drizoro strona główna
powrót
BISEAL MRL - F®

PŁYNNY ŚRODEK ANTYADHEZYJNY UŁATWIAJĄCY WYJMOWANIE ELEMENTÓW Z FORM METALOWYCH

BISEAL MRL - F®
BISEAL MRL - F® - PŁYNNY ŚRODEK ANTYADHEZYJNY UŁATWIAJĄCY WYJMOWANIE ELEMENTÓW Z FORM METALOWYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL MRL- F jest emulsyjnym olejem na bazie wody, do usuwania betonu wylewanego na budowie z form metalowych i drewnianych.

ZASTOSOWANIE


Wyjmowanie betonu wylewanego na budowie z form metalowych i innych, zapewniając łatwość i skuteczność wykonania prac.

ZALETY


• Łatwość usuwania elementu betonowego z formy.
• Brak efektu sklejania
• Łatwość rozprowadzania środka po powierzchni formy.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie podłoża.
Forma metalowa musi być sucha, pozbawiona kurzu, pyłu cementowego, pozostałości po poprzednich zaformowaniach, bez śladów smaru, rdzy czy innych niepożądanych substancji.
Aplikacja
Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do zastosowania. Aplikowany jest pędzlem, wałkiem lub natryskiem z płaską dyszą w celu uniknięcia nadmiernego zużycia materiału.
Produkt nakłada się do momentu całkowitego pokrycia metalowej formy, w jednokrotnej lub dwukrotnej aplikacji. Przed wylaniem betonu należy odczekać 15 do 30 minut.

UWAGI


• Nałożenie nadmiernych ilości produktu może spowodować zabrudzenie betonu.
• Aplikacja powinna być jednorodna na całej powierzchni formy.

OPAKOWANIE


25 L wiadra oraz 220L beczki.

WYDAJNOŚĆ


4 +/- 8 m2/ l

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym i zadaszonym miejscu w temperaturze powyżej 4˚C.

BHP


BISEAL MRL-F jest produktem nietoksycznym, ale podczas aplikacji należy używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je umyć obfitą ilością czystej wody, nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi, skonsultować się z lekarzem.
Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy technicznej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie tego produktu do celów nie wymienionych w tej instrukcji i nie potwierdzonych przez nas. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie jakości produktu. Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom