drizoro strona główna
powrót
MAXEPOX® BOND - S

DWUSKŁADNIKOWY EPOKSYDOWY MATERIAŁ SPAJAJĄCY DO APLIKACJI METODĄ NATRYSKOWĄ

MAXEPOX® BOND - S
MAXEPOX® BOND - S - DWUSKŁADNIKOWY EPOKSYDOWY MATERIAŁ SPAJAJĄCY DO APLIKACJI METODĄ NATRYSKOWĄ
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXEPOX BOND jest dwuskładnikowym 100% jednolitym, bezrozpuszczalnikowym materiałem spajającym na bazie epoksydowej, przeznaczonym specjalnie do łączenia materiałów konstrukcyjnych metodą natryskową.

ZASTOSOWANIE


Maxepox Bond-S stosuje się do połączeń starego betonu z nowym betonem lub innymi materiałami takimi jak : kamień, marmur, drewno, szkło itp.

ZALETY


• Wyjątkowa adhezja .
• Doskonałe właściwości mechaniczne.
• Bardzo dobra odporność na związki chemiczne i starzenie.
• Bezrozpuszczalnikowy 100% jednolity i nie palny produkt.
• Łatwy do aplikacji. Odpowiedni do metody natryskowej.

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być strukturalnie zdrowe i czyste, wolna od kurzu, powłok, nalotów, olejów, tłuszczy, gipsu oraz innych obcych materiałów które mogły by wpłynąć na przyczepność. Podłoże powinno być o niewielkiej porowatości i musi być suche.
Mieszanie
MAXEPOX BOND-S jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo. Utwardzacz, komponent B , jest wlewany do żywicy komponentu A. Aby zapewnić odpowiednią reakcję obu komponentów koniecznie należy wlać całą zawartość komponentu B. Mieszanie można przeprowadzić używając wolnoobrotowej wiertarki (do 300 obrotów/min.), aż do uzyskania jednorodnego wyglądu i koloru. Małe ilości produktu mogą być również mieszane ręcznie. Nie przedłużać okresu mieszania, ani nie używać wysokoobrotowej mieszarki ponieważ może to spowodować podgrzanie mieszanki lub napowietrzenie. Użytkownik powinien sprawdzić w tabeli danych technicznych żywotność produktu, tj. czas w jakim produkt twardnieje wewnątrz pojemnika. Żywotność dla ilości 5 kg w temperaturze 20st C wynosi 20-30 minut, żywotność zwiększa się przy niższych temperaturach lub małych ilościach mieszanki i zmniejsza się przy wysokich temperaturach.
Aplikacja
MAXEPOX BOND-S nakłada się za pomocą urządzeń do natrysku, szczotki z krótkim włosiem, wałkiem. Warstwa materiału powinna być jednorodnej grubości, a zużycie materiału waha się od 0,3 do 1 kg /m2 w zależności od stanu podłoża. Proces spajania materiałów należy przeprowadzić kiedy Maxepox Bond-S jest nadal lepki. Jeżeli środek spajający wyschnie przed następną aplikacją należy nałożyć go ponownie po uprzednim usunięciu tej warstwy. Sprawdź w tabeli danych technicznych , w temp. 20st C czas otwarcia wynosi 2 godz., zwiększa się przy niższych temperaturach i zmniejsza się przy wysokich temperaturach.
Warunki aplikacji
MAXEPOX BOND-S nakłada się na suche powierzchnie, wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 5%. Minimalna temperatura podłoża wynosi 5st C, a relatywna wilgotność powietrza powinna być mniejsza niż 85%. Temperatura podłoża i powietrza podczas aplikacji i procesu dojrzewania musi być przynajmniej 30C wyższa niż punkt rosy. Przy niskich temperaturach i wysokim poziomie wilgotności należy użyć suchego lub gorącego powietrza. Jeśli beton jest wilgotny nie wystarczy wysuszyć powierzchnię gorącym powietrzem, ponieważ wilgotność zawarta w betonie szybko przechodzi na powierzchnię. W tym przypadku powinno się zastosować MAXEPOX BOND-W.
Dojrzewanie
Maxepox Bond-S dojrzewa szybko w temperaturach powyżej 100C. Nie nakładać w temperaturze poniżej 50C lub jeśli w przeciągu 24 godz. oczekiwany jest spadek temperatury poniżej 50C. Przed oddaniem do użytku pozostawić na całkowite dojrzewanie 5-7 dni w 200C i przy 50% relatywnej wilgotności. Aplikacje przeprowadzone w niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub przy słabej wentylacji wymagają dłuższego czasu schnięcia i dojrzewania.
Czyszczenie
Narzędzia mogą być czyszczone produktem MAXEPOX SOLVENT natychmiast po zastosowaniu. Stwardniały produkt może być usunięty tylko mechanicznie. Do czyszczenia ciała nie stosować żadnych rozpuszczalników.
Ważne wskazówki
• Wilgotność podłoża nie może przekraczać 5%.
• Pozostawić nowy beton i zaprawę na 28 dni dojrzewania przed aplikacją Maxepox Bond-S.
• Elementy, które mają być łączone nakładać podczas gdy Maxepox Bond-S jest nadal lepki. Nie dopuścić, by środek spajający wyschnął.
• Nie dodawać wody, rozpuszczalników, kruszywa, domieszek ani żadnych innych komponentów do Maxepox Bond-S.
• Unikać skraplania, wilgoci oraz kontaktu z wodą przez przynajmniej 24h po aplikacji .
• Dodatkowych informacji nie ujętych w tym biuletynie udzieli nasz Dział Techniczny.
OPAKOWANIE
MAXEPOX BOND-S jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo: 2 kg i 5 kg.

MAGAZYNOWANIE


Jeden rok w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu, w temperaturze między 5st C i 30 st C unikając bezpośredniego nasłonecznienia i zmrożenia.
Temperatura poniżej 5st C powoduje krystalizowanie się materiału. Kiedy do tego dojdzie należy podgrzać produkt do 80 – 90 st C i mieszać, aby doprowadzić materiał do odpowiedniego stanu.

BHP


W trakcie prac należy używać gumowych rękawic i ochronnych okularów. Nie wdychać oparów wydobywających się z procesu podgrzewania i spalania. Jeśli materiał dostanie się do oczu, należy natychmiast je przemyć czystą wodą, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustępuje szukać pomocy medycznej. W przypadku kontaktu ze skórą, należy przemyć obficie wodą i mydłem. W przypadku połknięcia natychmiast szukać pomocy medycznej. Nie wywoływać wymiotów. Przestrzegać ogólnych środków ostrożności dla zastosowania tego typu produktu. Karta bezpieczeństwa dostępna jest na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom