drizoro strona główna
powrót
MAXGROUT® INJECTION

PŁYNNY ŚRODEK INJEKCYJNY DO WZMACNIANIA ORAZ WYPEŁNIANIA UBYTKÓW

MAXGROUT® INJECTION
MAXGROUT® INJECTION - PŁYNNY  ŚRODEK  INJEKCYJNY DO  WZMACNIANIA ORAZ WYPEŁNIANIA UBYTKÓW
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXGROUT INJECTION to jednoskładnikowa zaprawa oparta na cemencie, o wysokiej zawartości produktów mineralnych, płynna, szczególnie przeznaczona do zastosowania metodą iniekcyjną przy wzmacnianiu i uzupełnianiu ubytków/ wgłębień w ścianach i murach.

ZASTOSOWANIE


- Wzmacnianie murów i ścian.
- Wzmacnianie fundamentów i konstrukcji zabytkowych.
- Uzupełnianie wgłębień i ubytków w ścianach zniszczonych przez podnoszącą się wilgoć kapilarną – przed wcześniejszą aplikacją MAXCLEAR INJECTION.

ZALETY


- Pozwala uzupełnić wgłębienia i scalić je pod względem strukturalnym.
- Substancja bardzo płynna, nie zachodzi sedymentacja jej składników.
- Bardzo dobra odporność na sole zawarte w glebie.
- Materiał wysoce wodoodporny.
- Nieszkodliwy i pozbawiony chlorków, przez co nie powoduje korozji stali zbrojeniowej.
- Wymaga jedynie zmieszania z wodą.

APLIKACJA


Przygotowanie odwiertów:
W celu konsolidacji, wzmocnienia ścian lub innych części konstrukcji, należy wykonać otwory wzdłuż poziomych linii umieszczonych na ścianie. Utworzone linie powinny być oddalone od siebie w odstępie od 0,5 do 1,0 m. Otwory powinny być umiejscowione w taki sposób aby tworzyły wierzchołki kwadratu. Odwierty wykonywać ku dołowi, ich oś powinna tworzyć z płaszczyzną poziomą kąt 30o . Zalecana średnica odwiertu 3-4cm, tak samo jak odstęp między nimi. Długość otworów musi być mniejsza o 5cm od grubości ściany. Odwierty powinny być wykonywane z jednej strony ściany ale jeżeli występuje potrzeba można je wykonać dwustronnie np. dla ściany o grubości do 0,7m. W takim przypadku długość otworu powinna stanowić połowę grubości ściany.
W przypadku iniekcji MAXGROUT INJECTION do wypełnienia ubytków, przed zastosowaniem MAXCLEAR INJECTION, powierzchnia ubytków powinna być przygotowana zgodnie z kartą techniczną tego produktu.
Przygotowanie podłoża:
W celu wykonania napraw podłoża należy zastosować zaprawę naprawczą DRIZORO.
Iniekcja i przygotowanie mieszanki:
Należy wlać wodę do czystego pojemnika i stopniowo dodawać MAXGROUT INJECTION. 20kg produktu wymaga od 6 do 6,8 litra wody ( 32% wagowo). Najlepsze zmieszanie produktu uzyskuje się metodami mechanicznymi stosując mieszarkę (400-600 obr./min). Proces mieszania należy prowadzić do czasu uzyskania jednorodnej, wolnej od grudek zaprawy. Nie wprowadzać większej ilości wody niż zalecana, ponieważ może to doprowadzić do sedymentacji składników produktu. Przygotować taką porcję, którą można zużyć w przeciągu 20 minut.
Aplikacja może być zastosowana przez zalewanie lub metodami iniekcji niskociśnieniowej.
Iniekcję rozpocząć gdy wnętrze otworów jest wciąż wilgotne. Jeżeli zachodzi potrzeba rozmieszać ponownie miksturę celem utrzymania jej płynności lecz nie dodawać wody. Iniekcja powinna być zapoczątkowana od dolnego odwiertu. Maksymalne zalecane ciśnienie nie większe niż 3atm.

Po zakończonej iniekcji tzn. związaniu MAXGROUT INJECTION, otwory należy zaślepić materiałem MAXBETON.

Temperatura w trakcie wykonywania aplikacji:
Nie stosować na zamarznięte podłoże ani gdy temperatura otoczenia spada poniżej 5ºC, i to zarówno w trakcie aplikacji, jak i przez najbliższe 24 h po jej wykonaniu. Zakres temperatur w czasie aplikacji powinien się mieścić w przedziale od +5 ºC do +30 ºC.
Czyszczenie narzędzi:
Do wyczyszczenia narzędzi i sprzętu używać zwykłej wody. Po stwardnieniu zaprawy da się ją usunąć tylko metodą mechaniczną.

ZUŻYCIE


Zużycie MAXGROUT INJECTION jest zróżnicowane w zależności od porowatości podłoża i od wielkości ubytku do wypełnienia. Dla dokładnego określenia zużycia na miejscu robót należy wykonać stosowne badanie podłoża.

OPAKOWANIE


Worki 20 kg, kolor szary

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu.

UWAGI


• Nie dodawać cementu, kruszywa ani innych substancji.
• Pozostałości poprzedniej mieszanki nie wykorzystywać przy sporządzaniu nowej.
• Przed zastosowaniem MAXGROUT INJECTION do celów innych niż wskazane prosimy o skonsultowanie się z działem technicznym naszej firmy.

BHP


MAXGROUT INJECTION nie jest substancją toksyczną, co najwyżej szorstką, dlatego podczas przygotowywania roztworu i wykonywania iniekcji należy nosić ochronną odzież, rękawice i okulary. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami dokładnie umyć je wodą unikając wcierania. Jeśli podrażnienie trwa nadal, skonsultować się z lekarzem. Na życzenie udostępniamy kartę bezpieczeństwa. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom