drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC® BT-M

BITUMICZNA POWŁOKA GUMOWA DO HYDROIZOLACJI

MAXELASTIC® BT-M
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC BT-M to bitumiczna powłoka gumowa utworzona na bazie emulsji kationowej i przeznaczona do stosowania ręcznie lub metodą natryskową. W wyniku jej polimeryzacji uzyskuje się nieprzerwaną powłokę elastyczną, zapewniającą hydroizolację i ochronę.

ZASTOSOWANIE


· Hydroizolacja dachów płaskich i ukośnych;
· Hydroizolacja i ochrona fundamentów oraz konstrukcji podziemnych, takich jak ściany oporowe, ściany działowe itp.

ZALETY


·Produkt jednoskładnikowy, łatwy w zastosowaniu;
·Jego zdolność znacznego wydłużenia umożliwia przenoszenie rys i złączy konstrukcyjnych;
·Tworzy powłokę jednolitą i pozbawioną złączy;
·Materiał przeznaczony do stosowania na zimno, bez konieczności stosowania systemów podgrzewających.

SPOSÓB UŻYCIAPrzygotowanie podłoża
Powierzchnia musi być czysta, wolna od olejów, tłuszczów, pyłów itp. Luźne cząstki należy usunąć, a uszkodzony beton naprawić strukturalną zaprawą badawczą, jak np. MAXREST. Wszelkie ubytki i wgłębienia w betonie należy odpowiednio wypełnić i wyrównać.

Aplikacja
MAXELASTIC BT-M aplikuje się ręcznie za pomocą dobrze wchłaniającego pędzla (szczotki) o miękkim włosiu, nakładając warstwę o zamierzonej grubości. Na większe powierzchnie produkt można nanosić metodą natryskową. Zaraz po aplikacji wilgotną powłokę należy posypać pisakiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,4, nadmiar piasku usuwamy po całkowitym wyschnięciu.

Zużycie
Szacunkowe zużycie MAXELASTIC BT-M wynosi 1,0-1,5 kg/m², w zależności od chropowatości podłoża i obranej metody aplikacyjnej. Piasku kwarcowego na 1 m² przypada ok. 2,5 kg.

Czyszczenie
Sprzęt i narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu. Po zastygnięciu materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Warunki aplikacji:
Nie stosować, jeśli w ciągu 24 h po aplikacji spodziewane są opady deszczu, względnie gdy temperatura podłoża lub otoczenia wynosi poniżej 5ºC oraz gdy wilgotność względna przekracza 90%.

OPAKOWANIE


MAXELASTIC BT-M dostarcza się w 25 kg opakowaniach.

PRZECHOWYWANIE


Przechowywać do 6 miesięcy w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze co najmniej 5ºC. Chronić przed mrozem.

BHP


MAXELASTCI BT-M jest materiałem nietoksycznym, niemniej unikać jego kontaktu z oczami i skórą. W czasie aplikacji zakładać okulary i rękawice ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą podrażnione miejsce umyć wodą i mydłem. Gdy podrażnione zostaną oczy, przepłukać je starannie czystą wodą, unikając wcierania. Gdy podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu. Utylizacja resztek produktu i pustych opakowań po nim jest obowiązkiem końcowego użytkownika i winna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom