drizoro strona główna
powrót
BISEAL® FUME

DODATEK Z PYŁU KRZEMIONKOWEGO POPRAWIAJĄCY PARAMETRY BETONU I ZAPRAW

BISEAL® FUME
BISEAL® FUME - DODATEK Z PYŁU KRZEMIONKOWEGO POPRAWIAJĄCY PARAMETRY BETONU I ZAPRAW
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL FUME to dodatek proszkowy utworzony na bazie zagęszczonego pyłu krzemionkowego, który zapewnia większą spoistość świeżo urobionym mieszankom betonu i zaprawy, po aplikacji obniża ich spływanie, a po zaschnięciu znacznie poprawia ich wytrzymałość mechaniczną.

POLA ZASTOSOWAŃ


• Uzyskiwanie betonu i zapraw bardzo dobrej jakości.
• Świetna wytrzymałość betonu i zapraw na etapie początkowym i końcowym.
• Znaczna poprawa odporności chemicznej betonu i zapraw w połączeniu z ich długoterminową trwałością.
• Uzyskiwanie betonu natryskowego (torkretu) przeznaczonego do metody aplikacyjnej na mokro i na sucho.

ZALETY


• Zwiększa wytrzymałość na zginanie i na ściskanie.
• Redukuje niejednorodność świeżego betonu.
• Poprawia urabialność świeżego betonu.
• Zwiększa odporność chemiczną na wpływ czynników agresywnych.
• Zmniejsza odpryskiwanie materiału przy robotach z betonem natryskowym.

SPOSÓB UŻYCIA


Mieszanie produktu. Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia, przed nalaniem wody wystarczy go tylko zmieszać z cementem i kruszywem. W związku z tym, że BISEAL FUME to proszek niezwykle drobny oraz aby zapobiec zwiększonemu zapotrzebowaniu mieszanki na wodę, do jej przygotowania zaleca się również zastosowanie dodatku zmniejszającego zużycie wody typu BISEAL SPF , który ułatwia jednocześnie pompowanie betonu. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę można też zastąpić kruszywo drobne jakimś innym, przy czym dopiero próby przeprowadzone we własnym zakresie pozwolą ustalić, jakie dawki przyniosą optymalny efekt.
Dojrzewanie. Trzeba pamiętać o właściwym postępowaniu w czasie dojrzewania wykonanej aplikacji, tak aby zapobiec powstaniu rys skurczu plastycznego. Bezpośrednio po sfinalizowaniu robót wykończeniowych natychmiast zastosować środki wspomagające dojrzewanie typu MAXCURE. Usilnie zaleca się też przeprowadzenie dojrzewania metodą „na mokro” i kładzenie przez 5-7 dni mokrych mat.

ZUŻYCIE


- W przypadku betonu o dużej wytrzymałości i długoterminowej trwałości: w przybliżeniu 10% masy
cementu.
- Przy ogólnych pracach budowlanych: 5-10% masy cementu.
- Przy pracach z betonem natryskowym: 5% masy cementu.

PAKOWANIE


BISEAL FUME dostarczany jest w 25 kg workach.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze powyżej 5°C.

BHP


BISEAL FUME to produkt nietoksyczny i niepalny. Mimo to unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nosić okulary ochronne, maskę na twarzy i rękawice. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami podrażnione miejsca przemyć ciepłą wodą.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom