drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC® TRANS - M

PRZEZROCZYSTA , MATOWA POWŁOKA ZEWNĘTRZNA DO PODŁOŻY POKRYTYCH MATERIAŁEM HYDROIZOLACYJNYM

MAXELASTIC® TRANS - M
MAXELASTIC® TRANS - M - PRZEZROCZYSTA , MATOWA POWŁOKA ZEWNĘTRZNA DO PODŁOŻY POKRYTYCH MATERIAŁEM  HYDROIZOLACYJNYM
Karta techniczna
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC TRANS-M to jednoskładnikowy produkt o konsystencji płynnej, dostarczany w postaci gotowej do użytku, utworzony na bazie alifatycznych żywic poliuretanowych. Po nałożeniu tworzy przezroczystą i matową powłokę wykończeniową na obiektach pokrytych hydroizolacyjnymI materiałami .

ZASTOSOWANIE


• Matowa powłoka wierzchnia na MAXELASTIC TRANS.
• Przezroczysta i matowa powłoka dekoracyjna na epoksydowych lub poliuretanowych systemach hydroizolacyjnych.

ZALETY


• - Doskonała przyczepność i świetna kompatybilność.
• - Dobra odporność na ścieranie, pozwalająca na ruch pieszy po obiekcie.
• - Produkt odporny na zmiany pogodowe i promieniowanie UV, nie żółknie przy aplikacjach zewnętrznych.
• - Dobra odporność chemiczna na sole odmrażające, wodę morską, ścieki, rozcieńczone związki zasadowe i roztwory kwasowe.
• - Materiał umożliwiający przenikanie pary wodnej.
• - Wytrzymałość na szeroki wachlarz temperatur: od -40°C do +100°C.
• - Produkt gotowy do użycia i łatwy do nakładania ręcznie lub metodą natryskową.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża.
Powierzchnia przeznaczona do pokrycia winna być czysta i całkowicie sucha oraz pozbawiona pyłów, które mogłyby pogorszyć przyczepność produktu.
Aplikacja. MAXELASTIC TRANS-M dostarczany jest w postaci gotowej do użycia i może być nakładany pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Wystarczy aplikować jedną warstwę przy zalecanym zużyciu wynoszącym 0,25 l/m². Dla zapewnienia właściwej przyczepności między warstwami aplikację produktu należy wykonać 12-24 h po nałożeniu poprzedniego MAXELASTIC TRANS, względnie innej powłoki epoksydowej lub poliuretanowej.
Warunki aplikacji.
Nie stosować poniżej 5°C ani kiedy takiej temperatury można się spodziewać w ciągu 24 h po aplikacji. Nie stosować, gdy wilgotność względna przekracza 90%.
Dojrzewanie.
Czas dojrzewania, po którym powłoka nadaje się do oddania do użytku, wynosi 3 dni przy temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50%. Niższe temperatury i większa wilgotność wydłużają czas dojrzewania. Przez pierwsze 3 dni po aplikacji nałożoną powłokę chronić przed deszczem, kondensacją, rosą, wilgocią i kontaktem z wodą.
Czyszczenie.
Narzędzia i sprzęt czyścić za pomocą materiału MAXSOLVENT zaraz po aplikacji. Kiedy produkt wyschnie, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Zużycie materiału wynosi 0,25 l/m² na jedną warstwę. Liczba ta może ulegać zmianie w zależności od stanu podłoża i zastosowanej metody aplikacyjnej.

WAŻNE WSKAZANIA


• Wilgotność powierzchni przeznaczonej do pokrycia nie może przekraczać 5%. W przypadku deszczu, rosy, niepogody oraz jeżeli powierzchnia została poddana czyszczeniu, należy wyczekać odpowiednio długo, póki podłoże nie przeschnie. Jeżeli między warstwy przedostała się wilgoć, może dojść do utworzenia się białej błony.
• Nie stosować na powierzchniach narażonych na podnoszenie się wilgoci i negatywne ciśnienie hydrostatyczne.
• Nie dodawać żadnych rozpuszczalników.
• W przypadku zastosowań nie wymienionych w niniejszym Biuletynie technicznym oraz celem zasięgnięcia dalszych informacji zwrócić się do wydziału technicznego naszej Firmy.

PAKOWANIE


MAXELASTIC TRANS-M dostarczane jest w 1kg, 5 kg i 25 kg metalowych puszkach.

PRZECHOWYWANIE


Produkt ten można przechowywać przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i zadaszonym, w temperaturze między 5°C a 35°C. Przechowywanie w wyższych temperaturach może doprowadzić do wzrostu lepkości materiału. Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

BHP


MAXELASTIC TRANS-M to produkt łatwopalny, dlatego przy jego przechowywaniu, podczas transportu i w trakcie obchodzenia się z nim należy zachowywać zwyczajowe środki ostrożności, jakie podejmuje się przy pracy z materiałami łatwopalnymi. Produkt trzymać z dala od gorąca, płomieni oraz źródeł ognia. Na miejscu robót nie palić i zadbać o odpowiednią wentylację. Dla zabezpieczenia oczu i skóry nosić gumowe rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je czystą wodą unikając wcierania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją dużą ilością wody i mydłem. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej. Na życzenie udostępnia się Kartę bezpieczeństwa MAXELASTIC TRANS-M. Usuwanie produktu i pustego opakowania po nim leży w gestii końcowego użytkownika materiału i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom