drizoro strona główna
powrót
MAXFLOOR®

WODOROZCIEŃCZALNA POWŁOKA EPOKSYDOWA DO USZCZELNIANIA POSADZEK BETONOWYCH ORAZ INNYCH POWIERZCHNI

MAXFLOOR®
MAXFLOOR® - WODOROZCIEŃCZALNA POWŁOKA  EPOKSYDOWA  DO  USZCZELNIANIA  POSADZEK BETONOWYCH  ORAZ  INNYCH  POWIERZCHNI
Karta techniczna
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXFLOOR jest dyspersją wodną dwuskładnikowej żywicy epoksydowej.
Dostępny jest w dwóch odmianach:
• MAXFLOOR MATE - do wykończenia matowego
• MAXFLOOR GLOSS - do wykończenia z połyskiem.

ZASTOSOWANIE


• Stosowany do uszczelniania posadzek betonowych w przypadku średniego stopnia mechanicznego zużycia np. w przemyśle chemicznym, spożywczym itp.
• Do zabezpieczania ścian gipsowych.
• Do zabezpieczania powierzchni stalowych.
• Jako materiał gruntujący dla innych materiałów epoksydowych.

WŁAŚCIWOŚCI


• Doskonała przyczepność do betonu i stali.
• Dobra odporność na ścieranie.
• Nie zawiera żadnych rozpuszczalników organicznych
• Bezzapachowy
• Odporność chemiczna.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Z podłoża, na które ma być nakładany MAXFLOOR należy usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża (oleje, smary, powłoki malarskie).
Przy bardzo dużym zniszczeniu posadzek należy przeprowadzić frezowanie.
Podłoże, na które ma być nakładany MAXFLOOR powinno posiadać wytrzymałość betonu klasy B-25, a próba „pul off” powinna wynosić 1,5 MPa.
Podłoża betonowe mogą zawierać pewną ilość wilgoci, ale produkt nie może być nakładany na powierzchnie mokre z płynącą wodą.
Aby zapewnić właściwą reakcję komponentów minimalna temperatura podłoża nie może być niższa niż 10st C, a wilgotność względna musi być mniejsza niż 80%.

MIESZANIE


MAXFLOOR jest dostarczany w odpowiednio przygotowanych wagowo kompletach (składnik A+B).
Należy wlać utwardzacz (komponent B) do żywicy (komponent A) i dokładnie wymieszać.
Mieszanie można przeprowadzić ręcznie lub używając wolnoobrotowej wiertarki, aż do uzyskania jednorodnej substancji.

APLIKACJA


Aplikację można przeprowadzić przy użyciu szczotki, wałka lub pistoletu.
Pierwsza warstwa powinna być nakładana pędzlem w celu dobrego wtarcia w podłoże.
Przy stosowaniu natrysku wysokociśnieniowego wymagane jest ciśnienie ok. 0,5 MPa i średnica dyszy 3 - 3,5 mm .
Przed przystąpieniem do nałożenia drugiej warstwy z MAXFLOOR MATE pierwsza warstwa (gruntująca) musi być sucha i stwardniała, bez znaczenia ile minęło czasu.
W celu poprawienia odporności posadzki wykonanej z MAXFLOOR, można pierwszą warstwę jeszcze mokrą, posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1 do 0,5 mm .
Następnie po wyschnięciu tej warstwy należy nadmiar piasku usunąć za pomocą szczotek i przeprowadzić aplikację drugiej i trzeciej warstwy.
Narzędzia pracy powinny być czyszczone wodą zanim materiał stwardnieje.

OPAKOWANIA


MAXFLOOR jest dostarczany w kompletach przygotowanych wagowo 10 kg i 20 kg .

MAGAZYNOWANIE


6 miesięcy w oryginalnych i szczelnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, w temp. 5st C – 300C i nie w bezpośrednim nasłonecznieniu.

KOLORY


Biały, szary, zielony, czerwony, beżowy, niebieski.
Na specjalne życzenie można dostarczyć materiał w innych kolorach.

BHP


Podczas mieszania i aplikacji należy nosić rękawice ochronne i okulary. Kiedy dochodzi do kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je czystą wodą, unikając wcierania, oraz zwrócić się do lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć ją bieżącą wodą i mydłem. Kiedy produkt dostanie się do układu trawiennego, natychmiast zwrócić się do lekarza; nie wywoływać wymiotów (torsji). Nie wdychać oparów pochodzących z procesu ogrzewania i spalania. Przestrzegać środków ostrożności koniecznych przy użyciu tego typu produktów. Na życzenie przekazujemy Kartę bezpieczeństwa produktu. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej instrukcji zostały uzyskane na bazie naszych doświadczeń i wiedzy fachowej, uzyskanej z testów laboratoryjnych i danych bibliograficznych. DRIZORO zachowuje sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego zawiadamiania. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tej instrukcji, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przekraczać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom