drizoro strona główna
powrót
HYDROTITE®

PROFILE PĘCZNIEJĄCE

HYDROTITE®
HYDROTITE® - PROFILE PĘCZNIEJĄCE
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
HYDROTITE jest hydrofilową gumą, która pod wpływem zaabsorbowania wody zwiększa swoją objętość. To stwarza możliwość elastycznego wypełnienia szczeliny aby zapobiec infiltracji wody. Materiał hydrofilowy dostarcza takich własności odnośnie wodoszczelności, które mogą być wykorzystane do celów nieosiągalnych przy użyciu innych materiałów.
Dodatkowo odkryto i zastosowano kompozycję strukturalną hydrofilową z chloroprenem o mniejszej rozszerzalności. Tego rodzaju złożony typ uszczelki (guma hydrofilowa i guma chloroprenowa) przeznaczony jest do rozszerzenia w kierunku grubości i zapewnia szczelność złącza nawet przy zmianach rozmiarów przerwy ze względu na zachowanie przez nią elastyczności. Ta unikalna koncepcja zakłada iż woda jest zatrzymana przez samą siebie.

RODZAJE PĘCZNIEJĄCYCH PROFILI


• HYDROTITE DS., DSS, DSH – do uszczelniania złącz elementów prefabrykowanych
• HYDROTITE CJ, SS – do uszczelniania złącz, przerw technologicznych przy wylewaniu betonu
• HYDROTITE RSS, CJ-M – do uszczelniania dylatacji

ŁĄCZENIE PROFILI HYDROTITE


Połączenie profili HYDROTITE wykonuje się na styk. Jeżeli w przekroju HYDROTITE znajdują się komory to należy zwrócić uwagę na staranne ich zaklejenie, aby zapobiec penetracji wody wzdłuż profilu. Do tego celu należy użyć kleju cjanoakrylowego lub silikonu pęczniejącego LEAKMASTER.
W celu uzyskania większej pewności połączenia doczołowego, w miejscu połączenia można dodatkowo zaaplikować silikon pęczniejący LEAKMASTER.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom