drizoro strona główna
powrót
BISEAL RETARDER - SF®

POWIERZCHNIOWY OPÓŹNIACZ WIĄZANIA BETONU

BISEAL RETARDER - SF®
BISEAL RETARDER - SF® - POWIERZCHNIOWY OPÓŹNIACZ WIĄZANIA BETONU
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Ciecz do opóźnienia wiązania betonu. Pozwala na przygotowanie betonu o odsłoniętym kruszywie.

ZASTOSOWANIE


Na beton wylewany na miejscu budowy oraz prefabrykowany z wykończeniem o odsłoniętym kruszywie.

ZALETY


• Jest aplikowany jako powłoka na formy zarówno drewniane jak i metalowe.
• Nie ścieka
• Nie jest palny
• Nie jest żrący
• Nie jest toksyczny
• Pozwala uwidocznić kruszywo w betonie wylewanym na miejscu budowy oraz prefabrykowanym.

INSTUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni :
Powierzchnia formy musi być czysta i sucha, bez oznak kurzu, smarów oraz pozostałości z poprzedniego zaformowania.
Aplikacja
Przed aplikacją wykonywaną za pomocą szczotki lub wałka, produkt należy dobrze wymieszać na całej jego głębokości. Następnie pozostawić do wyschnięcia, po czym wylać beton do formy.
Po związaniu masy betonu, należy wyjąć go z formy i oczyścić powierzchnie mające kontakt z środkiem, stosując do tego celu wodę i szczotkę o grubym włosiu lub najlepiej wodę pod ciśnieniem. Narzędzia czyści się wodą.

OPAKOWANIA


Pojemniki 25kg i 220 kg beczki.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 4°C.

BHP


BISEAL RETARDER-SF jest produktem nietoksycznym, ale podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je umyć obfitą ilością czystej wody, nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skonsultować się z lekarzem.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom