drizoro strona główna
powrót
MAXURETHANE® 2C SOLVENT

SPECJALNY ROZPUSZCZALNIK DO MAXURETHANE 2C

MAXURETHANE® 2C SOLVENT
MAXURETHANE® 2C SOLVENT - SPECJALNY ROZPUSZCZALNIK DO MAXURETHANE 2C
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXURETHANE 2C SOLVENT to specjalna mieszanka organicznych rozpuszczalników przeznaczona do mieszania i czyszczenia materiału MAXURETHANE 2C.

ZASTOSOWANIE


• Rozcieńczanie MAXURETHANE 2C przy gruntowaniu powierzchni porowatych.
• Rozcieńczanie MAXURETHANE 2C przy aplikacjach natryskowych.
• Generalne czyszczenie narzędzi, sprzętu mieszającego i natryskowego, kiedy MAURETHANE 2C jest jeszcze mokry.

ZALETY


• Poprawia płynność, zmniejsza opór pędzla podczas aplikacji, ułatwia nakładanie MAXURETHANE 2C metodą natryskową.
• Nie wpływa w stopniu znaczącym na wydłużenie czasu schnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA


Przy gruntowaniu i nakładaniu natryskowym stopniowo dodawać niewielkie ilości produktu do mieszaniny MAXURETHANE 2C A + B zgodnie z jej pożądaną lepkością, a następnie całość mieszać aż do uzyskania jednorodnej postaci materiału.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie produktu zależne jest od jego zastosowania. Przy gruntowaniu proporcja wynosi maksymalnie 10-15% wagi MAXURETHANE 2C. Podana liczba może się wahać w zależności od porowatości i stanu podłoża. Próba wstępna przeprowadzona nam miejscu robót pozwoli dokładnie określić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


- Przy mieszaniu nie przekraczać zalecanej proporcji składników. Nadmiar rozcieńczalnika zmienia
gładkość i wysoki połysk powłoki wykończeniowej.
- Do produktu nie dodawać żadnych rozpuszczalników ani jakichkolwiek innych komponentów.
- Nie stosować z innymi produktami i powłokami jak tylko z MAXURETHANE 2C.
- Po dalsze informacje oraz w przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie
technicznym zasięgnąć rady wydziału technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE


MAURETHANE 2C SOLVENT dostarczany jest w 5 l metalowych wiadrach.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze między 5°C a 30°C. Przechowywać w miejscu o dobrej wentylacji. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, mrozem, gorącem i źródeł ognia.

BHP


MAXURETHANE 2C SOLVENT to płyn łatwopalny. Przy pracy z nim nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku połknięcia produktu natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów. Zachowywać zwyczajowe środki ostrożności, jakie podejmuje się przy obchodzeniu się z materiałami łatwopalnymi. Prace z produktem wykonywać w miejscach dobrze wentylowanych. Nie palić na miejscu robót. Produkt trzymać z dala od dzieci, gorąca, płomieni oraz źródeł ognia. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXURETHANE 2C SOLVENT. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom