drizoro strona główna
powrót
MAXFIX® - V

SZYBKOWIĄŻĄCA ŻYWICA WINYLOESTROWA PRZEZNACZONA DO MOCOWANIA METALOWYCH ELEMENTÓW W BETONIE I KAMIENIU

MAXFIX® - V
MAXFIX® - V - SZYBKOWIĄŻĄCA ŻYWICA WINYLOESTROWA PRZEZNACZONA DO MOCOWANIA METALOWYCH ELEMENTÓW W BETONIE I KAMIENIU
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFIX-V to dwuskładnikowy system wolnej od styrenu żywicy winyloestrowej umieszczonej w naboju i przeznaczonej do zastosowania metodą iniekcyjną. Można ją stosować na jakimkolwiek materiale - zarówno o strukturze stałej, jak i otworowej. Aplikacja materiału następuje szybko i łatwo przy pomocy ręcznego pistoletu.

ZASTOSOWANIE


• Mocowanie w betonie i kamieniach , kształtowników i profili metalowych;
• Mocowanie w betonie prętów zbrojeniowych i kotew;
• Rozmieszczanie listew, prowadnic i poręczy;
• Mocowanie instalacji i prowadnic wind, wyposażenia łazienkowego itp.

ZALETY


• Żywica umieszczona w naboju iniekcyjnym, bezpośrednio gotowa do użycia w pistolecie ręcznym.
• Aplikacja łatwa i poręczna, nie wymaga uprzedniego mieszania.
• Szybka praca na miejscu z przedmiotami przeznaczonymi do zakotwienia.
• Dobra tiksotropia materiału pozwala stosować go na ścianach i sufitach.
• Nadaje się do stosowania na materiałach powszechnie wykorzystywanych w budownictwie: betonie, kamieniu, cegłach dziurawkach, cegłach pełnych itp.
• W materiale stanowiącym podłoże nie wywołuje naprężeń związanych z rozciągliwością.
• Pozwala na prace w niewielkiej odległości od krawędzi
• Dobra przyczepność, nawet na mokrym podłożu.
• Nabój nadaje się do wykorzystania w wielu aplikacjach.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża: Upewnić się, że materiał, na którym ma zostać wykonana aplikacja, jest zdrowy i nieuszkodzony.
Materiały o strukturze pełnej:
1. W podłożu wywiercić otwór wiertarką elektryczną lub pneumatyczną. Zależnie od tego, co ma być zamocowane, otwór ten winien mieć odpowiednią średnicę i długość.
2. Bezpośrednio przed umieszczeniem pręta otwór wyczyścić szczotką, a ze środka wydmuchać pył.
3. Upewnić się, że zarówno wiertło, jak i pręt wolne są od wszelkich zanieczyszczeń, olejów, tłuszczów, pyłu itp.

Materiały o strukturze otworowej:
1. W podłożu wywiercić otwór wiertarką elektryczną lub pneumatyczną. Zależnie od tego, co ma być zamocowane, otwór ten winien mieć odpowiednią średnicę i głębokość.
2. Bezpośrednio przed umieszczeniem pręta otwór wyczyścić szczotką, a ze środka wydmuchać pył.
3. Upewnić się, że zarówno wiertło, jak i pręt wolne są od wszelkich zanieczyszczeń, olejów, tłuszczów, pyłu itp.

Postępowanie w ramach systemu iniekcyjnego:
1. Naciskając właściwą dźwignię umieścić tłok pistoletu w pozycji tylniej.
2. Odkręcić zakrętkę i włożyć nabój do pistoletu.
3. Upewnić się, że oba komponenty A i B prawidłowo wydostają się z naboju.
4. Nakręcić dyszę mieszającą oba składniki.
5. Dla uzyskania odpowiedniej mieszanki wyciskać żywicę do chwili, kiedy osiągnie jednolity kolor (5 cm). W tym celu trzeba będzie może wykonać kilka pociągnięć próbnych.
6. Po wykonaniu ww. czynności system jest gotowy do użycia. Przy każdej zmianie zachodzącej w dyszy mieszającej postępować we wskazany sposób.
Aplikacja:
1. a) Materiały o strukturze całościowej – do otworu wsunąć dyszę pistoletu
b) Materiały o strukturze otworowej – do otworu włożyć plastikowy kołek, a następnie wsunąć dyszę
pistoletu.
2. Dyszę umieścić przy końcu otworu; kiedy zostanie już wypełniony żywicą, pistolet trzeba usunąć.

Wsuwając do otworu kształtownik lub pręt karbowany należy go lekko przekręcić. Upewnić się, że przedmioty metalowe wolne są od tłuszczu, rdzy i pyłu. Przed dotykaniem zbrojenia odczekać do zaschnięcia. Po całkowitym zaschnięciu żywicy na zamocowaniu można umieścić dowolny przedmiot, po czym należy zastosować klucz dynamometryczny.
Po wykonaniu zamocowania usunąć dyszę mieszającą i nakręcić końcówkę ochronną.
W przypadku nowych aplikacji należy zastosować nową dyszę mieszającą.
Warunki aplikacji: W czasie aplikacji nabój winien znajdować się w przedziale temperatury 5-30ºC.
Krzepnięcie: Czas krzepnięcia zależy od temperatury: wysoka przyspiesza reakcję, niska ją spowalnia. Przed zastosowaniem na mocowaniu klucza dynamometrycznego należy obserwować okres krzepnięcia. Czas zdatności do użycia odpowiada czasowi krzepnięcia, w którym żywica nie zaczęła jeszcze twardnieć. Dla całkowitego stwardnięcia wymaga ona pokonania granicy czasu krzepnięcia finalnego.

Czyszczenie narzędzi:
Zanim upłynie czas zdatności do użycia, sprzęt i narzędzia wyczyścić za pomocą odpylacza. Kiedy MAXFIX-V stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Nabojem o pojemności 380 ml można wykonać 15 – 20 zakotwień dla materiałów otworowych a dla materiałów o strukturze pełnej ilość zastosowań wynosi: 380/V
gdzie V= 0,6 x d2x h
d- średnica otworu [cm]
h – głębokość otworu [cm]

WAŻNE WSKAZÓWKI


• Kiedy żywica weszła w reakcję i zmieszała się w dyszy, do następnych aplikacji potrzeba innej dyszy.
• Dane techniczne oparte są na wielu testach laboratoryjnych przeprowadzonych na materiałach powszechnie dostępnych. W razie wątpliwości co do materiału, na którym ma być wykonana konkretna aplikacja, należy przeprowadzić dodatkowe próby, które wykażą, czy system ten nadaje się do zastosowania.
• Zamocowania można wykonywać na powierzchniach wilgotnych, ale nie ociekających wodą.
• Postępować dokładnie według instrukcji podanych wyżej. W razie wątpliwości czy jakichkolwiek pytań, zwrócić się do Wydziału Technologicznego naszej firmy.

OPAKOWANIA


Dwuskładnikowy nabój o pojemności 380 ml.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym, w temperaturze 5-30ºC. W czasie przechowywania chronić przed światłem słonecznym.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO


Żywica winylestrowa może podrażniać skórę, dlatego przy obchodzeniu się z nią i w trakcie aplikacji nosić rękawice ochronne i okulary. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją bieżącą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie występuje nadal, zwrócić się do lekarza. Kiedy dochodzi do kontaktu z oczami, starannie przemyć je czystą wodą przez co najmniej 15 min., unikając wcierania, oraz zwrócić się do lekarza. Przy zaciągnięciu się oparami, zaczerpnąć świeżego powietrza. Dalsze informacje udostępniamy na życzenie w Karcie bezpieczeństwa MAXFIX-V.
Samego produktu i pustych pojemników pozbywać się należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym obowiązek ten spoczywa na końcowym jego użytkowniku.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom