drizoro strona główna
powrót
MAXSHEEN® PRIMER

WODOROZCIEŃCZALNY GRUNT DO POWŁOK AKRYLOWYCH

MAXSHEEN® PRIMER
MAXSHEEN® PRIMER - WODOROZCIEŃCZALNY GRUNT DO POWŁOK AKRYLOWYCH
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSHEEN PRIMER – jednokomponentowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywic akrylowych głęboko penetrujący w podłoże, uszczelnia pory, konsoliduje powierzchnie i zwiększa przyczepność akrylowej powłoki.

ZASTOSOWANIE


Jako warstwa gruntująca przed aplikacją akrylowych powłok MAXSHEEN i MAXSEEN ELASTIC.

ZALETY


• Nadaje się do betonu, cegieł, zapraw, naturalnego kamienia i innych materiałów mineralnych,
• Pozwala podłożu oddychać,
• Dobra penetracja w podłoże,
• Podłoże może być mokre,
• Nie zawiera rozpuszczalników, niepalny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Podłoże musi być czyste, pozbawione starych powłok, które mogą mieć wpływ na penetrację i przyczepność materiału.

APLIKACJA


Materiał nanosimy pędzlem, szczotką lub wałkiem. Na porowate powierzchnie należy stosować dwie warstwy MAXSHEEN PRIMER, drugą warstwę nanosimy kiedy pierwsza warstwa jest jeszcze mokra.
Po wyschnięciu MAXSHEEN PRIMER można przystąpić do aplikacji powłok akrylowych.

UWAGI


• Nie aplikować w temperaturze poniżej 5 ºC oraz kiedy spodziewany jest spadek temperatur w najbliższych 24 h oraz w deszczu.
• Narzędzia myć wodą, dopóki materiał jeszcze nie związał.

OPAKOWANIA


Kanistry 25 l

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych pojemnikach w temperaturze powyżej 5st C.

BHP


MAXSHEEN PRIMER jest materiałem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy nakładaniu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć wodą i mydłem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje należy zasięgnąć porady medycznej. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom