drizoro strona główna
powrót
DRIZORO MESH®

SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO WZMACNIANIA POWŁOK I ZAPRAW CEMENTOWYCH

DRIZORO MESH®
DRIZORO MESH® - SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO WZMACNIANIA POWŁOK I ZAPRAW CEMENTOWYCH
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
DRIZORO MESH 58/130/140 to odporna na zasady siatka z włókna szklanego, przeznaczona zwłaszcza do wzmacniania powłok wodoodpornych i zapraw cementowych.

POLA ZASTOSOWAŃ


• DRIZORO MESH 58: wzmacnianie elastycznych powłok hydroizolacyjnych: cementowych MAXSEAL FLEX , akrylowych MAXELASTIC i MAXSHEEN ELASTIC , poliuretanowych MAXELASTIC PUR.
• DRIZORO MESH 130: wzmacnianie zapraw wyrównawczych i tynkarskich CONCRESEAL PLASTERING oraz złożonych systemów zewnętrznej izolacji termicznej CONCRESEAL TH .
• DRIZORO MESH 140: wzmacnianie zapraw ściennych i tynkarskich CONCRESEAL TOP oraz innych pokryć cementowych.
• Pokrywanie i wzmacnianie szczelin, narożników, spoin narożnikowych, złączy konstrukcyjnych, oraz innych miejsc krytycznych, znajdujących się między podłożami różnego rodzaju.
• Polepszanie właściwości mechanicznych powłok hydroizolacyjnych, narażonych na ruchy termiczne spowodowane przez zmiany pogodowe.
• Wydatne poprawianie zdolności pokrywania rys przez membrany hydroizolacyjne.

ZALETY


• Zapewnia stałe wzmocnienie, które pochłania naprężenia powstałe w podłożu i zapobiega tworzeniu się pęknięć spowodowanych przez ruchy.
• Znacznie poprawia wytrzymałość mechaniczną powłoki, jak np. wytrzymałość na rozciąganie i na uderzenia.
• Pozwala na lepszą aplikację powłoki na powierzchniach gładkich.
• Wykazuje dużą trwałość i doskonałą stabilność chemiczną w środowisku zasadowym i wobec promieniowania UV.
• Materiał elastyczny, który daje się łatwo umieścić na powierzchniach nieregularnych.
• Produkt niedrażniący w kontakcie ze skórą.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Na podłożu betonowym usunąć wszelkie nierówności. Narożniki i krawędzie zaokrąglić – wykonać fasetę o promieniu 30 mm . Wszelkie wklęsłości, szczeliny oraz otwory większe niż 5 mm naprawić za pomocą zaprawy typu MAXMORTER – F . Dopiero gdy przygotowanie podłoża zostanie definitywnie zakończone, można rozpocząć proces aplikacji wzmocnionej powłoki lub zaprawy hydroizolacyjnej.
Przygotowanie siatki. Odciąć pożądanej długości pasek siatki z włókna szklanego, zgodnie z przeznaczeniem.
Aplikacja. Nanieść pierwszą warstwę powłoki lub zaprawy hydroizolacyjnej. Kiedy jest jeszcze świeża, umieścić na niej pasek siatki z włókna szklanego. Siatkę wygładzić przeciągając po nim odpowiednim narzędziem, np. pędzlem, wałkiem lub kielnią, od jednego końca do drugiego, mocno na niego naciskając. W ten sposób usunięte zostanie powietrze ukryte pod siatką, co pozwoli przylgnąć podłożu do włókien szklanych. Należy się upewnić, czy siatka jest całkowicie zanurzona w powłoce lub zaprawie. Przy łączeniu dwóch pasków w kierunku podłużnym, względnie położonych obok siebie, zaleca się, by zachodziły na siebie co najmniej 5 cm . W przypadku złączy i rys każda krawędź winna być pokryta siatką na odcinku co najmniej 10 cm . Należy obserwować zachowanie (wiązanie) materiałów przeznaczonych do wzmocnienia tą techniką i stosownie do tego nanieść drugą warstwę, zgodnie z zaleceniami właściwego Biuletynu technicznego.

WAŻNE WSKAZANIA


• Siatki nie umieszczać na podłożu bezpośrednio, bez uprzedniego nałożenia powłoki lub zaprawy.
• Po dalsze informacje należy zwrócić się do wydziału technicznego naszej Firmy.

OPAKOWANIE


DRIZORO MESH 58 dostarcza się w rolkach o szerokości 1 m i długości 100 m lub o szerokości 0,31 m i długości 500 m. DRIZORO MESH 130 dostarcza się w rolkach o szerokości 1 m i długości 100 m. DRIZORO MESH 140 dostarcza się w rolkach o szerokości 1 m i długości 100 m.

PRZECHOWYWANIE


DRIZORO MESH 58/130/140 można przechowywać nieskończenie długo w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, z dala od źródeł ciepła. Przechowywać w pozycji pionowej.

BHP


Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu DRIZORO MESH 58/130/140. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom