drizoro strona główna
powrót
BISEAL® RETARDER - SH

DOMIESZKA OPÓŹNIAJĄCA WIĄZANIE BETONU I ZAPRAW

BISEAL® RETARDER - SH
BISEAL® RETARDER - SH - DOMIESZKA OPÓŹNIAJĄCA WIĄZANIE BETONU I ZAPRAW
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL RETARDER - SH jest domieszką opóźniającą czas wiązania betonu i zapraw, która dodawana jest do wody używanej do mieszania.

ZASTOSOWANIE


• Wylewanie betonu w czasie upałów.
• Długotrwały transport.
• Wylewanie dużych objętości betonu.

ZALETY


• Pozwala kontrolować czas wiązania.
• Zmniejsza skurcz.
• Zmniejsza rozdzielanie się komponentów.
• Zwiększa końcowe wytrzymałości.

INSTUKCJA STOSOWANIA


BISEAL RETARDER - SH dodawany jest bezpośrednio do wody używanej do mieszania.

DOZOWANIE I ZUŻYCIE.


Dozowanie waha się od 0,3 % do 1,0 % wagi cementu.
Zaleca się wcześniejsze wykonanie prób na miejscu budowy w celu dokładnego określenia ilości produktu, w zależności od temperatury w której wykonywana jest praca, typu użytego cementu itd.
Dozowanie 0,3 % wagi cementu
Początek wiązania: 14 godzin
Koniec wiązania: 18 godzin
Dozowanie 1 % wagi cementu
Początek wiązania: 30 godzin
Koniec wiązania: 35 godzin

UWAGI


• Unikać mrozu
• Unikać przedozowania

OPAKOWANIE


Pojemniki 25 kg i beczki 220 kg

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 5°C.

BHP


Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skóra, należy przemyć letnią wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy przemyć dokładnie wodą i szukać pomocy medycznej. Produkt nie jest sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny i palny.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom