drizoro strona główna
powrót
MAXMORTER® - C

SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA CEMENTOWA

MAXMORTER® - C
Karta techniczna
Aprobata techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXMORTER – C - Jednoskładnikowa zaprawa zawierająca mikrokrzemionkę, która po zmieszaniu z wodą daje szybkosprawną zaprawę naprawczą o wysokich parametrach mechanicznych. Występuje w trzech różnych odmianach różniących się pomiędzy sobą uziarnieniem i czasem zachowania właściwości roboczych.

ZASTOSOWANIE


• Jako zaprawa murarska do montażu włazów i wpustów ulicznych.
• Do napraw betonu w konstrukcjach budowlanych, gdzie wymagane jest szybkie oddanie do użytku.
• Do kotwienia elementów stalowych w betonie
• Do zwiększenia grubości poziomych powierzchni betonowych.

WŁAŚCIWOŚCI


• Szybkie wiązanie
• Zaprawa o niskim skurczu.
• Bardzo dobra przyczepność do betonu i stali.
• Zaprawa jednoskładnikowa wymaga jedynie dodania wody.
• Samopoziomująca.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie podłoża.
Podłoże musi być czyste i wystarczająco nośne. Wytrzymałość na odrywanie powinna być nie mniejsza niż 1,5 MPa.
Naprawiane miejsca należy odpowiednio wyprofilować. Efektywne przygotowanie podłoża uzyskuje się przez następujący tok postępowania:
• Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu.
• Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność zaprawy do podłoża (oleje, powłoki malarskie, smary).
• Rozkuć rysy i pęknięcia na głębokość 10 mm, tworząc prostokątną lub trapezową bruzdę.
• Wyprofilować krawędzie naprawianych miejsc tak, aby były one prostopadłe do powierzchni konstrukcji, uzyskując minimalną grubość warstwy 5 mm .
• Odsłonić skorodowane zbrojenie na całej długości.
• Rozkuć beton do połowy grubości pręta, jeżeli ślady korozji występują na powierzchni mniejszej niż połowa jego obwodu.
• Rozkuć beton do głębokości 10 mm w głąb pod prętem, jeżeli korozja obejmuje powierzchnię większą niż połowa obwodu pręta.
• Oczyścić podłoże przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub frezowanie. Poza mechanicznymi, dopuszczalne są także inne metody np. termiczne i chemiczne.
• Oczyścić zbrojenie przez piaskowanie lub czyszczenie szczotką.
• Jeżeli otulina zbrojenia ma grubość mniejszą niż 2 cm, zaleca się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego materiałem MAXREST PASSIVE.
• Przed wykonaniem naprawy zmyć podłoże wodą pod ciśnieniem.
Przygotowanie materiału
Odpowiednio przechowywany MAXMORTER –C nie powinien posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć całą jego zawartość. MAXMORTER –C rozrabiany jest wodą, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.
Zaczyn gruntujący
W celu uzyskania zaczynu gruntującego do naczynia wsypać materiał i dolewać wodę, aż do powstania zaczynu o konsystencji gęstej śmietany tj. ok. 0,25 l na 1 kg MAXMORTER-C. Można także jako warstwy gruntującej użyć specjalnej żywicy MAXBOND.
Zaprawa naprawcza
Do przygotowanej porcji materiału dodać wodę w ilości 14 – 15% masy materiału sypkiego – ok. 3,5 – 3,75 na 25 kg MAXMORTER-C. Mieszać tak długo, aż woda dokładnie wniknie w materiał i zostanie uzyskana jednolita masa o konsystencji gęstoplastycznej.
Wykonanie naprawy
Dokładnie zwilżyć naprawiane miejsca. Powierzchnia powinna być matowo wilgotna. Powłokę gruntującą należy wykonać przy użyciu szczotki MAXBRUSH. Nie dopuścić do wyschnięcia warstwy gruntującej. Wykonać naprawę przy użyciu kielni warstwami o grubości ok. 5 – 30 mm . W przypadku uzupełnienia ubytków o głębokości większej niż 30 mm zrapować wykonaną warstwę.
Po 10-15 min zwilżyć i nałożyć warstwę następną. Nie stosować w temp. ujemnych. Zalecany zakres temperatur 0 st.C do + 45 st.C.
Pielęgnacja
Wykonaną warstwę należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Zaleca się zwilżanie jej przez 1 godz. W przypadku wysokich temperatur lub silnych wiatrów naprawione powierzchnie należy pielęgnować przez 24 h.

OPAKOWANIE


25 kg worki

PRZECHOWYWANIE


9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, zadaszonym miejscu, chroniącym od wilgoci i mrozu.

BHP


MAXMORTER – C jest produktem nietoksycznym, ale ma właściwości ścierne. W trakcie prac należy używać gumowych rękawic i ochronnych gogli. W przypadku kontaktu z oczami należy przemyć starannie czystą wodą przez przynajmniej 15 minut, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć starannie wodą i mydłem. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy zwrócić się do lekarza.
Karta bezpieczeństwa MAXMORTER – C dostępna jest na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia. Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom