drizoro strona główna
powrót
LEAKMASTER®

SILIKON PĘCZNIEJĄCY

LEAKMASTER®
LEAKMASTER® - SILIKON PĘCZNIEJĄCY
Karta techniczna
Atest higieniczny
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
LEAKMASTER jest jednoskładnikowym pęczniejącym pod wpływem wody materiałem uszczelniającym o unikalnych własnościach fizycznych. Może być stosowany do takich miejsc jak naroża złączy w budownictwie lądowym, pracach konstrukcyjnych, inżynierii wodnej, tam gdzie są kłopoty z zastosowaniem uszczelniaczy w postaci ciał stałych. Po stwardnieniu ma wspaniałe własności fizyczne i w połączeniu z podobną do gumy elastycznością stanowi doskonały środek samouszczelniający, pęczniejący przy kontakcie z wodą. Jednoskładnikowy uszczelniacz w postaci substancji ciekłej może być użyty przy zastosowaniu pistoletu stosowanego dla uszczelniaczy konwencjonalnych.
W wyniku zaabsorbowania wody może on dwukrotnie powiększyć swoją objętość. To powoduje, że ma on doskonałe własności uszczelniające bez utraty podobnej do gumy elastyczności. LEAKMASTER posiada dobrą przyczepność. Przed spęcznieniem przykleja się do różnych materiałów jak: beton, metal, szkło i inne.

ZASTOSOWANIE


• Uszczelnianie połączeń przy wylewanym betonie,
• Uszczelnianie złączy przy metalowych belkach typu H,
• Uszczelnianie urządzeń wodnych,
• Prace wodouszczelniające.

UŻYCIE


1. Zerwać zabezpieczającą folię aluminiową i usunąć metalową uszczelkę.
2. Odciąć w odpowiednim miejscu dyszę.
3. Zależność między średnicą dyszy, a długością wytłoczonego materiału
4. Umieścić tubę w pistolecie
5. Wytłaczać w sposób ciągły LEAKMASTER w miejsce, które ma być uszczelnione.

UWAGI


1. Wyrób zawiera rozpuszczalnik, który może się zapalić pod wpływem ciepła, otwartego ognia – zanim nastąpi stwardnienie.
2. W pomieszczeniach zamkniętych musi być dobra wentylacja.
3. Unikać kontaktu ze skórą (pracować w rękawicach ochronnych).
4. Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu w temp. Poniżej 32st C.
5. Nie stosować w miejscach mających kontakt z wodą pitną.
6. Stosować dla betonu nie mniejszej niż 150mm, aby uniknąć jego pękania.
7. Nie dopuszczać wody przez 6 godzin od chwili jego użycia.
8. Użyć w ciągu 24 godzin od chwili zdjęcia folii zabezpieczającej tubę.
9. Okres ważności 7 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIE


320ml i 600 ml

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom