drizoro strona główna
powrót
MAXSHEEN®

POWŁOKA WODOODPORNA NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

MAXSHEEN®
MAXSHEEN® - POWŁOKA WODOODPORNA NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Jednoskładnikowa, gotowa do użycia żywica akrylowa na bazie polimerów i kopolimerów, wodorozcieńczalna, która po związaniu tworzy wysokiej jakości powłokę odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych, środków alkaicznych i procesów starzenia. Występuje w dwóch odmianach: gładkiej i z teksturą.

ZASTOSOWANIE


Materiał stosowany do ochrony i zabezpieczania konstrukcji betonowych narażonych na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych, szczególnie takich obiektów jak: mosty, estakady, chłodnie kominowe, zbiorników żelbetowych w oczyszczalniach ścieków – ich zewnętrzne powierzchnie. Materiał ten można aplikować na takie powierzchnie jak: beton, kamień, cegła, azbest, drewno i korek.
Przeznaczenie powłok ochronnych:
• do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu:
• do powierzchniowej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i zanieczyszczeń znajdujących się w atmosferze,
• do wykonania powłok dekoracyjnych,
• do odświeżania istniejących powłok będących dyspersjami wodnymi
• do zabezpieczania betonowych elementów, których ewentualne zarysowanie nie może być mostkowane przez powłokę.

ZALETY


• Redukcje nasiąkliwość powierzchniową betonu
• Redukcje wchłanianie substancji szkodliwych
• Zwiększa odporności na mróz i mgłę solną
• Nie hamuje dyfuzji pary wodnej
• Hamuje dyfuzję CO2
• Powłoka wodoodporna.
• Posiada doskonałą przyczepność do podłoża.
• Charakteryzuje się dużą odpornością na plamy i zabrudzenia, możliwość mycia wykonanej powłoki.
• Zachowuje dużą stabilność koloru.
• Odporna na promieniowanie ultrafioletowe i zmienne warunki pogodowe.
• Odporna na zasady.
• Sztywność powłoki nie utrudnia diagnostyki rys na odpowiedzialnych elementach konstrukcyjnych.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI


Powierzchnia musi być czysta, a materiały obce takie jak: farby, uszkodzone tynki, wykwity soli, grzyby, oleje itp. czyli wszystkie środki mogące osłabić przyczepność, muszą zostać usunięte. Wskazane jest użycie jako podkładu, na powierzchniach nierównych i porowatych, warstwy MAXQUICK z dodatkiem MAXCRYL.
W przypadku występowania wykwitów solnych, konstrukcje należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnie konstrukcji, stosując środek o nazwie MAXSEAL SULFAT.
Do czyszczenia podłoża zaleca się wykonania piaskowania lub hydropiaskowanie. W przypadku podłoży zabrudzonych, a strukturalnie mocnych, można oczyścić powierzchnię przez mycie agregatami wysokociśnieniowymi.
Wszystkie ubytki należy uzupełnić MAXREST lub MAXRITE. Powierzchnię przed aplikacją należy zwilżyć.

NAKŁADANIE


Warstwa gruntująca
Na powierzchnie o dużej absorpcji i porowatości przed nałożeniem warstwy zasadniczej z MAXEHEEN , należy zastosować warstwę gruntującą składającą się z 1 części wody i 5 części MAXSHEEN. W przypadku aplikacji na powierzchnie gipsowe lub powierzchnie porowate zalecana jest warstwa gruntująca MAXSHEEN PRIMER.
Aplikacja
Przed nałożeniem MAXSHEEN należy wymieszać mieszadłem w celu uzyskania jednolitej konsystencji. MAXSHEEN może być nakładany pędzlem, wałkiem lub aparatami natryskowymi.
MAXSHEEN nie należy nakładać, gdy w ciągu kilku godzin spodziewany jest deszcz lub spadek temperatur poniżej 5°C.

WYDAJNOŚĆ


Wydajność jest w znacznym stopniu uwarunkowana chropowatością i absorpcją podłoża.
MAXSHEEN gładki: 0,2 – 0,4 kg/m2
MAXSHEEN z teksturą: 0,6 – 0,8 kg/m2
Zastosowanie MAXQUICK jako podkładu znacznie zmniejsza zużycie MAXSHEEN.

UWAGI


• Nie należy nakładać powłoki MAXSHEEN na nowe obiekty przed upływem 28 dni.
• Nie stosować, gdy powłoka będzie narażona na ciągłe zanurzenie w wodzie.
• Nie stosować na powierzchnie poziome narażone na ruch.

MAGAZYNOWANIE


Trwałość produktu w zamkniętych pojemnikach, przechowywanych w temperaturze powyżej 5st. C wynosi 24 miesiące.

OPAKOWANIE


Pojemniki 25 kg
PODSTAWOWE KOLORY biały, perłowo szary, ceglasto czerwony, niebieski, żółty, pozostałe kolory na specjalne zamówienie.

BHP


MAXSHEEN jest materiałem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przy nakładaniu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć wodą i mydłem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje należy zasięgnąć porady medycznej. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą.
Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom