drizoro strona główna
powrót
BISEAL® FIBER

WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE DO WZMACNIANIA BETONU I ZAPRAW

BISEAL® FIBER
BISEAL® FIBER - WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE DO WZMACNIANIA BETONU I ZAPRAW
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL FIBER to 100% włókna pierwotnego polipropylenu, nie poddanego obróbce materiałami olefinowymi (węglowodory etylenowe), wytworzone zgodnie ze specyfikacjami ASTM C 1116 typu III GMP. Włókna te nadają się do dodawania do betonu i zapraw, a przebadano je szczególnie pod kątem przemysłu betonowego. Rozprowadzone jednomiernie w mieszance, zapewniają wzmocnienie struktury w trzech wymiarach, co polepsza jej właściwości mechaniczne (np. odporność na uderzenia), w przypadku betonu prowadzą do jego długiej żywotności oraz pozwalają na kontrolowanie i minimalizowanie pęknięć wynikających z kurczliwości materiału. Zależnie od długości włókien dostępne są dwa rodzaje tego produktu: 12 i 18 mm .

ZASTOSOWANIE


• Długość włókien 12 mm: tynki, zaprawy naprawcze i zaprawy wstępnego przygotowania;
• Długość włókien 18 mm: prefabrykaty, ogólnie beton podlegający pompowaniu, pochyłe rury odlewów betonowych ;
• Zapobieganie powstawaniu pęknięć na skutek kurczliwości i kontrolowanie tego procesu w przypadku aplikacji betonowych o proporcjonalnie małej objętości w stosunku do nawierzchni, takich jak: posadzki przemysłowe, rurociągi, elementy prefabrykowane, płyty betonowe itp.;
• Torkret (beton natryskiwany).

ZALETY


• Zapobiega powstawaniu i rozszerzaniu się pęknięć tworzących się na skutek kurczliwości materiału;
• Zwiększa wytrzymałość mechaniczną betonu czy zaprawy: na zginanie, na ściskanie oraz na uderzanie;
• Produkt kompatybilny z innymi dodatkami typu BISEAL;
• Odporny na komponenty zasadowe występujące w betonie;
• Nie ogranicza możliwości roboczych operowania daną zaprawą czy betonem, nie absorbuje wody;
• Zastępuje wtórne pręty zbrojeniowe, które zaleca się dla zminimalizowania powstawania pęknięć na powierzchniach betonowych;
• Częściowo zmniejsza przepuszczalność betonu;
• Produkt nietoksyczny.

SPOSÓB UŻYCIA


Mieszanie i aplikacja: BISEAL FIBER można stosować zarówno w betoniarniach, jak i na miejscu prowadzonych robót. W trakcie wykonywania mieszanki odpowiednią ilość worków trzeba dodać bezpośrednio do betoniarki, unikać jednak dodawania włókien wprost do wody. Dla lepszego i bardziej jednorodnego ich rozprowadzenia w mieszance betonowej zaleca się wydłużenie czasu mieszania o 5 minut.

ZUŻYCIE


600 g na 1 m³ betonu albo 140 g na 1 worek cementu.

WAŻNE WSKAZÓWKI


- BISEAL FIBER nie zastępuje prętów zbrojeniowych, które zostały uwzględnione w obliczeniach.
- BISEAL FIBER nie zwalnia z obowiązku pielęgnacji betonu jeżeli jest to wymagane.
- Po dalsze informacje czy aplikacje tutaj nie podane proszę zwrócić się do naszego wydziału technologicznego.

OPAKOWANIE


BISEAL FIBER dostarczany jest w torbach 600 g.

PRZECHOWYWANIE


BISEAL FIBER nie ulega zepsuciu wraz z upływem czasu. Trzeba go jednak przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zacienionym, zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i mrozem.

BHP


BISEAL FIBER to materiał nietoksyczny i nie powodujący korozji. Na życzenie udostępniamy jego kartę bezpieczeństwa. Samego produktu i pustych pojemników pozbywać się należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym obowiązek ten spoczywa na końcowym jego użytkowniku.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom