drizoro strona główna
powrót
BISEAL CEL®

DOMIESZKA DO BETONU KOMÓRKOWEGO UŁATWIAJĄCA WNIKANIE POWIETRZA

BISEAL CEL®
BISEAL CEL® - DOMIESZKA DO BETONU KOMÓRKOWEGO UŁATWIAJĄCA WNIKANIE POWIETRZA
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL CEL to domieszka umożliwiająca wnikanie powietrza i wytwarzanie betonu komórkowego o małej gęstości, zwiększanie zawartości powietrza w betonie komórkowym, powstawanie drobnych komórek powietrznych równomiernie rozsianych po całym podłożu betonowym.

ZASTOSOWANIE


Betony odporne na działanie mrozu, narażone na stały dostęp wody: betony hydrotechniczne, betony i zaprawy wykonywane w warunkach zimowych, betony na nawierzchnie drogowe i lotniskowe (w wielu krajach obligatoryjnie), zaprawy tynkarskie i okładziny zewnętrzne, beton natryskowy.

ZALETY


• Produkt w koncentracie o dużej wydajności.
• Poprawia urabialność betonu.
• Zapobiega sendymentacji.
• Redukuje kapilarność betonu, w wyniku wprowadzania czynnika powietrznego celem zwiększenia mrozoodporności, przy zachowaniu twardość.
• Beton komórkowy wykonany z dodatkiem tego produktu jest bardzo lekki, mimo to nadaje się do rozprowadzania i poziomowania na płytach przewidzianych do małego i średniego nacisku.
• Materiał łatwy do pompowania.

INSTRUKCJA APLIKACJI


Dozowanie: Produkt dodać do wody przeznaczonej do mieszania. Dozowanie waha się w granicach 0,5-3% w stosunku do ciężaru cementu.
Przygotowanie mieszanki:
Do betoniarki wlać wodę, BISEAL CEL (właściwą porcję) i wsypać cement Mieszać w szybkim tempie z uwzględnieniem faktu, że im dłuższy czas mieszania, im szybsze obroty betoniarki i im większe stężenie dodatku, tym mniejsza gęstość końcowa. Przykładowo, gęstość mieszanki zawierającej 2% BISEAL CEL i przygotowywanej w betoniarce przez 8 min. wynosi 880kg/m³.

PAKOWANIE


Beczki 220 l i 1000 l pojemniki

ZUŻYCIE


0,5-3% w proporcji wagowej do cementu, zależnie od wymaganej gęstości.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych zamkniętych pojemnikach przy temperaturze powyżej 5ºC.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom