drizoro strona główna
powrót
MAXCRYL®

PŁYNNY ŚRODEK DO ZAPRAW I BETONU, ŚRODEK GRUNTUJĄCY

MAXCRYL®
MAXCRYL® - PŁYNNY ŚRODEK DO ZAPRAW I BETONU, ŚRODEK GRUNTUJĄCY
Karta techniczna
Atest higieniczny
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXCRYL jest cieczą na bazie żywic akrylowych, używaną jako płynny dodatek do zapraw, betonu i materiałów systemu firmy DRIZORO. Zaprawy i betony modyfikowane żywicą MAXCRYL charakteryzują się: zwiększoną przyczepnością do podłoża i lepszą urabialnością.

ZASTOSOWANIE


• Płynna domieszka do zapraw cementowych i betonów.
• Domieszka do materiałów przeznaczonych do uszczelnień, napraw i ochrony konstrukcji budowlanych, firmy DRIZORO takich jak: MAXSEAL, MAXPATCH, MAXROAD, CONCRESEAL PLASTERING, WATMAT i innych.
• W rozcieńczeniu z wodą jako środek gruntujący, zwiększający przyczepność, pod tynki, glazurę, itp. Zalecany szczególnie na gładkie podłoża betonowe.

ZALETY


• Zwiększa przyczepność betonów i zapraw do podłoży.
• Polepsza urabialność betonów i zapraw.
• Nie przeszkadza w „oddychaniu” podłoża.
• Zmniejsza skurcz.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU I SPOSÓB UŻYCIA


Zaprawy cementowe i betony.
Wymieszać MAXCRYL z czystą wodą w stosunku 1 : 3. Tak przygotowany płyn zarobowy użyć do rozrobienia odpowiedniej partii zaprawy lub betonu. Należy przy tym pamiętać, że domieszka MAXCRYL polepsza urabialność zapraw i betonu, przez co ma wpływ na wskaźnik w/c.
Stosowanie z materiałami firmy DRIZORO.
Wymieszać MAXCRYL z czystą wodą w stosunku zalecanym w karcie właściwego materiału.
Podkład gruntujący.
Wymieszać MAXCRYL z czystą wodą w stosunku 1 : 3 lub 1 : 2 w zależności od gruntowanego podłoża. Podłoże wcześniej nawilżyć kapilarnie wodą.
Na matowo – wilgotne podłoże nanieść pędzlem lub natryskiem niskociśnieniowym przygotowaną ciecz gruntującą. Na tak przygotowane podłoże nakładać zaprawy tynkarskie lub inne. Nie dopuścić do całkowitego wyschnięcia zagruntowanego podłoża przed nałożeniem zaprawy.

UWAGI


• Nie należy stosować mieszanek z MAXCRYL w temperaturach poniżej 5st C lub, gdy jest spodziewany taki spadek temperatury w ciągu 24 godzin od zakończenia robót.
• Nie zaleca się stosowania na powierzchnie, na których przed związaniem zaprawy lub innego materiału modyfikowanego MAXCRYL może wystąpić skroplenie pary wodnej (punkt rosy). W takim przypadku mogą wystąpić przebarwienia tynku, masy naprawczej lub powłoki.

OPAKOWANIE


Dowolne opakowania.

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w zamkniętych pojemnikach w pomieszczeniach, w których nie nastąpi przemrożenie materiału. Okres przydatności do zastosowania 18 miesięcy.

BHP


MAXCRYL jest produktem nietoksycznym, ale trzeba unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać rękawic i gogli ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu należy dokładnie przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie czystą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy zwrócić się do lekarza. Karta bezpieczeństwa MAXCRYL dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom