drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® FLOOR

ELASTYCZNA SAMOPOZIOMUJĄCA ZAPRAWA EPOKSYDOWA DO SYSTEMÓW PODŁOGOWYCH

MAXEPOX® FLOOR
MAXEPOX® FLOOR - ELASTYCZNA SAMOPOZIOMUJĄCA ZAPRAWA EPOKSYDOWA DO SYSTEMÓW PODŁOGOWYCH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX FLOOR jest dwuskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym, epoksydowym spoiwem przeznaczonym do systemów podłogowych o wysokich właściwościach mechanicznych i chemicznych dla zabezpieczenia i dekoracyjnego wykończenia betonu i zaprawy.

ZASTOSOWANIE


• Samopoziomujący system o wysokich właściwościach mechanicznych i chemicznych w garażach, magazynach, halach sportowych itp.
• Duża odporność na ścieranie powłoki,
• Przeciwpoślizgowy wielowarstwowy system z kruszywem

ZALETY


• Ze względu na wysoką odporność na ścieranie odpowiedni dla ciężkiego ruchu kołowego
• Bardzo dobra odporność na związki chemiczne: oleje, smary, benzyny, kwasy i alkaliczne roztwory, rozpuszczalniki, sole itp.
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża betonowego i zaprawy,
• Dostarcza ciągłości, jednolitej i spójnej powierzchni, z wykończeniem antypoślizgowym. Łatwy w
czyszczeniu i utrzymaniu.
• Szeroki zakres aplikacji
• Nietoksyczny, bezrozpuszczalnikowy i niepalny produkt.
• Szybkie dojrzewanie i oddawanie do eksploatacji

SPOSOB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża
Podłoże betonowe musi być zwarte i mocne, całkowicie czyste, pozbawione pyłów i pozostałości olejów, lekko chropowate. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4 %. Nie nakładaj na podłoże gdy występuje negatywne ciśnienie wody.
Na porowate powierzchnie zaleca się zastosowanie warstwy gruntującej MAXPRIMER lub MAXEPOX PRIMER z przewidywanym średnim zużyciem od 0,25 – 0,3 g/m2 zależnym od porowatości podłoża.
Na podłoże matowo – wilgotne stosowany jest MAXFLOOR MATE z przewidywanym średnim zużyciem 0,25-0,3 kg/m2. Zaprawa MAXEPOX FLOOR może być nakładana po upływie 24-48 godzin przy dobrej cyrkulacji powietrza i temperatury powyżej 10°C.
Mieszanie
Dokładnie wymieszać składnik A MAXEPOX FLOOR i przelać do składnika B. Mieszanie można być przeprowadzone ręcznie lub przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki (300-400 obrotów/min.), aż do uzyskania jednorodnego materiału pod względem barwy i wyglądu zewnętrznego. Nie przedłużać okresu mieszania, ani nie używać wysokoobrotowej mieszarki ponieważ może to spowodować podgrzanie mieszanki lub napowietrzenie. Użytkownik powinien sprawdzić w tabeli danych technicznych żywotność produktu, tj. czas w jakim produkt twardnieje wewnątrz pojemnika. Żywotność mieszanki w temperaturze 20st C wynosi 30 minut, żywotność zwiększa się przy niższych temperaturach lub małych ilościach mieszanki i zmniejsza się przy wysokich temperaturach. Temperatura około 30st C prowadzi do szybkiego wiązania między komponentami i produkcją ciepła, tak że okres przydatności użycia mieszanki jest w znacznym stopniu zmniejszony. Wymieszane spoiwo żywiczne (komponenty A i B), dodawane jest do suchego i czystego kruszywa kwarcowego (komponent C) aż do uzyskania całkowitej jednorodności pod względem koloru i wyglądu. Wykorzystanie spoiwa: kruszywo proporcja 1:1 lub 1:3 do wagi dla przygotowania samopoziomujących czy nakładanych kielnią zapraw.
Aplikacja
Jako powłoka. Bezpośrednio aplikuj MAXEPOX FLOOR (komponenty A i B) za pomocą pędzla, wałka lub pistoletem w dwóch następujących po sobie warstwach, w odstępie czasu między warstwami od 6 do 24 godzin. Można dodać do MAXEPOX FLOOR 5% MAXEPOX SOLVENT w celu poprawy lepkości.
Wielowarstwowy system antypoślizgowy. Na warstwę gruntującą na pierwszą czystą powłokę nakładamy MAXEPOX FLOOR (komponent A i B) pędzlem, wałkiem lub pistoletem. Podczas gdy powierzchnia jest jeszcze świeża, nakładamy MAXEPOX FLOOR komponent C, z zużyciem 1,0-1,5 kg/m2. Jeżeli po 24 godzinach powierzchnia jest sucha, należy wymieść powierzchnię w celu usunięcia nadmiaru piasku i naniesienia drugiej czystej powłoki MAXEPOX FLOOR (komponenty A i B) jako nawierzchnię.
Samopoziomująca zaprawa (1-2 mm grubości). Na zagruntowaną powierzchnię nakładamy zacieraczką MAXEPOX FLOOR (komponenty A, B i C) o maksymalnej grubości do 2 mm.
Zaprawa nakładana kielnią. Na zagruntowaną powierzchnię nakładamy równomiernie metalową kielnią MAXEPOX FLOOR (komponenty A, B i C) aż do uzyskania zamierzonej grubości warstwy (maksymalnie od 2 do 10 mm). Wykończ powierzchnię przy pomocy kielni.
Warunki Aplikacji
Idealna temperatura pracy dla podłoża i otoczenia wynosi pomiędzy 8st C a 30st C. Nie aplikuj poniżej 8st C albo w przypadku spadków temperatury w przeciągu pierwszych 24 godzin. Temperatura podłoża i otoczenia musi być przynajmniej 30C wyższa niż punkt osiadania rosy. Nie nakłada się gdy relatywna wilgotność powietrza przekracza 85 %. Przy niskich temperaturach i wysokim poziomie wilgotności należy użyć suchego lub gorącego powietrza, w celu uzyskania odpowiednich warunków, takich jak moc elektryczna powietrza systemów dmuchawy. Nie nakładaj produktu jeżeli pada deszcz, występuje kondensacja, rosa lub kontakt z wodą w przeciągu 24 godzin po aplikacji.
Dojrzewanie
Przed oddaniem do użytku pozostawić na całkowite dojrzewanie 4 dni w 200C i przy 50% relatywnej wilgotności. Aplikacje przeprowadzone w niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub przy słabej wentylacji wymagają dłuższego czasu schnięcia i dojrzewania.
Czyszczenie
Narzędzia mogą być czyszczone produktem MAXEPOX SOLVENT natychmiast po zastosowaniu. Stwardniały produkt może być usunięty tylko mechanicznie.
Zużycie
Jako powłoka: oceniane ogólne zużycie dla MAXEPOX FLOOR (komponent A i B) wynosi około 0,5–0,6 kg/m2 (0,25-0,3 kg/m2 dla jednej warstwy) w celu osiągnięcia polecanej całkowitej grubości od 340-400 μm (170-200 μm dla jednej warstwy).
Wielowarstwowy system antypoślizgowy. Ogólne zużycie dla MAXEPOX FLOOR (komponent A i B) wynosi około 1,0 -1,2 kg/m2 (0,5-0,6 kg/m2 dla jednej warstwy) i około 1,0-1,5 kg/m2 dla MAXEPOX FLOOR komponent C.
Samopoziomująca zaprawa. Ogólne zużycie wynosi 2 kg/m2/mm grubość zaprawy (0,5 kg/m2 • mm grubości żywicy komponentów A i B oraz 1,5 kg/m2 • mm grubości całości komponentu C). Maksymalna grubość warstwy wynosi 10 mm. Te wyniki mogą ulec zmianie w zależności od porowatości, kondycji podłoża i metody aplikacji, wstępne badania lokalne będą określać dokładne zużycie.
Ważne wskazówki
• Wilgotności podłoża nie może przekraczać 4%. Nie nakładaj na podłoże, gdzie występuje negatywne
ciśnienie wody.
• Pozostawić nowy beton i zaprawę minimum na 28 dni dojrzewania przed aplikacją MAXEPOX FLOOR.
• Unikać skraplania, wilgoci oraz kontaktu z wodą przez przynajmniej 24h po aplikacji. Względna wilgotność nie może przekroczyć 85%. Jeżeli ta wartość zostanie przekroczona, może zdarzyć się niestosowne dojrzewanie lub utrata intensywności koloru.
• Piasek kwarcowy komponent C dodawany do żywicy komponent A i B musi być suchy
• Nie przekraczać proponowanej maksymalnej grubości dla warstwy.
• Tylko dla użycia wewnątrz. W przypadku wystawienia na słońce możliwość wystąpienia zmian koloru i przebarwień.
• Nie dodawaj rozpuszczalnika czy innych substancji do MAXEPOX FLOOR.
• Dodatkowych informacji nie ujętych w tym biuletynie udzieli nasz Dział Techniczny.

OPAKOWANIE


MAXEPOX FLOOR jest dostarczany w kompletach 25 kg (20 kg składnik A i 5 kg składnik B) i jest dostępny w zielonym, czerwonym, szarym, białym i niebieskim kolorze.
MAXEPOX FLOOR komponent C dostarcza się w 25 kg workach.

MAGAZYNOWANIE


Komponent A i komponent B, może być przechowywany 6 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. W miejscu suchym i osłoniętym zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca, w temperaturze 5-30°C. Przechowywanie w temperaturze poniżej 5°C powoduje krystalizację komponentów A i B. Jeżeli tak się stanie, pojemnik należy powoli podgrzać do temperatury pomiędzy 80-90°C cały czas mieszając do momentu przywrócenia produktowi wyglądu jednorodnego i pozbawionego grudek.
Komponent C może być przechowywany w nieokreślonym czasie jeśli jest w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i osłoniętym, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem słońca, w temperaturze około 5°C.

BHP


MAXEPOX FLOOR komponenty A, B i C to nietoksyczne produkty, jednak należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy przygotowaniu i nakładaniu mieszanki należy używać gumowych rękawic i ochronnych okularów. Jeśli materiał dostanie się do oczu, należy natychmiast je przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce należy przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wdychać oparów wydobywających się z procesu podgrzewania i spalania. Przestrzegać ogólnych środków ostrożności dla zastosowania tego typu produktu. Karta bezpieczeństwa MAXEPOX FLOOR dostępna jest na życzenie. Zagospodarowanie produktu i opakowania po nim należy do obowiązków użytkownika docelowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom