drizoro strona główna
powrót
MAXSHEEN® ELASTIC

ELASTYCZNA POWŁOKA NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

MAXSHEEN® ELASTIC
MAXSHEEN® ELASTIC - ELASTYCZNA POWŁOKA NA BAZIE ŻYWICY AKRYLOWEJ DO ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Jednoskładnikowa, elastyczna gotowa do użycia żywica akrylowa na bazie polimerów i kopolimerów, wodorozcieńczalna, która po związaniu tworzy wysokiej jakości powłokę odporną na działanie czynników atmosferycznych, środków alkaicznych, procesy starzenia, tam gdzie istnieje niebezpieczeństwo występowania zarysowań i potrzeba ich mostkowania.

ZASTOSOWANIE


Materiał stosowany do ochrony i zabezpieczania konstrukcji betonowych narażonych na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych, szczególnie takich obiektów jak: mosty, estakady, chłodnie kominowe, zbiorników żelbetowych w oczyszczalniach ścieków – ich zewnętrzne powierzchnie. Materiał ten można aplikować na takie powierzchnie jak: beton, kamień, cegła, azbest, drewno i korek.
Przeznaczenie powłok ochronnych:
• do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu:
• do powierzchniowej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem wody, mrozu i zanieczyszczeń znajdujących się w atmosferze,
• do wykonania powłok dekoracyjnych,
• do odświeżania istniejących powłok będących dyspersjami wodnymi
• do zabezpieczania betonowych elementów, których ewentualne zarysowanie musi być mostkowane przez powłokę
• do zabezpieczania powierzchni gipsowych – wymaga MAXSHEEN PRIMER.

ZALETY


• Redukują nasiąkliwość powierzchniową betonu
• Redukują wchłanianie substancji szkodliwych
• Zwiększają odporność na mróz i mgłę solną
• Nie hamują dyfuzji pary wodnej
• Hamują dyfuzję CO2
• Powłoka wodoodporna.
• Posiada doskonałą przyczepność podłoża.
• Charakteryzuje się dużą odpornością na plamy i zabrudzenia, możliwość mycia wykonanej powłoki.
• Zachowuje dużą stabilność koloru.
• Odporna na promieniowanie ultrafioletowe i zmienne warunki pogodowe.
• Odporna na zasady.
• Elastyczność powłoki umożliwia mostkowanie ewentualnych zarysowań konstrukcji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI


Powierzchnia musi być czysta, a materiały obce takie jak: farby, uszkodzone tynki, wykwity soli, grzyby, oleje itp. czyli wszystkie środki mogące osłabić przyczepność, muszą zostać usunięte.
W przypadku występowania wykwitów solnych, konstrukcje należy zabezpieczyć przed dalszą ekspansją związków soli na powierzchnie konstrukcji, stosując środek o nazwie MAXSEAL SULFAT.
Do czyszczenia podłoża zaleca się wykonania piaskowania lub hydropiaskowanie. W przypadku podłoży zabrudzonych, a strukturalnie mocnych, można oczyścić powierzchnię przez mycie agregatami wysokociśnieniowymi.
Wszystkie ubytki należy uzupełnić MAXREST lub MAXRITE.

NAKŁADANIE


Materiał MAXSHEEN ELASTIC umożliwia wykonywanie zabezpieczenia, powierzchni betonowych, o różnym stopniu przenoszenia zarysowań, który zależy od ilości zaaplikowanych warstw materiału. Ilość warstw dobiera się indywidualnie w zależności od wymaganego stopnia przekrywania zarysowań, chropowatości i czynników zewnętrznych mogących oddziaływać na powłokę:
Struktura powłoki:
a) z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań:
- rys o rozwartości do 0,15 mm są pokrywane w wyniku aplikacji jednej warstwy materiału MAXSHEEN oraz jednej warstwy materiału MAXSHEEN ELASTIC, dodatkowo grunt dla materiału MAXSHEEN - jeżeli jest wymagany,
b) z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań:
- rys o rozwartości do 0,30 mm są pokrywane w wyniku aplikacji materiału MAXSHEEN ELASTIC w dwóch warstwach, dodatkowo grunt dla materiału MAXSHEEN ELASTIC - jeżeli jest wymagany.
Warstwa gruntująca
Na powierzchnie o dużej absorpcji i porowatości przed nałożeniem warstwy zasadniczej z MAXEHEEN ELASTIC , należy zastosować warstwę gruntującą składającą się z 1 części wody i 5 części MAXSHEEN ELASTIC. W przypadku powierzchni gipsowych należy zastosować MAXSHEEN PRIMER. Przy ciepłej pogodzie powierzchnię należy zwilżyć wielokrotnie przed nałożeniem pierwszej warstwy.
Warstwa zasadnicza
Przed nałożeniem MAXSHEEN ELASTIC należy wymieszać mieszadłem w celu uzyskania jednolitej konsystencji. MAXSHEEN ELASTIC może być nakładany pędzlem, wałkiem lub aparatami natryskowymi.
MAXSHEEN ELASTIC nie należy nakładać, gdy w ciągu kilku godzin spodziewany jest deszcz lub spadek temperatur poniżej 5°C.

WYDAJNOŚĆ


Wydajność jest w znacznym stopniu uwarunkowana chropowatością i absorpcją podłoża i waha się w granicy 0,4 – 0,6 kg/m2 dla dwóch warstw powłoki. Dla grubości powłoki większej od 1mm zużycie > 1,3 kg/m2.

UWAGI


• Nie należy nakładać powłoki MAXSHEEN ELASTIC na nowe obiekty przed upływem 28 dni.
• Nie stosować, gdy powłoka będzie narażona na ciągłe zanurzenie w wodzie.
• Nie stosować na powierzchnie poziome narażone na ruch.

MAGAZYNOWANIE


Trwałość produktu w zamkniętych pojemnikach, przechowywanych w temperaturze powyżej 5st. C wynosi 24 miesiące.

OPAKOWANIE


Pojemniki 25 kg

KOLORY


biały, perłowo szary, ceglasto czerwony, niebieski, żółty, pozostałe kolory wg palety RAL na specjalne zamówienie.

BHP


MAXSHEEN ELASTIC jest materiałem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Przy nakładaniu należy używać rękawic i okularów ochronnych. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć wodą i mydłem. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje należy zasięgnąć porady medycznej. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą.
Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom