drizoro strona główna
powrót
PRIMER® 1

PRIMER DO POLIURETANOWYCH, ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW USZCZELNIAJĄCYCH

PRIMER® 1
PRIMER® 1 - PRIMER DO POLIURETANOWYCH, ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW USZCZELNIAJĄCYCH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Jednoskładnikowy, gotowy do użycia, chemoutwardzalny poliuretanowy środek uszczelniający zawierający rozpuszczalniki.

ZASTOSOWANIE


PRIMER 1 stosowany jest jako środek gruntujący do takich materiałów jak: MAXFLEX 100 LM, MAXFLEX 100 HM, MAXFLEX 700 I MAXFLEX 800.

ZALETY


PRIMER 1 utwardza się pod wpływem wilgoci i tworzy bardzo twardą warstwę, odporną na ścieranie i łatwą do utrzymania w czystości. Wnikając głęboko w podłoże utwardza je i przez to tworzy mocniejszą warstwę użytkową.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I APLIKACJA


PRIMER 1 musi być nakładany na suchą powierzchnię (wilgotność <5%), wolną od zanieczyszczeń, smarów itp.
Powierzchnia podłoża musi mieć temperaturę + 5 st C do + 40 st C.
Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Przed aplikacją materiał należy dokładnie wymieszać. MAXCEL zakładamy po aplikacji primera. Nakładamy za pomocą pędzla lub wałkiem.
Przy bardzo porowatych powierzchniach możemy nałożyć drugą warstwę gruntującą po całkowitym wyschnięciu warstwy.
Aplikację uszczelniacza należy wykonać w przedziale czasu 30 – 120 minut, kiedy jest lepki w dotyku. W przypadku wyschnięcia warstwy gruntującej należy przeprowadzić ponowne gruntowanie podłoża.

UWAGA


Ze względu na dużą wrażliwość Primera na wilgotność atmosferyczną jest bardzo ważne, aby zamykać opakowanie dobrze po każdym użyciu. Zaleca się przelać konieczną do pracy ilość materiału do nowego pojemnika i pozbyć się resztek po skończonej pracy. Pojawienie się osadów lub ciemnego wyglądu w płynie jest rezultatem hydrolizy aktywnych części PRIMERA 1. W takim przypadku nie należy go używać. Złącza należy wykończyć natychmiast po wyschnięciu PRIMERA 1, aby nie dopuścić do zakurzenia się zagruntowanej powierzchni.

OPAKOWANIE


Pojemniki 1 L i 5 L.

MAGAZYNOWANIE


12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w wentylowanych pomieszczeniach, unikając wilgoci i temp. nie przekraczającej 25st C.

BHP


PRIMER 1 zawiera toluen i poloizocyjan. Podczas nakładania PRIMER 1 należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Nie wdychać oparów wydzielających się z procesu spalania i podgrzewania. Jeśli produkt dostanie się do oczu przemyć natychmiast czysta wodą bez pocierania i szukać pomocy medycznej. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. Przestrzegać ogólnych środków ostrożności koniecznych przy użyciu i aplikacji tego typu produktów. Stosować w pomieszczeniach wentylowanych. Trzymać z dala od dzieci. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom