drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC® PUR PRIMER

BEZROZPUSZCZALNIKOWY EPOKSYDOWY GRUNT DLA MAXELASTIC PUR

MAXELASTIC® PUR PRIMER
MAXELASTIC® PUR PRIMER - BEZROZPUSZCZALNIKOWY EPOKSYDOWY GRUNT DLA  MAXELASTIC PUR
Karta techniczna
Atest higieniczny
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC PUR PRIMER jest dwuskładnikowym, bez rozpuszczalnikowym przezroczystym materiałem epoksydowym, o niskiej lepkości, który aplikuje się przed zastosowaniem MAXELASTIC PUR, w celu zwiększenia przyczepności do powierzchni oraz stworzenia bariery dla pary.

ZASTOSOWANIE


Jako warstwa przed aplikacją MAXELASTIC PUR na zaprawy betonowe i podłoże porowate, przy stałym zanurzeniu w wodzie: kanały, zbiorniki, fontanny, itp.

ZALETY


• Stanowi doskonałą barierę dla pary.
• Duża przyczepność do betonu, zapraw itp.
• Bardzo dobrze przenika i uszczelnia rysy i substancje porowate.
• Dobre krycie.
• Nie palny, bez rozpuszczalnikowy.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI


Podłoże, na które ma być nakładany MAXELASTIC PUR PRIMER musi być nienaruszone, suche czyste, wolne od kurzu i brudu, należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie). Podłoże powinno być pokryte zgodnie z naszymi zaleceniami technicznymi: Przygotowanie betonowych powierzchni dla pokryć epoksydowych.
MIESZANIE
MAXELASTIC PUR PRIMER jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo. Utwardzacz, komponent B, jest wlewany do żywicy, komponentu A. Należy koniecznie wlać całą zawartość komponentu B. Mieszanie można przeprowadzić ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnego wyglądu i koloru. Nie należy mieszać zbyt długo ani używać szybkoobrotowej wiertarki, która może podgrzać mieszaninę lub ją napowietrzyć. Szczegółowe dane na temat materiału po wymieszaniu podane są w tabeli dane techniczne znajdującej się poniżej.
APLIKACJA
Należy nałożyć jedną warstwę gruntu równomiernie za pomocą wałka. pędzla itp. Maxelastic Pur musi być nałożony po wyschnięciu warstwy gruntującej. Szczegółowe informacje na temat czasu aplikacji następnej warstwy podane są w tabeli dane techniczne znajdującej się poniżej. Jeżeli grunt zwiąże należy zaaplikować kolejną warstwę. Czas wiązania dla 10kg w temp. 200 C wynosi 2 h.
WARUNKI APLIKACJI
Nie stosować w temperaturze poniżej 50 C oraz gdy wilgotność względna przekracza 85%. Punkt rosy musi wynosić 30 C powyżej temperatury podłoża.
CZYSZCZENIE
Sprzęt i narzędzia czyścić przy pomocy MAXSOLVENT zaraz po aplikacji, przed zeschnięciem.

ZUŻYCIE


Zużycie jest uzależnione od porowatości podłoża oraz sposobu aplikacji, ale można szacować je na około 250 – 300 g/m2. W celu określenia dokładnego zużycia należy przeprowadzić próby na budowie.

WAŻNE WSKAZÓWKI


• Wilgotność podłoża nie może przekraczać 5%.
• Aplikować na podłoże betonowe sezonowane nie krócej niż 28 dni.
• Nie dodawać żadnych rozpuszczalników do produktu.
• Dodatkowe informacje nie ujęte w tym w biuletynie technicznym udzieli nasz Dział Techniczny.

OPAKOWANIE I KOLORY


MAXELASTIC PUR PRIMER dostarcza się w opakowaniach 5 i 10 kg .

MAGAZYNOWANIE


Jeden rok w oryginalnych opakowaniach, w suchym miejscu, unikając temperatur poniżej 5st C, bezpośredniego nasłonecznienia oraz zamrożenia. Temperatura poniżej 5st C powoduje krystalizację materiału, wówczas należy podgrzać produkt do 80 - 90st C i mieszać, aby doprowadzić materiał do odpowiedniego stanu.

BHP


Podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu natychmiast opłukać wodą, w przypadku podrażnienia skontaktować się z lekarzem. Plamy na skórze powinny być natychmiast czyszczone wodą i mydłem. Nie wywoływać wymiotów. Nie wdychać oparów powstałych podczas podgrzewania lub spalania. Na żądanie udostępniamy kartę bezpieczeństwa produktu. Utylizacją opakowania zajmuje się końcowy użytkownik produktu zgodnie z właściwymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom