drizoro strona główna
powrót
MAXSEAL® - Y

PŁYNNA FOLIA IZOLACYJNA

MAXSEAL® - Y
MAXSEAL® - Y - PŁYNNA FOLIA IZOLACYJNA
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXSEAL – Y jest wodoszczelną powłoką izolacyjną. Produkt dostarczany jest w postaci pasty tiksotropowej, która po polimeryzacji zmienia się w nierozkładalny elastomer, zapewniający 100% uszczelnienie przeciwwodne.

ZASTOSOWANIE


• Jako bezspoinowa powłoka do izolacji pomieszczeń mokrych ( łazienki, pralnie itp. )
• Izolacja wodoszczelna w pomieszczeniach wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych.
• Możliwość klejenia płytek na MAXSEAL Y

ZALETY


• Jednoskładnikowa, gotowa do użycia folia izolacyjna - łatwość aplikacji
• Elastyczna i wodoszczelna - tworzy ciągłą powłokę, która nie wymaga złączy.
• Wypełnia małe spękania i penetruje wszelkie pory.
• Doskonały podkład pod płytki ceramiczne, układane na podłożu gipsowym.
• Nie zawiera rozpuszczalników.
• Znakomita przyczepność do izolowanych powierzchni.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni
Podłoże musi być czyste i suche pozbawione kurzu, pyłu, oraz śladów smarów, olejów i farb. Wszystkie ubytki należy zaszpachlować i wyrównać powierzchnię.
Narzędzia
Może być aplikowany wałkiem, szczotką lub natryskiem. Przy metodzie natryskowej rozcieńczyć z minimalną ilością wody potrzebnej do natrysku. Sprzęt czyścić czystą wodą natychmiast po zakończeniu aplikacji.
Aplikacja
Nakładać w dwóch kolejnych warstwach, kiedy pierwsza warstwa jest sucha w dotyku. Pierwszą warstwę nakładać tylko w jednym kierunku. Druga warstwa musi być aplikowana w kierunku poprzecznym. Czas pomiędzy aplikacjami waha się od 5 do 18 godzin w zależności od warunków otoczenia.
Na powierzchniach, które są silnie wchłaniające zaleca się aplikację warstwy gruntującej przez rozcieńczenie MAXSEAL – Y z około 20 do 30% wody.
Do układania płytek należy stosować klej sztywny np. MAXKOLA – Y lub klej elastyczny MAXKOLA FLEX.

UWAGA


Nie stosować poniżej +5ºC lub gdy względna wilgotność przekracza 90%.

OPAKOWANIE


25 kg i 5 kg wiadra

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w suchym, zadaszonym miejscu, chroniącym przed mrozem i słońcem.

BHP


MAXSEAL - Y nie jest produktem toksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy nakładaniu należy używać gogli i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca wodą i mydłem. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi szukać pomocy medycznej. Karta bezpieczeństwa jest dostępna na życzenie. Usuwanie tego produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów i z danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadomienia.
Za wszelkie użycie tych danych do celów innych niż ściśle określonych w tym biuletynie firma nie ponosi odpowiedzialności, chyba że takie działanie zostanie przez nas autoryzowane.
Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom