drizoro strona główna
powrót
MAXELASTIC® PUR - F

POLIURETANOWA POWŁOKA OCHRONNA STOSOWANA DLA NAWIERZCHNI OBCIĄŻONYCH RUCHEM KOŁOWYM USZCZELNIANYCH PRODUKTEM MAXELASTIC PUR

MAXELASTIC® PUR - F
MAXELASTIC® PUR - F - POLIURETANOWA POWŁOKA OCHRONNA STOSOWANA DLA NAWIERZCHNI OBCIĄŻONYCH RUCHEM KOŁOWYM USZCZELNIANYCH PRODUKTEM MAXELASTIC PUR
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXELASTIC PUR – F jest jedno-komponentowym alifatycznym produktem na bazie poliuretanowej stosowanym jako ochrona betonu oraz wierzchniej warstwy MAXELASTIC PUR , przy obciążeniu umiarkowanym ruchem kołowym. Po aplikacji produktu uzyskuje się elastomerowo - poliuretanowe uszczelnienie z bardzo dobrą odpornością na obciążenie ruchem i stabilnością koloru przy zastosowaniach zewnętrznych.

ZASTOSOWANIE


• Ochrona warstw MAXELASTIC PUR oraz betonu wewnątrz i na zewnątrz: płyty parkingowe, dojazd do rampy itp.
• Dekoracyjna ochrona uszczelnienia poddanego obciążeniu, umiarkowanym ruchem.
• Betonowe podłoże, chłodnie, budynki/pomieszczenia produkcyjne, pomieszczenia mechaniczne.

ZALETY


• Bardzo dobra przyczepność i kompatybilność z MAXELASTIC PUR.
• Odporny na warunki zewnętrzne, wysoka stabilność koloru, nie żółknie pod wpływem oddziaływania promieni UV.
• Dobra odporność chemiczna na sole do odmrażania, wodę morską, ścieki, roztwory kwasowe i zasadowe.
• Wytrzymuje szeroki zakres temperatur: od -40ºC do 100ºC.
• Produkt gotowy do użycia, łatwy do zastosowania, aplikacja metodą ręczną lub natryskiem.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża: Nawierzchnia przeznaczona do pokrycia winna być czysta, sucha, wolna od kurzu, który mogłyby mieć negatywny wpływ na przyczepność
Aplikacja: MXELASTIC PUR – F należy zastosować po 24 h od nałożenia ostatniej warstwy MAXELASTIC PUR.
Przed zastosowaniem zawartość opakowania wymieszać suchym i czystym narzędziem, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. MAXELASTIC PUR – F jest produktem gotowym do użycia, nanosić go można pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Wykonać dwie powłoki, na każdą warstwę przeznaczając 0,15 - 0,20 kg materiału na 1m², pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia (2-4 h w zależności od warunków atmosferycznych i wentylacji).
Warunki aplikacji: Nie stosować w temperaturze poniżej 5ºC oraz wtedy, gdy oczekiwane są takie spadki temperatury w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować, gdy wilgotność względna przekracza 90%. Nie stosować, gdy spodziewane są opady w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji.
Dojrzewanie: Przed oddaniem do użytku winny upłynąć 24 h dla ruchu pieszego oraz 72 h dla ruchu kołowego przy temp. 200 C, 50% wilgotności względnej. Niższe temperatury oraz wyższa wilgotność względna wydłużają czas dojrzewania.
Czyszczenie: Sprzęt i narzędzia czyścić przy pomocy MAXSOLVENT zaraz po aplikacji. Po zaschnięciu można je wyczyścić tylko mechanicznie.

WAŻNE WSKAZÓWKI


• Nie dodawać rozpuszczalnika.
• Dodatkowe informacje nie ujęte w tym biuletynie technicznym udzieli nasz Dział Techniczny.
• Przy aplikacji w temp. < 150C należy dodać 0,8 kg katalizatora MAXELASTIC PUR CAT do 20 kg MAXELASTIC PUR – F w celu przyspieszenia procesu wiązania.
• MAXELASTIC PUR - F należy zastosować po 24 h od nałożenia ostatniej warstwy MAXEALASTIC PUR.

OPAKOWANIA I KOLORY


MAXELASTIC PUR – F dostarcza się w wiadrach 20 kg. Dostępne kolory to: biały, szary, zielony i czerwony.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnych zamkniętych pojemnikach, w suchym i zakrytym miejscu, chronionym przed mrozem i bezpośrednim oddziaływaniem słońca, w przedziale temperatur 5-35°C. Przechowywanie w wyższych temperaturach może spowodować zwiększenie lepkości produktu.

BHP


MAXELASTIC PUR – F to materiał łatwopalny, dlatego wszelkie środki ostrożności dotyczące tego rodzaju materiałów należy zachowywać przy obchodzeniu się z nim, przechowywaniu i transporcie. Na miejscu robót nie palić papierosów. Zapewnić odpowiednią wentylację. Opakowania trzymać z dala od wszelkich źródeł ognia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W trakcie aplikacji nosić ochronne okulary i rękawice. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce przemyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie spłukać wodą unikając wcierania. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, zwrócić się do lekarza. Na żądanie udostępniamy kartę bezpieczeństwa produktu. Utylizacją opakowania zajmuje się końcowy użytkownik produktu zgodnie z właściwymi przepisami

GWARANCJA


Informacje zawarte w tej broszurze bazują na naszych doświadczeniach i wiedzy technicznej uzyskanej na podstawie testów laboratoryjnych i z literatury fachowej. DRIZORO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego zawiadamiania. Za wszelkie użycie powyższych danych do celów innych, aniżeli ściśle określone w tej broszurze, producent nie ponosi odpowiedzialności, chyba że działanie takie zostanie przez producenta autoryzowane. Nie ponosimy odpowiedzialności przewyższającej wartość nabytego towaru.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom