drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® BOND

DWUSKŁADNIKOWY EPOKSYDOWY MATERIAŁ SPAJAJĄCY

MAXEPOX® BOND
MAXEPOX® BOND - DWUSKŁADNIKOWY EPOKSYDOWY MATERIAŁ SPAJAJĄCY
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX BOND jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym , przeznaczonym do łączenia materiałów Konstrukcyjnych.

ZASTOSOWANIE


MAXEPOX BOND stosuje się do połączeń starego betonu z nowym betonem lub innymi materiałami takimi jak : kamień , marmur , drewno , szkło i.t.p.

ZALETY


• Wyjątkowa adhezja .
• Doskonałe właściwości mechaniczne.
• Bardzo dobra odporność na związki chemiczne i warunki pogodowe.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Mieszanie
MAXEPOX BOND jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo. Utwardzacz, komponent B , jest wlewany do żywicy , komponentu A. Aby zapewnić odpowiednią reakcję obu komponentów koniecznie należy wlać całą zawartość komponentu B. Mieszanie można przeprowadzić ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnego wyglądu i koloru. Użytkownik powinien sprawdzić w tabeli danych technicznych żywotność produktu, tj. czas w jakim produkt twardnieje wewnątrz pojemnika. Żywotność dla ilości 5 kg w temperaturze 20st C wynosi 75 minut.
Aplikacja
MAXEPOX BOND nakłada się za pomocą szczotki z krótkim włosiem, wałkiem lub łopatką i.t.p. Warstwa materiału powinna być jednorodnej grubości, a zużycie materiału waha się od 0,3 do 1 kg /m2 w zależności od stanu podłoża. Zalecenia przy aplikacji : MAXEPOX BOND nakłada się na suche powierzchnie. Temperatura twardnienia powinna być wyższa od 5st C. Jeśli beton jest wilgotny nie wystarczy wysuszyć powierzchnię gorącym powietrzem, ponieważ wilgotność zawarta w betonie szybko przechodzi na powierzchnię. W przypadku wilgotnego podłoża powinno się zastosować MAXEPOX BOND-W.
Jeśli temperatura wynosi poniżej 5st C reakcja twardnienia MAXEPOX BONDU nie zajdzie. Jeśli prace muszą być wykonane w niższej temperaturze należy koniecznie stworzyć na podłożu odpowiednie warunki podczas twardnienia materiału. (Patrz Tabela danych technicznych , w temp. 10st C czas twardnienia wynosi 5 dni).
Czas nakładania poszczególnych warstw
Nowy beton lub materiał konstrukcyjny, który ma być połączony pokrywa się produktem w odpowiednich odstępach
czasowych. Patrz Tabela danych technicznych (przy 20st C, odstęp czasu wynosi 2 godziny).
Czyszczenie
Narzędzia mogą być czyszczone produktem MAXEPOX SOLVENT . Do czyszczenia ciała nie stosować żadnych
rozpuszczalników, tylko mydło, detergenty lub inne środki specjalne.

OPAKOWANIE


MAXEPOX BOND jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo: 2 kg i 5 kg .

MAGAZYNOWANIE


Jeden rok w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 5st C unikając bezpośredniego nasłonecznienia.
Temperatura poniżej 5 st C powoduje krystalizowanie się materiału. Kiedy do tego dojdzie należy podgrzać produkt do 80 – 90 st C i mieszać, aby doprowadzić materiał do odpowiedniego stanu.

BHP


W trakcie prac należy używać gumowych rękawic i ochronnych okularów. Nie wdychać oparów wydobywających się z procesu podgrzewania i spalania. Jeśli materiał dostanie się do oczu, należy natychmiast je przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje szukać pomocy medycznej. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. Przestrzegać ogólnych środków ostrożności dla zastosowania tego typu produktu. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom