drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® BOND - W

DWUSKŁADNIKOWY, EPOKSYDOWY MATERIAŁ SPAJAJĄCY DO WILGOTNYCH POWIERZCHNI

MAXEPOX® BOND - W
MAXEPOX® BOND - W - DWUSKŁADNIKOWY, EPOKSYDOWY MATERIAŁ SPAJAJĄCY DO WILGOTNYCH POWIERZCHNI
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX BOND-W jest dwuskładnikowym klejem epoksydowym, przeznaczonym do łączenia materiałów konstrukcyjnych.

ZASTOSOWANIE


MAXEPOX BOND-W stosuje się do połączeń starego betonu z nowym betonem lub innymi materiałami takimi jak kamień, marmur, drewno, szkło i.t.p.

ZALETY


• Wyjątkowa adhezja
• Doskonałe właściwości mechaniczne
• Bardzo dobra odporność na związki chemiczne i warunki pogodowe
• Możliwość stosowania na wilgotne podłoże.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Mieszanie
MAXEPOX BOND-W jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo. Utwardzacz, komponent B, jest wlewany do żywicy, komponentu A. Aby zapewnić odpowiednią reakcję obu komponentów koniecznie należy wlać całą zawartość komponentu B. Mieszanie można przeprowadzić ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnego wyglądu i koloru. Użytkownik powinien sprawdzić w tabeli danych technicznych żywotności produktu, tj. czas w jakim produkt twardnieje wewnątrz pojemnika. Żywotność dla ilości 5 kg w temperaturze 20st C wynosi 75 minut.
Aplikacja
MAXEPOX BOND - W nakłada się za pomocą szczotki z krótkim włosiem, wałkiem lub łopatką itp.
Warstwa materiału powinna być jednorodnej grubości, a zużycie materiału waha się od 0,3 do 1 kg /m2 w zależności od stanu podłoża.
Zalecenia przy aplikacji :
Temperatura twardnienia powinna być wyższa od 5st C.
Jeśli temperatura wynosi poniżej 5st C reakcja twardnienia MAXEPOX BOND – W nie zajdzie.
Jeśli prace muszą być wykonane w niższej temperaturze należy koniecznie stworzyć na podłożu odpowiednie warunki podczas twardnienia materiału.
Czas nakładania poszczególnych warstw
Nowy beton lub materiał konstrukcyjny, który ma być połączony pokrywa się produktem w odpowiednich odstępach czasowych. Patrz Tabela danych technicznych ( przy 20st C, odstęp czasu wynosi 2 godziny) .
Czyszczenie
Narzędzia mogą być czyszczone produktem MAXEPOX SOLVENT. Do czyszczenia ciała nie stosować żadnych rozpuszczalników, tylko mydło, detergenty lub inne środki specjalne.

OPAKOWANIE


MAXEPOX BOND – W jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo: 2 kg i 5 kg.

MAGAZYNOWANIE


Jeden rok w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 5st C i nie w bezpośrednim nasłonecznieniu.
Temperatura poniżej 5st C powoduje krystalizowanie się materiału. Kiedy do tego dojdzie należy podgrzać produkt do 80-90st C i mieszać, aby doprowadzić materiał do odpowiedniego stanu.

BHP


W trakcie prac należy używać gumowych rękawic i ochronnych okularów. Nie wdychać oparów wydobywających się z procesu podgrzewania i spalania. Jeśli materiał dostanie się do oczu, należy natychmiast je przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje szukać pomocy medycznej. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. Przestrzegać ogólnych środków ostrożności dla zastosowania tego typu produktu. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom