drizoro strona główna
powrót
BISEAL® AF

PRZECIWMROZOWA DOMIESZKA DO BETONU I ZAPRAW

BISEAL® AF
BISEAL® AF - PRZECIWMROZOWA DOMIESZKA DO  BETONU I ZAPRAW
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL AF jest bezchlorkową i bezfluorkową domieszką przeciwmrozową dla zapraw i betonu.

ZASTOSOWANIE


Przygotowanie betonu lub zapraw, które maja być wystawione na działanie niskich temperatur takich jak - 8ºC, kilka godzin po ich aplikacji.

ZALETY


• Zapewnia wiązanie i twardnienie zapraw i betonu przy aplikacji w niskich temperaturach.
• Przyspiesza wiązanie przygotowanego betonu i zapraw.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Mieszanie produktu
BISEAL AF dodawany jest bezpośrednio do wody do mieszania.
Dozowanie i zużycie
Dozowanie waha się od 1% do 3% wagowo cementu. Zaleca się wcześniejsze wykonanie prób na miejscu budowy w celu dokładnego określenia ilości produktu, w zależności od temperatury, w której wykonywana jest praca oraz dostępnego czasu wiązania.

UWAGI


• Minimalna zawartość cementu w betonie przynajmniej 300 kg/m3.
• Cement, wodę oraz kruszywo należy chronić przed temperaturami poniżej 0ºC.
• Podczas mieszania temperatura betonu powinna być powyżej + 5ºC, a zbrojenia i form powyżej 0ºC, bez obecności na nich lodu czy śniegu.
• Mieszanie należy wykonywać z minimalną ilością wody i odpowiednim dozowaniem cementu.
• Beton należy przykryć, aby uchronić go przed utrata ciepła i wilgotności.
• Opóźnienie wyjęcia z formy powinno odpowiadać ilości dni, w czasie których element był wystawiony na działanie temperatur poniżej 0ºC, po jego wylaniu.

OPAKOWANIE


25 kg, 220 kg

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej - 5ºC.

BHP


Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skóra, należy przemyć letnią wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy przemyć dokładnie wodą i szukać pomocy medycznej. Produkt niepalny.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom