drizoro strona główna
powrót
MAXPRIMER® FLOOR

ŚRODEK GRUNTUJĄCY DO POZIOMYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH

MAXPRIMER® FLOOR
MAXPRIMER® FLOOR - ŚRODEK GRUNTUJĄCY DO POZIOMYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXPRIMER® FLOOR jest materiałem jednoskładnikowym na bazie żywicy akrylowej, nakładany za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. Został specjalnie zaprojektowany do stosowania jako środek wiążący, poprawiający przyleganie zapraw cementowych do betonowych posadzek redukująca porowatość podłoża, zapobiegająca powstawaniu otworów, pęcherzyków powietrza oraz szybkiemu wysychaniu samopoziomujących się zapraw na absorbującym podłożu.

ZASTOSOWANIE


• Jako warstwa gruntująca dla powierzchni wewnątrznych jak i zewnątrznych przed nałożeniem jakiejkolwiek cementowo- epoksydowych lub cementowych, samopoziomujących zaprawy typu MAXLEVEL® lub MAXFLOW®.
• Uszczelnianie powierzchni o wysokiej absorpcji lub wysokiej porowatości
• Środek wiążący do zapraw (MAXROAD®), wylewek ( MAXRITE®-S i MAXMORTER® FLOOR) oraz innych zapraw do wykonania posadzek

ZALETY


• szybkie schnięcie redukuje czas między kolejnymi aplikacjami
• zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza na powierzchni zaprawy
• zapewnia lepsze dojrzewanie zapraw, unikając procesu szybkiego wysychania
• zwiększa przyczepność cementowych zapraw na absorbujących i gładkich powierzchniach z niską porowatością
• zapewnia większą spójność podłoża
• produkt jednoskładnikowy, łatwy w stosowaniu
• odpowiedni dla powierzchni suchych jak i wilgotnych
• produkt odporny na zasady
• bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie oraz odporność na uderzenia
• produkt bazujący na wodzie, niepalny i bezzapachowy

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA


Przygotowanie podłoża
Z podłoża, na które ma być nakładany MAXPRIMER FLOOR należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie, luźne części). Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie. Ubytki w podłożu należy uzupełnić materiałem naprawczym. Nie zaleca się czyszczenia podłoża środkami chemicznymi. Przed zastosowaniem MAXPRIMER® FLOOR, należy upewnić się, czy na podłożu nie znajduje się woda.
Aplikacja
Rozcieńczyć MAXPRIMER® FLOOR z czystą wodą, przy stosunku woda: produkt 3:1. Wymieszać ręcznie, aż do otrzymania jednolitego wyglądu. Nie używać mieszadeł o wysokich obrotach, które mogłyby wprowadzić pęcherzyki powietrza.
Nałożyć na powierzchnię cienką warstwę rozcieńczonego MAXPRIMER® FLOOR używając przy tym wałka, pędzla lub spryskiwaczy, zaleca się pokrycie 0,15 to 0,20 kg/m2 na powłokę, dbając o to, by nie powstały grudki, a warstwy nie były zbyt grube. Dla lepszego uszczelnienia bardzo porowatych powierzchni, można nałożyć dwie lub trzy powłoki, w 10- 15 minutowych oraz odstępach czasowych w temp. 20°C. Zielony kolor produktu pozwala sprawdzać miejsca już po zastosowaniu produktu.
Należy pozwolić, aby MAXPRIMER® FLOOR był suchy przy dotknięciu, przed zastosowaniem jakiejkolwiek zaprawy cementowej. Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności, wentylacji oraz porowatości podłoża. Zazwyczaj czas schnięcia przy typowych warunkach to 4 godz. w temp. 20 ºC . Przy niskich temperaturach, wysokiej wilgotności lub słabej wentylacji, czas schnięcia może wzrosnąć do jednego dnia. Nałożenie zaprawy cementowej powinno nastąpić w 24 godzinach po zastosowaniu produktu.

WARUNKI APLIKACJI


Nie stosować, gdy temperatura wynosi poniżej 10 ºC lub gdy przewiduje się spadek temp. poniżej 10 ºC w najbliższych 24 godzinach. Nie stosować na zmarznięte podłoża. Podczas czasu dojrzewania chronić przed wodą.

CZYSZCZENIE


Wszystkie narzędzia oraz sprzęt muszą zostać natychmiast po aplikacji oczyszczone wodą. Gdy produkt dojrzeje może zostać usunięty jedynie metodami mechanicznymi.

WAŻNA WSKAZANIA


• nie stosować na powierzchnie o ujemnym ciśnieniu hydrostatycznym, wzrastającej wilgotności lub stałym kontakcie z wodą
• nie stosować na epoksydowe lub poliuretanowe systemy podłogowe
• pozwolić, aby MAXPRIMER® FLOOR był suchy przy kontakcie, przed zastosowaniem jakiejkolwiek zaprawy cementowej.
• Dla innych zastosowań nie wymienionych w powyższym Technicznym Biuletynie należy skonsultować się z naszym Oddziałem Technicznym.

ZUŻYCIE


Szacowane zużycie MAXPRIMER® FLOOR to 0,15 to 0,20 kg/m2 na powłokę rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:3 (produkt : woda). Na podłoża porowate można nałożyć dwie lub trzy warstwy. Wartości te mogą się różnić w zależności od szorstkości, warunków powierzchni oraz sposobu aplikacji. Wcześniejsza próba w warunkach pracy pozwoli określić dokładnie pokrycie.

PAKOWANIE


MAXPRIMER® FLOOR dostarczany jest w 25 kilogramowych kanistrach.

PRZECHOWYWANIE


Dwanaście miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, w zadaszonym pomieszczeniu chroniącym przed mrozem, z temp. powyżej 5 ºC. W wypadku zamarznięcia, produkt należy wolno podgrzać systematycznie mieszając, aż do uzyskania typowego płynu bez grudek. Unikać przegrzania.

BHP


MAXPRIMER® FLOOR jest produktem nietoksycznym, ale powinno się unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy stosować rękawiczki i zabezpieczające okulary. W wypadku kontaktu z oczami, natychmiast przepłukać bez tarcia. W wypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć dotknięte miejsca wodą z mydłem (bez tarcia). Gdy podrażnienie nie ustępuje, należy udać się do opieki medycznej.
Karta Bezpieczeństwa MAXPRIMER® FLOOR , dostępna jest na prośbę.
MAXPRIMER® FLOOR jest produktem niekorozyjnym i niepalnym. Nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie. Usuwanie produktu oraz pustych opakowań należy do końcowego użytkownika wg panujących oficjalnych regulacji.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależenie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom