drizoro strona główna
powrót
PRIMER® 900

MATERIAŁ GRUNTUJĄCY POD MAXFLEX 900 NA PODŁOŻA POROWATE

PRIMER® 900
PRIMER® 900 - MATERIAŁ GRUNTUJĄCY POD MAXFLEX 900 NA PODŁOŻA POROWATE
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
PRIMER 900 jest jednoskładnikowym materiałem gruntującym w postaci cieczy na bazie żywic syntetycznych stosowany na podłoża porowate. Jest zalecany jako grunt pod uszczelniacz MAXFLEX 900. Stanowi mostek wiążący pomiędzy uszczelniaczem i podłożem.

ZASTOSOWANIE


Materiał gruntujący, zwiększający przyczepność uszczelniaczy MAXFLEX 900 do podłoży porowatych takich jak: beton, cegła i.t.p.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Podłoże powinno być czyste, suche ( wilgotność <5%) i „zdrowe”.
Efektywne przygotowanie podłoża uzyskuje się przez następujący tok postępowania.
Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność PRIMER 900 do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary). W razie konieczności zaleca się stosowanie rozpuszczalników beztłuszczowych, jako metodę wspierającą tradycyjne metody czyszczenia.

NAKŁADANIE


Na przygotowane podłoże nałożyć przy użyciu szczotki cienką, jedną lub dwie warstwy PRIMER 900. Przed nałożeniem drugiej warstwy odczekać by pierwsza warstwa wyschła. MAXFLEX 900 musi być zaaplikowany w przedziale od 30 do 90 minut po zagruntowaniu ścianek. W przypadku upływu tego czasu należy zaaplikować nową warstwę gruntu PRIMER 900. W celu uniknięcia plam spowodowanych przez ten produkt czy uszczelniacz, należy uprzednio zabezpieczyć brzegi taśmą maskującą. PRIMER nakładać na wewnętrzne powierzchnie złącza. Narzędzia używane przy pracach niezwłocznie po ich zakończeniu należy umyć rozpuszczalnikiem MAXSOLVENT.
Uwaga! PRIMER 900 jest produktem palnym. Należy unikać w miejscu prowadzenia prac i składowania materiału palenia papierosów i używania otwartego ognia. Pomieszczenia, w których prowadzone są roboty należy wietrzyć.
Temperatura aplikacji musi być wyższa niż 5ºC.

ZUŻYCIE


Zużycie materiału PRIMER 900 wynosi 0,45 l/m2. Dla złącz o długości 1 mb i przekroju 10 x 10 mm zużycie wynosi 9 ml.

OPAKOWANIE


Puszki 1 l

MAGAZYNOWANIE


Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowywania – 12 miesięcy .

BHP


PRIMER 900 zawiera toluen i poloizocyjan. Podczas nakładania PRIMER 1 należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Nie wdychać oparów wydzielających się z procesu spalania i podgrzewania. Jest produktem palnym. Unikać palenia i chronić przed otwartym ogniem podczas aplikacji. Jeśli produkt dostanie się do oczu przemyć natychmiast czysta wodą bez pocierania i szukać pomocy medycznej. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. Przestrzegać ogólnych środków ostrożności koniecznych przy użyciu i aplikacji tego typu produktów. Stosować w pomieszczeniach wentylowanych. Trzymać z dala od dzieci. Trzymać z daleka od artykułów spożywczych i myć ręce po przenoszeniu i aplikacji produktu. Natychmiast zdjąć poplamione ubranie. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom