drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® INJECTION

DWUSKŁADNIKOWY POLIURETANOWY ZACZYN, ODCINAJACY WYPŁYW WODY I WZMACNIAJACY GRUNT

MAXURETHANE® INJECTION
MAXURETHANE® INJECTION - DWUSKŁADNIKOWY POLIURETANOWY ZACZYN, ODCINAJACY WYPŁYW WODY I WZMACNIAJACY GRUNT
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE INJECTION jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową poliuretanową żywicą iniekcyjną, która po kontakcie z wodą reaguje tworząc piankę, powiększając swoją objętość powodując mocne uszczelnienie.

ZALETY


• Produkt reaguje z wodą.
• Nie jest hydrofilowym lecz hydrofobowym rodzajem żywicy, z tego względu powstała pianka nie absorbuje wody, nie ulega wpływowi wysychania wody, nie kurczy się ani nie pęcznieje.
• MAXURETHANE INJECTION można stosować zarówno do odcinania wypływu wody, jak i do wzmacniania gruntu.
• Wymaga jedynie użycia jednoskładnikowego sprzętu do iniekcji. Reaguje z wypływającą wodą lub wilgocią obecną w gruncie.
• Mała lepkość, nawet podczas procedury iniekcyjnej, co zapewnia dobrą i głęboką penetrację.
• Doskonałe działanie. Woda nie rozpuszcza środka.
• Wysoki stopień pęcznienia, do 15 razy.
• Produkt nie kurczy się.
• Stabilność chemicznej struktury pianki zapewnia dużą trwałość, wysoką wytrzymałość mechaniczną, oraz zdolność oparcia się wysokim ciśnieniom wody.
• Przyjazny środowisku.
• Możliwość regulowania czasu żelowania poprzez dodanie odpowiedniej ilości MAXURETHANE INJECTION CAT.

ZASTOSOWANIE


Odcinanie wypływu wody w:
• uszkodzonym, spękanym czy porowatym betonie,
• konstrukcyjnych i kompensacyjnych złączach w betonie,
• konstrukcjach z cegły,
• przewodach kanalizacyjnych, włazach, tunelach, zaporach,
• zbiornikach ściekowych oraz zbiornikach wody pitnej.
• wypełnianie dużych kawern i spękań w konstrukcjach kamiennych i betonowych.
• wzmocnienie gruntu

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Obydwa składniki MAXURETHANE INJECTION dostarczane są w odpowiednich proporcjach. Także katalizator MAXURETHANE INJECTION CAT dostarczany jest oddzielnie w celu zapewnienia regulacji czasu żelowania oraz możliwości dłuższego składowania.
Składniki A i B należy przelać do czystego, suchego pojemnika, a następnie dokładnie wymieszać. Kolejno należy dodać katalizator w odpowiedniej proporcji. Rekomendujemy zastosowanie katalizatora w ilości 2 do 10%.
Przy wyciekach wody o krytycznie dużym ciśnieniu nastąpi reakcja agresywna wskutek kontaktu z wodą podczas katalizacji 10%.
Produkt słabo katalizowany (2%) przeciwnie zapewni dobrą penetrację przy iniekcji bardzo drobnych spękań kapilarnych.
Należy zwracać uwagę na temperaturę i wilgotność środowiska, gdyż ograniczają one czas przydatności do użycia już przygotowanej – zmieszanej partii produktu. Im wyższa jest temperatura i wilgotność względna, tym mniejsza ilość katalizatora jest wymagana. Jako, że MAXURETHANE INJECTION reaguje z wilgotnością powietrza zaleca się przygotowanie mieszanki i dodanie katalizatora tuż przed rozpoczęciem iniekcji. Należy zmieszać jedynie taką ilość produktu jaką sprzęt jest w stanie wstrzyknąć w rozsądnym czasie, który zależy od warunków.
Niemniej jednak zmieszana i skatalizowana żywica może być przechowywana przez kilka dni w butelkach lub wiadrach, jeśli są perfekcyjnie zamknięte.
Składniki MAXURETHANE INJECTION reagują głównie z wilgocią istniejącą w podłożu, które ma być poddane iniekcji, system jest dostosowany do sprzętu iniekcji jednoskładnikowej. Hydrofobowy zaczyn dużej ilości wody do reakcji, jak to jest w przypadku materiałów hydrofilowych, jednoczesna iniekcja wody nie jest konieczna. Jedynie jeżeli obszar aplikacji wydaje się być suchy, zaleca się przeprowadzić uprzednio iniekcję wody. Podstawową zasada jest pamiętanie, aby sprzęt był absolutnie suchy. Należy chronić mieszankę przed niepożądanym kontaktem z wilgocią, w celu uniknięcia przedwczesnej reakcji produktu. Jeżeli jednak reakcja danej partii nastąpi w czasie pompowania, maszynę należy natychmiast wyłączyć i dokładnie wypłukać środkiem do czyszczenia – MAXURETHANE INJECTION CLEANER w celu zapobieżenia zablokowania się sprzętu.

PODSTAWOWE KROKI DO WYKONANIA INIEKCJI


1. Oczyścić podłoże wzdłuż złączy lub pęknięć.
2. Rozplanować punkty iniekcyjne.
3. Oczyścić otwory i umieścić pakery.
4. Oczyścić i uszczelnić złącza lub pęknięcia przy użyciu szybkosprawnych zapraw naprawczych MAXPLUG lub MAXBETON.
5. Wykonać iniekcje żywicą poliuretanową.
6. Oczyścić podłoże i naczynia użyte do mieszania z żywicy iniekcyjnej.
7. Po związaniu żywicy, otwory po pakerach wypełnić MAXPLUG lub MAXBETON.

UWAGI


• Narzędzia i sprzęt do mieszania należy wyczyścić bezpośrednio po ich użyciu środkiem MAXURETHANE INJECTION CLEANER.
• Przez cały okres pracy z produktem należy nosić specjalne okulary, rękawice i ubranie ochronne. Jak przy każdej iniekcji mogą mieć miejsce: rozlanie się materiału czy jego wytryski.

OPAKOWANIE


MAXURETHANE INJECTION - 5 I 25 kg wiadra i 220 l beczki
MAXURETHANE INJECTION CAT - 5 l i 25 l wiadra
MAXURETHANE INJECTION CLEANER - 5 I 25 l wiadra i 220 l beczki

SPRZĘT


Firma DRIZORO może dostarczyć sprzęt iniekcyjny składający się z ręcznych i mechanicznych (wiertarka elektryczna) pomp, pakerów iniekcyjnych, wężów ciśnieniowych i innych.

PRZECHOWYWANIE


6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach .

BHP


W trakcie prac należy używać gumowych rękawic, ochronnego ubrania oraz okularów. W trakcie iniekcji należy chronić twarz. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć obficie wodą z mydłem. Jeśli jeden z komponentów lub mieszanka dostanie się do oczu, należy przemyć natychmiast czystą wodą, ale nie trzeć. Jeśli podrażnienie nie ustępuje szukać pomocy medycznej. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. W obszarze pracy zapewnić odpowiednią wentylację. Przestrzegać odpowiednie środki ostrożności konieczne do użycia i aplikacji tego typu produktów. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom