drizoro strona główna
powrót
BISEAL® POL

WYSOKO AKTYWNA DOMIESZKA DO BETONU I ZAPRAW

BISEAL® POL
BISEAL® POL - WYSOKO AKTYWNA  DOMIESZKA DO BETONU I ZAPRAW
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
BISEAL POL jest płynną domieszką dla zapraw i betonu, która jest dodawana do wody zarobowej.
W zależności od dozowania spełnia funkcję plastyfikatora lub super plastyfikatora lub wysoce aktywnego środka redukującego ilość wody do mieszania, powodując że beton jest bardzo płynny i o ulepszonej wytrzymałości.

ZASTOSOWANIE


• Płynne zaprawy i beton.
• Prefabrykowane zaprawy i beton, które wymagają minimalnego stosunku woda / cement, oraz sprężony beton zbrojony.
• Wylewanie betonu w czasie ciepłej pogody.
• Zaprawy i beton o dużej wytrzymałości.

ZALETY


• Pojedyncza domieszka w fabryce betonu dla wielorakich aplikacji.
• Nie zawiera chlorków.
• Można osiągnąć redukcje wody zarobowej do 30% przy stałej konsystencji.
• Jest dodawany do wody zarobowej, nawet bezpośrednio do betoniarki.
• Poprawia wytrzymałość zaprawy i betonu.
• Poprawia płynność nawet o trzy stopnie konsystencji, ułatwiając pompowanie i zagęszczanie.
• Zapewnia mieszance spójność, zapobiegając segregacji.

INSTUKCJA STOSOWANIA


Produkt jest dostarczany w formie gotowej do użytku i dodawany jest bezpośrednio do wody do mieszania w proporcji 0,3 – 1,5% wagi cementu:
- Dodanie od 0,3 do 0,6 % wagi cementu: Konsystencja plastyczna albo pół- ciekła.
- Dodanie od 0,6 do 0,9 % wagi cementu: Konsystencja ciekła.
- Dodanie od 0,9 do 1,5 % wagi cementu: Beton o niskim stosunku woda /cement i wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Redukcję do 30% ilości wody uzyska się przy dodaniu 1,5%

OPAKOWANIA


25 kg, 220 kg

ZUŻYCIE


0,3 ÷ 1,5% wagi cementu

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, w suchym chłodnym miejscu chroniącym przed wilgocią i mrozem.

BHP


Jest produktem nietoksycznym, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Używać gumowych rękawic i okularów ochronnych. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć ciepłą wodą i mydłem. Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy je przemyć obficie wodą i szukać pomocy medycznej.
Nie jest sklasyfikowany jako materiał niebezpieczny i palny. Karta bezpieczeństwa dostępna na życzenie.
Usuwanie produktu i jego pustych opakowań jest obowiązkiem użytkownika docelowego i musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość.
Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom