drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® JOINT

ZAPRAWA NA BAZIE ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO SPOIN O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

MAXEPOX® JOINT
MAXEPOX® JOINT - ZAPRAWA NA BAZIE ŻYWICY EPOKSYDOWEJ DO SPOIN O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX® JOINT jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, bazującą na żywicy epoksydowej zaprawą. Specjalnie zaprojektowaną, by zapewnić wodoszczelną barierę, z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną. Do stosowania na ceramiczne płytki o niskiej porowatości na poziomych i pionowych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE


• Fugowanie lub używanie jako zaprawy do płytek oraz innych ceramicznych elementów poddanych jednocześnie trudnym warunkom i agresywnym metodom czyszczenia: w szpitalach i klinikach, kuchniach, restauracjach oraz salach operacyjnych oraz gabinetach lekarskich.
• Fugowanie płytek w przemysłach: chemicznych, farmaceutycznych oraz spożywczych np. papiernie, rzeźnie, browary, mleczarnie.
• Wodoszczelne zaprawy z wysoką chemiczną odpornością: oczyszczalnie ścieków, baseny, pralnie przemysłowe oraz zbiorniki na wodę.
• Spajanie płytek oraz innych ceramicznych elementów za pomocą zaprawy i na niewchłaniających podłożach takich jak metal, poliester itp. oraz w których wymagane jest szybkie złączanie.
• Mocowanie taśm elastycznych różnych typów, w dylatacjach i połączeniach newralgicznych, dla zbiorników
wody pitnej, ścieków itp.
• Łatanie i uszczelnianie pęknięć, ubytków i wad powierzchni na betonie, przed iniekcją, nakładaniem
poliuretanowych lub epoksydowych powłok itp.
• Uszczelnianie powierzchni i szpachlowanie pęknięć, niewielkie uszkodzeń, ubytków itp. na betonie.
• Uszczelnianie pęknięć przed wstrzyknięciem żywicy epoksydowej MAXEPOX®INJECTION

ZALETY


• Doskonała chemiczna odporność na szerokiej gamy związki: oleje, tłuszcze, paliwa, kwasy rozcieńczone oraz roztwory zasadowe.
• Dobra tiksotropowość dla pionowych powierzchni.
• Odpowiednia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
• Wysoka mechaniczna odporność. Wytrzymuje ciężkie uderzenia oraz ruchy.
• Bardzo dobre przyleganie od ceramicznych płytek oraz powierzchni z niską porowatością.
• Dobra urabialność oraz łatwe czyszczenie przy użyciu wody w trakcie stosowania.
• Po związaniu tworzy barierę przed wodą oraz parą wodną. Łatwa do czyszczenia i higieniczna w użyciu oraz niska w kosztach utrzymania.
• Odpowiednia dla spoin o szerokości od 2 do 20 mm .
• Nietoksyczna, bez rozpuszczalnika, niepalna. Odpowiednia do użycia w słabo wietrzonych pomieszczeniach.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA


Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia musi być wytrzymała, nieuszkodzona i czysta, bez starych powłok, pozostałości pyłu, nalotu, oleju, tłuszczu lub jakiegokolwiek obcego materiału, który mógłby wywrzeć wpływ na przyczepność. Odkurzyć wszystkie spoiny sprzężonym powietrzem. Powierzchnia musi być sucha. Pozwolić aby zaprawa po ułożeniu płytek dojrzała przynajmniej 48 godzin przed nałożeniem MAXEPOX® JOINT.
Na podłożach podatnych na ruch należy zastosować przerwy dylatacyjne spośród produktów MAXFLEX®.
Mieszanie
MAXEPOX® JOINT jest dostarczany w przygotowanym wagowo dwu-komponentowym zestawem. Utwardzacz, składnik B jest dolewany do głównego składnika A. Najlepiej używać mieszadła mechanicznego o niskich obrotach (do 300 obr./min.) aż do momentu uzyskania jednolitego koloru i wyglądu. Małe ilości produktu mogą być mieszane ręcznie. Nie należy mieszać zbyt długo, ani nie używać mieszadła o wysokich obrotach, może to spowodować nagrzanie się mieszaniny lub jej napowietrzenie.
Należy sprawdzić w wykazie danych technicznych termin przydatności lub czas w którym wyrób twardnieje w pojemniku. Termin przydatności dla zestawu 10 kg w temp. 20º C to 30 minut, czas ten skraca się w wyższych temperaturach. Temperatury powyżej 30º C prowadzą do szybkiego związania się składników i wytworzenia ciepła, w związku z tym termin przydatności znacznie się zmniejsza.
STOSOWANIE:
Mocowanie płytek:
Nałożyć MAXEPOX® JOINT kielnią na obszary nie większe niż 2 m2. Nie nakładać warstwy grubszej niż 6 mm, aby uniknąć ryzyka spadania. Gdy zaprawa jest nadal świeża, umieść elementy i docisnąć je lekkim skręcającym ruchem. Usuń zbędną zaprawę ze spoin lub z powierzchni płytek. Pozwolić, aby dojrzewało przez 24 godziny przed fugowaniem.
Fugowanie:
Nałóż MAXEPOX® JOINT kielnią lub gumową packą i rozsmaruj na powierzchni płytki. Do dużych obszarów, radzi się używania pistoletu z odpowiednio dobraną końcówką. Wypełnić spoiny przy pomocy odpowiedniej kielni i pozostawić do utwardzenia.
Czyszczenie nadmiaru surowca:
Wyczyścić powierzchnię płytek po kilku minutach po aplikacji i przed wcześniejszym początkowym twardnieniem MAXEPOX® JOINT. Usunąć pozostałości materiału przy użyciu ciepłej wody. Użycie urządzenia polerującego zaopatrzonego w nakładkę zwiększy efektywność przy większych pracach. Gdy czas zawiązywania rozpocznie się, należy rozcieńczyć wodę z 10% obj. etanolem, co pomoże w czyszczeniu.
Warunki aplikacji
Nie stosować poniżej 10º C lub jeśli spodziewana jest niższa temperatura w przeciągu 24 godzin. Nie stosować gdy w przeciągu 24 godzin po aplikacji przewidywany jest deszcz, kondensacja pary, rosa lub kontakt z wodą. Gdy temperatura osiąga powyżej 30º C, starać się chronić położoną warstwę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
W trakcie dojrzewania temperatura powierzchni i powietrza musi być przynajmniej o 3º C wyższa od punktu rosy. Nie stosować, gdy względna wilgotność wynosi powyżej 85%. Przy niskich temperaturach, wysokich poziomach wilgotności lub przy jednym i drugim, używać suchego i ciepłego powietrza po to aby uzyskać odpowiednie warunki.
Dojrzewanie
Minimalny czas dojrzewania to 24 godziny przy temperaturze 20º C oraz wilgotności względnej 50% - przed oddaniem do użytku. Całkowity czas dojrzewania pozwalający na całkowite zanurzenie oraz kontakt ze związkami chemicznymi wynosi 7 dni przy temperaturze 20º C oraz 50% wilgotności względnej. Stosowanie przy niższych temperaturach i przy wysokiej wilgotności oraz w pomieszczeniach ze słabą wentylacją wymaga dłuższego czasu dojrzewania.
Czyszczenie
Narzędzia i sprzęt może być czyszczony wodą natychmiast po użyciu. Gdy produkt stwardnieje może być usunięty tylko metodami mechanicznymi.

ZUŻYCIE


Mocowanie płytek: szacowane zużycie dla MAXEPOX® JOINT to 1,65 kg/ m2/ mm grubości.
Fugowanie: Jeden 10 kilogramowy zestaw MAXEPOX® JOINT wypełnia objętość w przybliżeniu do 0,6 litra.
Zużycie zależy jednocześnie od wielkości płytki oraz wielkości fugi i może zostać w przybliżeniu oszacowane następującym wzorem:
((A+B) / (A*B)) * C * D * 1,65 = kg/m2
A: szerokość płytki (mm)
B: długość płytki (mm)
C: głębokość płytki (mm)
D: szerokość spoiny/ fugi (mm)
Dla spoiny szerokiej na 10 mm i głębokiej na 5 mm oraz płytki o wielkości 20 x 20 cm, szacowana w przybliżeniu wymagana suma to 0,55 kg/m².
Liczba ta może się zmieniać w zależności od nierówności/ szorstkości, porowatości, struktury oraz warunków powierzchni, jak i właściwości płytek i metody nakładania. Wstępna próba w miejscu robót pozwoli określić dokładne zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


• Nie dodawać cementu, wody, rozpuszczalnika, kruszywa ani innych związków do MAXEPOX® JOINT.
• Unikać kondensacji pary, wilgoci lub kontaktu z wodą przez przynajmniej 24 godziny po aplikacji.
• MAXEPOX® JOINT może zmieniać kolor po zbyt długim nastawieniu na promienie UV, ale nie zmienia się pod wpływem właściwości mechanicznych.
• Nie używać pozostałości starej zaprawy.
• Dla dalszych informacji oraz innych zastosowań nie wymienionych w powyższym Technicznym Biuletynie należy skonsultować się z naszym Oddziałem Technicznym.

PAKOWANIE


MAXEPOX® JOINT jest dostarczany jako dwuskładnikowy 10 kilogramowy zestaw. Dostępny w szarym oraz białym kolorze.

PRZECHOWYWANIE


Produkt można przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 12 miesięcy, w miejscu suchym, zadaszonym, chroniącym przed wilgocią, mrozem oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, w temperaturze między 5 °C a 30 °C.
Temperatury poniżej 5 °C prowadzą do krystalizacji produktu. Gdyby do tego doszło, należy powoli podgrzewać w temperaturze między 80-90º C, jednocześnie mieszając systematycznie do momentu uzyskania jednolitej konsystencji bez grudek.

BHP


MAXEPOX® JOINT jest produktem nietoksycznym. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie mieszania i nakładania stosować ochronę pod postacią gumowych rękawiczek oraz ochronnych okularów. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać bez tarcia. W przypadku kontaktu ze skórą, zmyć obfitą ilością z mydłem. Gdy podrażnienie pozostaje, należy skontaktować się z lekarzem. Nie wdychać oparów wydobywających się podczas podgrzewania lub palenia.
Dla dalszych informacji należy zajrzeć do Karty Bezpieczeństwa MAXEPOX® JOINT, która dostępna jest na prośbę. Usuwanie produktu oraz pustych opakowań należy do końcowego użytkownika wg panujących oficjalnych regulacji.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależenie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom