drizoro strona główna
powrót
MAXPRIMER® PUR

MATERIAŁ GRUNTUJĄCY DO POWŁOK POLIURETANOWYCH, NA GŁADKIE POWIERZCHNIE

MAXPRIMER® PUR
MAXPRIMER® PUR - MATERIAŁ GRUNTUJĄCY DO POWŁOK POLIURETANOWYCH, NA GŁADKIE POWIERZCHNIE
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXPRIMER PUR to jednoskładnikowy, przezroczysty materiał gruntujący, powstały na bazie rozpuszczalników, które wchodząc w reakcję chemiczną tworzą spoiwo, które pozwala łączyć ze sobą podłoże i poliuretanową powłokę. Materiał ten przeznaczony jest do znacznego zwiększenia przyczepności powłok poliuretanowych do podłoży o niskiej porowatości lub nie-porowatych, takich jak np. elementy zeszklone, gres, płytki ceramiczne, szkło, terakota, marmur, granit, metal, plastik, wygładzony beton.

ZASTOSOWANIE


MAXPRIMER PUR przeznaczony jest do zastosowania na powierzchniach o niskiej porowatości lub nie-porowatych jako materiał gruntujący do powłok poliuretanowych produkowanych przez firmę DRIZORO, takich jak np. MAXURETHANE, MAXURETHANE TOP, MAXURETHANE 2C, MAXELASTIC TRANS, MAXELASTIC TRANS-M, MAXELASTIC PUR.

ZALETY


• zapewnia doskonałe wiązanie na powierzchniach o zerowej absorpcji;
• jako materiał przezroczysty nie ma wpływu na estetykę warstwy wierzchniej;
• nie tworzy żadnej błony, pozwalając na dyfuzję pary wodnej;
• nie żółknie i nie zmienia wyglądu zewnętrznego pod wpływem czynników atmosferycznych;
• cechuje go duża skuteczność i wysoka wydajność;
• szybko schnie.

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA


Przygotowanie podłoża:
Powierzchnia powinna być zupełnie sucha i czysta, wolna od tłuszczu, kurzu, starych powłok, soli, pleśni oraz innych cząstek, które mogłyby obniżyć przyczepność materiału. Po oczyszczeniu podłoże powinno przeschnąć. Jego wilgotność nie może przekraczać 4%. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, na których przewiduje się występowanie ciśnienia hydrostatycznego. Ubytki i uszkodzenia powierzchni należy zlikwidować i naprawić właściwą zaprawą DRIZORO. Przed aplikacją na nowych wylewkach punktowych należy dać im przeschnąć przez co najmniej 7 dni w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 50%. Czas ten może ulec wydłużeniu przy niższej temperaturze i przy większej wilgotności względnej.
Aplikacja:
MAXPRIMER PUR można nanosić bezpośrednio za pomocą pędzla, wałka lub natryskiem, wystarczy jedna warstwa. Powłokę poliuretanową można kłaść po 1-3 godzinach schnięcia. Dłuższy przedział czasowy wiąże się z koniecznością ponownego gruntowania podłoża.
Warunki aplikacji:
Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C oraz gdy takiej temperatury można się spodziewać w ciągu 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte ani w sytuacji, gdy wilgotność względna wynosi ponad 90%. Nie stosować, gdy w ciągu 24 h po aplikacji spodziewane są opady deszczu.
Czyszczenie narzędzi:
Narzędzia i sprzęt należy czyścić za pomocą MAXSOLVENT zaraz po aplikacji. Po zaschnięciu materiał można usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie MAXPRIMER PUR wynosi 0,100-0,150 l/m², w zależności od porowatości i wilgotności podłoża, jak również zależnie od zastosowanej metody aplikacji. Wstępna próba przeprowadzona na miejscu aplikacji pozwoli dokładnie ustalić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZÓWKI


- wilgotność powierzchni nie może przekraczać 4%. Jeżeli wystąpił deszcz, rosa lub innego rodzaju niepogoda, jak również gdy powierzchnia została oczyszczona, przed aplikacją należy odczekać wystarczający czas na przeschnięcie podłoża. Jeżeli pod powłoką poliuretanową pozostanie wilgoć, wówczas może się tam utworzyć biała błona;
- przed aplikacją na nowych wylewkach punktowych należy dać im przeschnąć przez co najmniej 7 dni;
- stosować w temperaturze wynoszącej co najmniej 5°C;
- nie stosować w miejscach, na których przewiduje się występowanie ciśnienia hydrostatycznego (podsiąkanie kapilarne);
- nie mieszać z rozpuszczalnikami czy innymi komponentami;
- w przypadku aplikacji nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym zwrócić się o poradę do Wydziału technicznego naszej firmy.

PAKOWANIE


MAXPRIMER PUR dostarczany jest w 1-litrowych puszkach oraz 5-litrowych wiaderkach.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, zabezpieczonym przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem słońca. Przechowywać w miejscu przewiewnym, w temperaturze minimalnej 5°C i maksymalnej 30°C.

BHP


MAXPRIMER PUR jest produktem łatwopalnym, dlatego przy jego przechowywaniu, transporcie i obchodzeniu się z nim należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności właściwych dla tego typu materiałów. W obszarze roboczym nie należy palić, a materiał ten trzymać z dala od źródeł gorąca i zapłonu. Produkt ten jest materiałem nietoksycznym, niemniej w czasie aplikacji należy nosić okulary i rękawice ochronne. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce obmyć wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zasięgnąć porady lekarskiej.
Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXPRIMER PUR. Zagospodarowanie produktu i opakowania po nim jest obowiązkiem użytkownika docelowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom