drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® BOND - G

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY DO ŁĄCZENIA METALU Z BETONEM

MAXEPOX® BOND - G
MAXEPOX® BOND - G - DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY DO ŁĄCZENIA METALU Z BETONEM
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX BOND-G jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym, przeznaczonym do łączenia płyt metalowych z betonem i elementów konstrukcyjnych ze sobą.

ZASTOSOWANIE


• Do łączenia betonu z betonem
• Mocowanie śrub kotwiących i.t.p.
• Mocowanie taśm elastycznych w złączach.
• Łączenie betonowych elementów prefabrykowanych i innych materiałów.

ZALETY


• Wyjątkowa adhezja umożliwiająca przekazywanie dużych obciążeń
• Doskonałe właściwości mechaniczne
• Bardzo dobra odporność na związki chemiczne i warunki pogodowe

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie podłoża:
Przed aplikacją materiałów spajających podłoże musi być odpowiednio przygotowane. Musi być czyste, nie zawierać smarów, olejów, kurzu i luźnych części.
Podłoże musi być również mocne, odporne, suche i posiadać odpowiednią temperaturę. Stal musi być oczyszczona strumieniowo ściernie lub piaskowaniem. Jeśli istnieje ryzyko pojawienia się korozji po piaskowaniu powierzchnia musi być pokryta ochroną epoksydową taką jak MAXFLOOR i posypana zaraz piaskiem, co wzmocni adhezję.
Mieszanie:
MAXEPOX BOND – G jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo. Utwardzacz, komponent B koloru czarnego, jest wlewany do żywicy, komponentu A koloru białego. Aby zapewnić odpowiednią reakcję obu komponentów koniecznie należy wlać całą zawartość komponentu B. Mieszanie można przeprowadzić ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnego wyglądu i koloru.
Użytkownik powinien sprawdzić w tabeli danych technicznych żywotność produktu, tj. czas w jakim produkt twardnieje wewnątrz pojemnika. Żywotność dla ilości 5 kg w temperaturze 20st C wynosi 75 minut.
Aplikacja:
MAXEPOX BOND – G nakłada się za pomocą szczotki z krótkim włosiem, wałkiem lub łopatką i.t.p. Warstwa nakładanego materiału powinna być o takiej grubości, która zapewni kontakt całych powierzchni mających być połączonych. Zużycie materiału waha się od 0,3 do 1 kg/m2 w zależności od stanu podłoża.
Uwaga dotycząca aplikacji: MAXEPOX BOND – G nakłada się na suche pwierzchnie. Temperatura twardnienia powinna być wyższa od 5st C. Jeśli beton jest wilgotny nie wystarczy wysuszyć powierzchnię gorącym powietrzem, ponieważ wilgotność zawarta w masie betonowej szybko przechodzi na powierzchnię. W przypadku wilgotnego podłoża powinno się zastosować MAXEPOX BOND – W.
Jeśli temperatura wynosi poniżej 5st C MAXEPOX BOND – G nie stwardnieje. W takim przypadku należy koniecznie stworzyć na podłożu odpowiednie warunki, chociaż by tylko podczas twardnienia materiału. (Patrz Tabela danych technicznych, w temp. 10st C czas twardnienia wynosi 5 dni).
Czas nakładania poszczególnych warstw:
Elementy, które mają być połączone pokrywa się produktem w odpowiednich odstępach czasowych. Patrz; Tabela danych technicznych (przy 20st C, odstęp czasu wynosi 2 godziny).
Czyszczenie:
Narzędzia mogą być czyszczone produktem MAXEPOX SOLVENT. Do czyszczenia ciała nie stosować żadnych rozpuszczalników, tylko mydło, detergenty lub inne środki specjalne.

OPAKOWANIE


MAXEPOX BOND jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo: 2 lub 5 kg .

MAGAZYNOWANIE


Jeden rok w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 5st C i nie w bezpośrednim nasłonecznieniu.
Temperatura poniżej 5st C powoduje krystalizowanie się materiału. Kiedy do tego dojdzie należy podgrzać produkt do 80-90st C i mieszać, aby doprowadzić materiał do odpowiedniego stanu.

BHP


W trakcie prac należy używać gumowych rękawic i ochronnych okularów. Nie wdychać oparów wydobywających się z procesu podgrzewania i spalania. Jeśli materiał dostanie się do oczu, należy natychmiast je przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje szukać pomocy medycznej. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. Przestrzegać ogólnych środków ostrożności dla zastosowania tego typu produktu.
Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom