drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® INJECTION

EPOKSYDOWY MATERIAŁ INIEKCYJNY O NISKIEJ LEPKOŚCI

MAXEPOX® INJECTION
MAXEPOX® INJECTION - EPOKSYDOWY MATERIAŁ INIEKCYJNY O NISKIEJ LEPKOŚCI
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Dwuskładnikowy materiał iniekcyjny na bazie żywicy epoksydowej charakteryzujący się niską lepkością. Wykazuje bardzo dobre własności penetrujące oraz dużą siłę sklejania.

ZASTOSOWANIE


Do uszczelniania rys występujących w murach, betonie, drewnie i kamieniu naturalnym. Można stosować do wykonywania wypełnień rys metodą, wysokociśnieniową, niskociśnieniową i grawitacyjną.

ZALETY PRODUKTU


• Niska lepkość,
• Dobra przyczepność do wilgotnych podłoży,
• Dobra penetracja w najdrobniejsze rysy i pustki,
• Tworzy połączenia odporne na działanie dużych sił,
• Wykazuje wysoką wytrzymałość na ściskanie, odrywanie i przecinanie.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Mieszanie
Komponenty są dostarczane w przygotowanych wagowo kompletach i można je bezpośrednio stosować do iniekcji. Kruszywo kwarcowe może również być dostarczone w proporcji 1/3 części mieszaniny żywicy do kruszywa.
Proporcja ta zależy od rodzaju aplikacji i stopnia trudności wykonania aplikacji pod ciśnieniem lub przez grawitację. Na życzenie klienta i do prac, które wymagają dużych ilości materiału możemy dostarczyć produkt luzem. W tym przypadku dozowanie przeprowadza się na budowie a proporcje wagowe komponentów muszą być ściśle utrzymane według danych z tabeli danych technicznych.

Utwardzacz, komponent B, jest wlewany do żywicy, komponentu A. Aby zapewnić odpowiednią reakcję obu komponentów koniecznie należy wlać całą zawartość komponentu B. Mieszanie można przeprowadzić ręcznie lub używając wiertarki, aż do uzyskania jednorodnego wyglądu i koloru.
Aplikacja: Może być przeprowadzona grawitacyjnie lub przy pomocy właściwego sprzętu do iniekcji. W obu przypadkach lepkość systemu i możliwości aplikacji są zależne od zmian temperatury. MAXEPOX INJECTION jest gęstszy i dlatego mniej obrabialny przy niższych temperaturach. Aplikacje nie mogą być wykonane w temperaturze poniżej 5 st C ponieważ system nie stwardnieje. W temperaturze poniżej 15 st C zaleca się zastosować alternatywny MAXEPOX INJECTION – R.
Czyszczenie:
Zanim produkt stwardnieje narzędzia lub plamy mogą być wyczyszczone przy użyciu produktu MAXEPOX SOLVENT.

OPAKOWANIE


MAXEPOX INJECTION jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo : 1 lub 2 kg.
Na życzenie klienta produkt jest dostarczany luzem w 25 kg puszkach.

MAGAZYNOWANIE


Jeden rok w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu, unikając temperatur poniżej 5st C i bezpośredniego nasłonecznienia. Przedłużony okres przechowywania i temperatura poniżej 5st C powodują krystalizowanie się materiału. Kiedy do tego dojdzie należy podgrzać produkt do 80 – 90 st C i mieszać. Aby doprowadzić materiał do odpowiedniego stanu.

BHP


Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi itd. Nie wdychać oparów powstałych podczas podgrzewania lub spalania. Stosować zwykłe środki ostrożności konieczne podczas aplikacji tego typu materiału. Podczas aplikacji zakładać rękawice i okulary ochronne. Plamy na skórze natychmiast czyścić wodą z mydłem. Nie używać rozpuszczalników. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom