drizoro strona główna
powrót
BISEAL® WA

BEZCHLORKOWA, ZABEZPIECZAJĄCA WODOODPORNIE, PŁYNNA DOMIESZKA DO BETONU I ZAPRAW

BISEAL® WA
BISEAL® WA - BEZCHLORKOWA, ZABEZPIECZAJĄCA WODOODPORNIE, PŁYNNA DOMIESZKA DO  BETONU I ZAPRAW
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL WA jest płynną domieszką zabezpieczającą wodoodpornie, która redukuje kapilarność betonu i zapraw powodując że stają się wodoszczelne o małej nasiąkliwości.

ZASTOSOWANIE


• Uzyskanie nie absorpcyjnych zapraw i betonu bez względu na kapilarność lub ciśnienie.
• Zewnętrzna lub wewnętrzna, wodoszczelna obrzutka na betonowe bloczki, cegłę, beton.
• Obrzutka zbiorników, basenów kąpielowych, piwnic, szybów wind, studni i kanałów.

ZALETY


• Bardzo proste stosowanie, jako że jest dodawana do wody zarobowej.
• Uzyskany beton i zaprawa są zabezpieczone wodoodporne.
• Zabezpiecza przed pojawianiem się soli na powierzchni.

INSTUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni.
Podłoże na które będzie nakładany beton lub zaprawa przygotowana z użyciem BISEAL WA musi być czyste, bez oznak kurzu, smarów, luźnych elementów, pozostałości po środkach stosowanych przy wyjmowaniu z deskowania, zaczynach cementowych czy farbach. Podłoże musi być zdrowe i stabilne.
Mieszanie produktu.
Produkt jest dostarczany w formie gotowej do użytku i dodawany jest bezpośrednio do wody do mieszania.
Przygotowanie wodoodpornej obrzutki
Po przygotowaniu zaprawy z jednej części cementu i 2,5 lub 3 objętości czystego piasku i kruszywa o uziarnieniu poniżej 3 mm , aplikuje się dwie powłoki 1 do 1,5 cm każda, wykończając natychmiast gąbczastą packą lub zacieraczką.

ZUŻYCIE I DOZOWANIE


Od 1 do 3% cementu wagowo, to jest 0,5 do 1,5 L na 50 kg.
Zaleca się wykonanie wcześniej prób na miejscu budowy w celu dokładnego określenia pożądanego dozowania.

UWAGI


• Nadmierne dozowanie może spowodować redukcję wytrzymałości mechanicznych.
• Chronić produkt przed przemarznięciem.

OPAKOWANIA


25L, 220 L

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu, w temperaturze powyżej 5°C.

BHP


Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skóra, należy przemyć letnią wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy przemyć dokładnie wodą i szukać pomocy medycznej. Produkt nie jest sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny i palny.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom