drizoro strona główna
powrót
BISEAL PL®

UPLASTYCZNIAJĄCA DOMIESZKA DO BETONU I ZAPRAW

BISEAL PL®
BISEAL PL® - UPLASTYCZNIAJĄCA  DOMIESZKA DO  BETONU I ZAPRAW
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL PL jest skondensowanym środkiem uplastyczniającym, który poprawia urabialność betonu i zapraw.

ZASTOSOWANIE


Stosowany zarówno do betonu jak i zapraw bez względu na wysoką czy niską zawartość cementu.

ZALETY


• Wysoce wydajny produkt.
• Poprawia urabialność.
• Poprawia odporności mechaniczne betonu i zapraw.
• Zmniejsza skurcz w zaprawach o dużej zawartości cementu oraz w betonie.
• Zapewnia spójność masie, zapobiegając rozdzieleniu się komponentów.
• Może być stosowany do redukcji wody użytej do mieszania.

INSTUKCJA STOSOWANIA


Dodaje się go bezpośrednio do wody użytej do mieszania w stosunku 0,1-0,2% do wagi cementu
Czyszczenie narzędzi powinno być wykonane obfitą ilością czystej wody.

ZUŻYCIE


50cm3 do 100 cm3 na 50 kg worek cementu.

OPAKOWANIE


Pojemniki 25L lub 220 l beczki

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 5°C.

BHP


Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skóra, należy przemyć letnią wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy przemyć dokładnie wodą i szukać pomocy medycznej. Produkt niepalny.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom