drizoro strona główna
powrót
BISEAL MRL®

ŚRODEK ANTYADHEZYJNY UŁATWIAJĄCY ROZFORMOWANIE ELEMENTÓW BETONOWYCH Z SZALUNKÓW I FORM DREWNIANYCH

BISEAL MRL®
BISEAL MRL® - ŚRODEK ANTYADHEZYJNY UŁATWIAJĄCY ROZFORMOWANIE ELEMENTÓW BETONOWYCH Z SZALUNKÓW I FORM DREWNIANYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL MRL jest emulsją olejową na bazie wody przeznaczoną do ułatwienia odspojenia drewnianego deskowania i elementów płytowych z betonu wylewanego na miejscu budowy.

ZASTOSOWANIE


Środek antyadhezyjny ułatwiający wyjmowanie z drewnianych form elementów betonowych.

ZALETY


• Łatwe wyjmowanie z formy elementu betonowego.
• Efekt braku przyczepności.
• Dobra penetracja w drewno.

INSTRUKCJE STOSOWANIA


Przygotowanie podłoża
Drewno musi być suche, wolne od pyłu cementowego, kurzu bez pozostałości po poprzednim rozdeskowaniu.
Aplikacja
BISEAL MRL wymaga dodania max. 10 l wody na 25 l produktu.
Aplikację produktu wykonuje się pędzlem, wałkiem lub natryskiem, do momentu całkowitego nasączenia drewna w jednej lub dwóch aplikacjach, w zależności od jego absorpcji. Należy odczekać 15 do 30 minut przed wylaniem betonu.

UWAGI


• Nadmierne ilości mogą spowodować poplamienie betonu.
• Aplikacja powinna być jednorodna na całej powierzchni formy.

OPAKOWANIE


25 l pojemniki i 220 l beczki.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zapakowanych pojemnikach w suchym, zadaszonym miejscu, chroniącym przed przemarzaniem.

BHP


BISEAL MRL jest produktem nietoksycznym, ale podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je umyć obfitą ilością czystej wody, nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skonsultować się z lekarzem.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom