drizoro strona główna
Baseny


SYSTEM NAPRAWY USZCZELNIANIA BASENÓW


LEGENDA:

1 - MAXCRYL
2 - MAXSEAL FLEX
3 - MAXKOLA FLEX
4 - MAXJOINT FLEX, MAXEPOX JOINT
5 - CONCRESEAL PLASTERING
6 - MAXMORTER - F
7 - MAXPLUG
8 - MAXGRIP, MAXFIX - V, MAXFIX - P
9 - MAXFLEX 100 LM
10 - Taśma uszczelniająca, MAXFLEX XJS
11 - MAXSHEEN POOL

INSTRUKCJA USZCZELNIANIA

  1. W przypadku wystąpienia nierówności należy wyrównać powierzchnie basenu szpachlą na bazie mineralnej CONCRESEAL PLASTERING, ewentualne ubytki uzupełnić zaprawą PCC - MAXMORTER - F, a przecieki i rysy naprawić zaprawą hydrauliczną MAXPLUG lub MAXURETHANE INJECTION.
  2. Na krawędzi styku ścian i dna należy ułożyć taśmę uszczelniającą MAXFLEX XJS, a w narożach wkleić specjalne narożniki uformowane z taśmy uszczelniającej.
  3. Brzegi taśmy i narożników pomalować obficie zaprawą MAXSEAL FLEX po uprzednim nawilżeniu tych miejsc.
  4. Cała powierzchnię przeznaczoną do uszczelnienia dobrze zmoczyć i przystąpić do układania pierwszej warstwy elastycznej zaprawy uszczelniającej MAXSEAL FLEX stosując szczotkę typu Maxbrush.
  5. Po upływie ok. 16 ÷ 24 h należy przystąpić do aplikacji drugiej warstwy elastycznej zaprawy MAXSEAL FLEX. W przypadku wykończenia basenu bez płytek ceramicznych należy drugą warstwę MAXSEAL FLEX wyrównać pacą metalową na gładko.
  6. Dla wykończenia bez płytek ceramicznych należy warstwę uszczelniającą pokryć farbą basenową MAXSHEEN POOL w kolorze niebieskim.
  7. Jeżeli przewidujemy wykończenie płytkami ceramicznymi to kolejnym etapem będzie ułożenie elastycznego kleju MAXKOLA FLEX.
  8. Ostatnim etapem będzie wykonanie spoinowania fugą mineralną MAXJOINT FLEX POOL lub w przypadku specjalnych wymogów fugą epoksydową MAXEPOX JOINT.
  9. Wszystkie dodatkowe urządzenia należy zamontować używając mineralnej zaprawy do kotwienia MAXGRIP lub specjalnych żywic MAXFIX - V lub MAXFIX - P.

DETALE KONSTRUKCYJNE
2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom