drizoro strona główna
powrót
MAXFIX® - E

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY DO ZAKOTWIEŃ

MAXFIX® - E
MAXFIX® - E - DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWY DO ZAKOTWIEŃ
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFIX - E to dwuskładnikowy system czystej żywicy epoksydowej umieszczonej w naboju i przeznaczonej do zastosowania metodą iniekcyjną. Aplikacja materiału następuje szybko i łatwo przy pomocy ręcznego pistoletu.

ZASTOSOWANIE


• Kotwienie konstrukcyjnych prętów zbrojeniowych w elementach prefabrykowanych do mocowania dybli.
• Mocowanie kotw rozporowych na betonowych płytach i belkach.
• Mocowanie podpórek, słupków, znaków drogowych itp.
• Mocowanie poręczy, balustrad, ościeżnic, stolarki okiennej.

ZALETY


• Żywica umieszczona w naboju iniekcyjnym, bezpośrednio gotowa do użycia w pistolecie ręcznym.
• Aplikacja łatwa i nie wymaga uprzedniego mieszania.
• Dobra tiksotropia materiału pozwala stosować go na ścianach i sufitach.
• Po krótkim czasie osadzania w podłożu wytrzymuje duże obciążenia.
• Długi okres zdatności do użycia pozwala na umieszczanie prętów o dużych rozmiarach.
• W materiale stanowiącym podłoże nie wywołuje naprężeń związanych z rozciągliwością.
• Pozwala na prace w niewielkiej odległości od krawędzi i zgodne z zapotrzebowaniem właściwe rozmieszczenie kotwienia.
• Dobra przyczepność, nawet na mokrym podłożu.
• Wytrzymuje obciążenia dynamiczne.
• Nabój nadaje się do wykorzystania w wielu aplikacjach.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża: Upewnić się, że materiał, na którym ma zostać wykonana aplikacja, jest zdrowy i nieuszkodzony.
1. W podłożu wywiercić otwór wiertarką udarową. Zależnie od tego, co ma być zamocowane, otwór ten winien mieć odpowiednią średnicę i długość .
2. Bezpośrednio przed umieszczeniem pręta otwór wyczyścić szczotką, a ze środka wydmuchać pył przy pomocy pompki lub sprężonym powietrzem.
3. Upewnić się, że zarówno wiertło, jak i pręt wolne są od wszelkich zanieczyszczeń, olejów, tłuszczów, pyłu itp.

Przygotowanie kartusza z klejem epoksydowym
1. Odkręcić zakrętkę i usunąć nasadkę z kartusza.
2. Upewnić się, że oba komponenty A i B prawidłowo wydostają się z naboju.

Aplikacja:
1. Dyszę umieścić przy końcu otworu; w miarę wypełnienia otworu powoli wysunąć dyszę. Nie dopuścić do powstania pustek w otworze. W przypadku otworów głębokich należy stosować rurki przedłużające. Kiedy otwór zostanie już wypełniony żywicą, pistolet trzeba usunąć. Wsuwając do otworu pręt gwintowany lub zbrojeniowy należy go lekko przekręcić.
2. Upewnić się, że przedmioty metalowe wolne są od tłuszczu, rdzy i pyłu.
3. W czasie utwardzania kleju kotwa nie może być poruszona ani obciążona.
2. Po wykonaniu zamocowania usunąć dyszę mieszającą i nakręcić końcówkę ochronną. W przypadku nowych aplikacji należy zastosować nową dyszę mieszającą.
Warunki aplikacji:
W czasie aplikacji nabój winien znajdować się w przedziale temperatury 5-30ºC, natomiast temperatura otoczenia – w przedziale 5-40ºC.
Czas wiązania:
Czas wiązania zależy od temperatury: wysoka przyspiesza reakcję, niska ją spowalnia.

ZUŻYCIE


Nabojem o pojemności 385 ml można wykonać wiele aplikacji. Ich ilość zależy zarówno od średnicy, jak i od wielkości zamocowania .

OPAKOWANIA


Dwuskładnikowy nabój o pojemności 385 ml.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym, w temperaturze 5-30ºC. W czasie przechowywania chronić przed światłem słonecznym.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO


Żywica epoksydowa może podrażniać skórę, dlatego przy obchodzeniu się z nią i w trakcie aplikacji nosić rękawice ochronne i okulary. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją bieżącą wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie występuje nadal, zwrócić się do lekarza. Kiedy dochodzi do kontaktu z oczami, starannie przemyć je czystą wodą przez co najmniej 15 min., unikając wcierania, oraz zwrócić się do lekarza. Przy zaciągnięciu się oparami, zaczerpnąć świeżego powietrza. Dalsze informacje udostępniamy na życzenie w Karcie bezpieczeństwa MAXFIX-V.
Samego produktu i pustych pojemników pozbywać się należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym obowiązek ten spoczywa na końcowym jego użytkowniku.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom