drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC® PUR

POLIURETANOWO ELASTOMEROWA MEMBRANA DO HYDROIZOLACJI POWIERZCHNI

MAXELASTIC® PUR
MAXELASTIC® PUR - POLIURETANOWO ELASTOMEROWA MEMBRANA DO HYDROIZOLACJI  POWIERZCHNI
Karta techniczna
Atest higieniczny
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC PUR to jednoskładnikowy produkt, gotowy do użycia, oparty między innymi na specjalnych żywicach poliuretanowych, które pod wpływem wilgoci tworzą wysoko elastyczną powłokę hydroizolacyjną służącą do długotrwałej ochrony betonu, stali, zapraw opartych na cemencie, cegieł, płytek itp.

ZASTOSOWANIE


• Hydroizolacja i ochrona zbiorników na wodę, ścieki, osadników itp.
• Spajanie, uszczelnianie i wypełnianie pęknięć włoskowatych narażonych na przemieszczenia.
• Pokrycie i ochrona metalowych zbiorników, silosów, rur stalowych itp.
• Zewnętrzna hydroizolacja i ochrona podziemnych konstrukcji betonowych.
• Elastyczna hydroizolacja wszelkiego typu dachów, tarasów i balkonów.
• Hydroizolacja pod płytki ceramiczne w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak: balkony, kuchnie, łazienki itp.
• Hydroizolacja i chemiczne zabezpieczanie oczyszczalni ścieków, w tym komory fermentacyjne.
• Zabezpieczenie wszelkiego rodzaju konstrukcji drewnianych, płyt OSB.

ZALETY


• Bardzo duża elastyczność zarówno w wysokich, jak i w niskich temperaturach, pozwalająca absorbować termiczne poruszenia podłoża przy ekstremalnych warunkach pogodowych oraz drgania.
• Doskonała zdolność przenoszenia rys, dzięki czemu zachowuje się na podłożu jak membrana zabezpieczająca przed przełamaniem.
• Tworzy jednolitą membranę wodoszczelną, która nie wymaga złączy i na trwale uszczelnia wszelkie pęknięcia.
• Doskonała przyczepność do materiałów powszechnie stosowanych.
• Dobra odporność chemiczna na sole do odmrażania, wodę morską, ścieki, roztwory kwasowe i zasadowe.
• Trwałą odporność na biogeniczny kwas siarkowy i niskie pH.
• Wytrzymuje szeroki zakres temperatur: od -40ºC do 100ºC.
• Dobra odporność na ścieranie.
• Nadaje się na stały kontakt z wodą, ściekami.
• Długotrwała ochrona w porównaniu z farbami czy innymi powłokami, nie wymaga konserwacji.
• Produkt gotowy do użycia, łatwy do zastosowania, aplikacja metodą ręczną lub natryskiem.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża:
Nawierzchnia przeznaczona do pokrycia winna być czysta, sucha, zdrowa, wolna od kurzu, pozostałości farby lub gipsu, wykwitów, tłuszczy, olejów, jak również wolna od środków anty-pleśniowych oraz anty-adhezyjnych, wolna od wszelkiego rodzaju powłok, które mogłyby mieć negatywny wpływ na przyczepność. Przed aplikacją na podłoże metalowe usunąć wszelki pył i kurz. Przed zastosowaniem MAXELASTIC PUR wszelkie uszkodzenia powierzchni (ubytki, wgłębienia, złuszczenia) wypełnić zaprawą naprawczą. Usunąć cały beton, który znajduje się wokół zbrojenia dotkniętego korozją. Zbrojenie oczyścić z wszelkiej rdzy i złuszczenia, a następnie pokryć neutralizatorem tlenków i antykorozyjnym materiałem MAXREST PASSIVE. Do naprawy nawierzchni stosować zaprawę przeznaczoną do napraw strukturalnych taką jak MAXREST . Otwarte i wyczyszczone złącza dylatacyjne i szczeliny narażone na poruszenie pokryć odpowiednim uszczelniaczem typu MAXFLEX.
Aplikacja:
MAXELASTIC PUR jest produktem gotowym do użytku. Przed zastosowaniem zawartość opakowania wymieszać jakimś suchym i czystym narzędziem dla uzyskania jednorodnej konsystencji. Materiał nanosić można pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Wykonać dwie powłoki, na każdą warstwę przeznaczając 05-0,6 kg materiału na 1 m² i prowadząc je prostopadle do siebie. Pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia na 10-12 h, zależnie od warunków atmosferycznych i wentylacji. Przy podłożach porowatych pierwszą warstwę można zmieszać z 10-15% materiału MAXSOLVENT w celu lepszej penetracji. Na złączach dylatacyjnych oraz szczelinach narażonych na poruszenie po wyschnięciu MAXFLEX nanieść pierwszą warstwę MAXELASTIC PUR w ilości 0,6 kg/m², a na niej ściśle zamocować taśmę z włókna szklanego szerokości 6-8 cm (40-60 g/m²). Po zaschnięciu nanieść drugą warstwę MAXELASTIC PUR w ilości 0,6 kg/m².
Warunki aplikacji:
Nie stosować w temperaturze poniżej 5ºC oraz wtedy, gdy oczekiwane są takie spadki temperatury w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować, gdy wilgotność względna przekracza 90%. Nie stosować, gdy spodziewane są opady w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji.
Dojrzewanie:
Przed oddaniem do użytku winny upłynąć minimum 72 h przy temp. 20ºC, 50% wilgotności względnej. Niższe temperatury oraz wyższa wilgotność względna wydłużają czas krzepnięcia.
Czyszczenie:
Sprzęt i narzędzia czyścić przy pomocy MAXSOLVENT zaraz po aplikacji. Po zaschnięciu można je wyczyścić tylko mechanicznie.

WAŻNE WSKAZÓWKI


- Wilgotność powierzchniowa poprzedzająca aplikację nie może przekraczać 5%.
- W przypadku betonu świeżo położonego odczekać 28 dni .
- Podczas aplikacji nie przekraczać zalecanej grubości warstwy powłoki.
- Przy stałym zanurzeniu (zbiorniki wodne) należy stosować jako grunt MAXELASTIC PUR PRIMER. MAXELASTIC PUR aplikować po wyschnięciu podkładu 5 do 8 h przy temp. 20 st.C.
- W przypadku aplikacji MAXELASTIC PUR na powierzchniach zewnętrznych narażonych na działanie promieni słonecznych należy dodatkowo zastosować powłokę zabezpieczającą z MAXELASTIC PUR-F w ilości 0,15 do 0,20 kg/m2.
- W przypadku aplikacji MAXELASTIC PUR na tarasy nad pomieszczeniami należy zastosować MAXELASTIC PUR PRIMER.
- Przy aplikacji wystawionej na ruch kołowy należy zastosować 2 warstwy MAXELASTIC PUR F (po 24 h) w celu ochrony przed ścieraniem.
- Przy aplikacji na gładkie powierzchnie takie jak; metal , szkło, granit, należy zastosować jako grunt MAXPRIMER PUR.
- Przy aplikacji w temp. < 15 st.C należy dodać 1 kg katalizatora MAXELASTIC CAT na 25 kg MAXELASTIC PUR w celu przyspieszenia procesu wiązania.


OPAKOWANIA I KOLORY


MAXELASTIC PUR dostarcza się w wiadrach 25 kg . Dostępne kolory to: biały, szary, zielony, czerwony i czarny.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, w suchym i zakrytym miejscu, chronionym przed mrozem i bezpośrednim oddziaływaniem słońca, w przedziale temperatur 5-35°C. Przechowywanie w wyższych temperaturach może spowodować zwiększenie lepkości produktu.

BHP


MAXELASTIC PUR to materiał łatwopalny, dlatego należy zachować wszelkie środki ostrożności dotyczące tego rodzaju materiałów przy obchodzeniu się z nim, przechowywaniu i transporcie. Na miejscu robót nie palić papierosów. Zapewnić odpowiednią wentylację. Opakowania trzymać z dala od wszelkich źródeł ognia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie aplikacji nosić ochronne okulary i rękawice. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce przemyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie spłukać wodą unikając wcierania. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się do lekarza. Na żądanie udostępniamy kartę bezpieczeństwa produktu. Utylizacją opakowania zajmuje się końcowy użytkownik produktu zgodnie z właściwymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom