drizoro strona główna
powrót
BISEAL SPF®

SUPERPLASTYFIKATOR – WYSOCE AKTYWNA DOMIESZKA DO BETONU I ZAPRAW REDUKUJĄCA WODĘ

BISEAL SPF®
BISEAL SPF® - SUPERPLASTYFIKATOR – WYSOCE AKTYWNA DOMIESZKA DO BETONU I ZAPRAW REDUKUJĄCA WODĘ
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
Ciekła domieszka, która dodana do wody w czasie przygotowywania betonu i zapraw, oraz w zależności od dawki, zachowuje się jak środek uplastyczniający lub wysoce aktywny środek redukujący ilość wody do mieszania, zapewniając dużą płynność i poprawiając odporność mechaniczną betonu i zapraw.

ZASTOSOWANIE


• Płynny beton i zaprawy
• Wysokiej jakości zaprawy i beton dla budownictwa, do każdego rodzaju aplikacji
• Zaprawy i beton, które wymagają minimalnego stosunku woda / cement.
• Prefabrykowane i sprężone elementy z betonu zbrojonego
• Wylewanie betonu w czasie upałów.

ZALETY


• Nie zawiera chlorków.
• Dodawany bezpośrednio do wody używanej do mieszania lub do betoniarki samochodowej na miejscu budowy.
• Poprawia odporność mechaniczną betonu i zapraw.
• Polepsza wylewanie betonu, ułatwia pompowanie i wibrowanie.
• Zapewnia spójność masie, zapobiegając rozdzieleniu się komponentów.
• Zapewnia redukcję stosunku woda / cement poprawiając właściwości betonu i zapraw.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia. Dodaje się go do wody w proporcji 1-3% do wagi cementu, w zależności od żądanych rezultatów, uplastycznienia lub redukcji wody.
Jeśli beton ma być transportowany na duże odległości BISEAL SPF może być dodany na miejscu budowy, bezpośrednio do betoniarki, zapobiegając w ten sposób utracie właściwości betonu.
Czyszczenie narzędzi powinno być wykonane czystą wodą.

ZUŻYCIE


1 ÷ 3% wagi cementu

OPAKOWANIE


Pojemniki 25 kg, beczki 220 kg

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 4°C.

BHP


Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć ciepłą wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je przemyć obficie wodą i szukać pomocy medycznej.
Nie jest sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny i palny. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom