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom