drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC® BA

WODOODPORNA I OCHRONNA EMULSJA ANIONOWO-BITUMICZNA

MAXELASTIC® BA
MAXELASTIC® BA - WODOODPORNA I OCHRONNA  EMULSJA ANIONOWO-BITUMICZNA
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC BA jest anionem na bazie wodnej emulsji bitumicznej, modyfikowanej chemicznie z elastomeru, odpowiedni do hydroizolacji dla wody napierającej i ochrony powierzchni, takich jak beton, asfalt, cement, cement włóknisty, porowata ceramika, itp., o wysokiej przyczepności do podłoża, zapewniając elastyczną i wodoodporną powłokę.

ZASTOSOWANIE


• Hydroizolacja i ochrona ścian i fundamentów poniżej lustra wody, które są poddane bezpośredniemu działaniu wody.
• Hydroizolacja płyt mostowych.
• Hydroizolacja i ochrona obiektów do zatrzymywania wody niezdatnej do picia: tamy, przelewy, rowy irygacyjne oraz kanały.
• Paroizolacja przed nałożeniem izolacji termicznej.

ZALETY


• Dobra przyczepność do typowych podłoży w konstrukcja: beton, zaprawa cementowa, porowata ceramika, cement włóknisty, powierzchnie metalowe, asfalt, itp.
• Wysoka elastyczność nawet w niskich temperaturach. Niska podatność termiczna.
• Odporny na zasadowość cementu.
• Stanowi barierę dla pary.
• Bardzo niska zawartość LZO.
• Łatwy w obróbce i łatwy do nałożenia pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku typu airless.

SPOSÓB UŻYCIAPrzygotowanie podłoża
Powierzchnia do uszczelnienia musi być solidna, mocna, szorstka i zdrowa, tak jednolita, jak to tylko możliwe. Podłoże musi być również czyste, wolne od farby, wykwitów, luźnych fragmentów, tłuszczy, płynów antyadhezyjnych, kurzu, gipsów, itp. czy innych substancji, które mogą mieć wpływ na przyczepność. Bez podciągania wilgoci. Podłoże powinno być suche lub matowo wilgotne. Uszkodzenia powierzchni, takie jak wady, ubytki, raki i uszkodzone obszary powinny być naprawione za pomocą zaprawy strukturalnej, takiej jak Maxmorter-F, w miejscach pachwin ścian należy wykonać wyoblenia. Dylatacje i szczeliny podlegające ruchom po otwarciu i wyczyszczeniu należy wypełnić odpowiednim materiałem, z typu MAXFLEX.

Aplikacja
MAXELASTIC BA można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem, w takim wypadku rozcieńczyć minimalnie wodą w razie potrzeby.
Nałożyć równomiernie warstwę podkładową MAXELASTIC BA z rozcieńczonego 50% wodą (stosunek produkt:woda = 2:1), przy zużyciu od 0,5 do 0,6 kg/m2, i następnie pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia (24 godziny w 20 ° C) przed nałożeniem kolejnej warstwy. Nałożyć czysty MAXELASTIC BA w ilości zalecanej 1,0 kg / m² na jedną warstwę.
Do wykończenia antypoślizgowego na wcześniej zagruntowanej powierzchni nałożyć pierwszą czystą warstwę MAXELASTIC BA w ilości od 0,5 do 0,6 kg/m² i gdy jest jeszcze świeży, rozprowadzić czyste i suche kruszywo kwarcowe (0,2 to 0,8 mm) na powierzchni o zużyciu od 1,0 do 1,5 kg/m2. Po wyschnięciu nałożyć kolejną warstwę czystego MAXELASTIC BA przy zużyciu 0,5 do 0,6 kg/m².
Do powłok wzmocnionych na wcześniej zagruntowanej powierzchni nałożyć pierwszą warstwę MAXELASTIC BA ze zużycie od 0,8 do 1,0 kg/m² i w jeszcze świeży materiał zatopić włókninę szklaną DRIZORO WELON M-100. Po wyschnięciu nałożyć druga warstwa MAXELASTIC BA z zużycie, od 0,5 do 0,6 kg/m².

Zużycie
Szacowane zużycie MAXELASTIC BA wynosi od 1,0 do 2,4 kg/m2 w zależności od proponowanych rozwiązań lub warstw do nałożenia. Liczby te mają jedynie charakter informacyjny i mogą się różnić w zależności od porowatości, tekstury, stanu podłoża i sposobu aplikacji. Wykonać test wstępny na miejscu, aby dokładnie ustalić całkowite zużycie.

Czyszczenie
Sprzęt i narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. Po zastygnięciu materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Warunki aplikacji:
Nie stosować, jeśli w ciągu 24 h po aplikacji spodziewane są opady deszczu, względnie gdy temperatura podłoża lub otoczenia wynosi poniżej 5ºC oraz gdy wilgotność względna przekracza 90%.

OPAKOWANIE


Beczki 17 kg, Kolor: czarny.

PRZECHOWYWANIE


W pomieszczeniach o temperaturze powyżej 5 C przez 9 miesięcy.

BHP


MAXELASTIC BA nie jest produktem toksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy nakładaniu należy używać gogli i rękawic ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć zabrudzone miejsca wodą i mydłem. Jeśli materiał dostanie się do oczu należy je starannie przepłukać czystą wodą, ale nie pocierać. Jeśli podrażnienie nie ustąpi szukać pomocy medycznej. Karta bezpieczeństwa jest dostępna na życzenie. Usuwanie tego produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom