drizoro strona główna
powrót
MAXMORTER® HEAT 1600

ZAPRAWA OGNIOTRWAŁA DO 1600 ºC

MAXMORTER® HEAT 1600
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXMORTER HEAT 1600 to zaprawa ogniotrwała sporządzona ze specjalnych cementów i kruszyw, odporna na działanie temperatury do 1600°C. Przeznaczona jest jako zaprawa do układania cegieł i wykonywania powłok na ścianach wystawionych na działanie warunków ekstremalnych związanych z wysoką temperaturą lub bezpośrednim kontaktem z ogniem.

ZASTOSOWANIE


Jako zaprawa w piecach, urządzeniach przemysłowych, kominach itp. wystawionych na działanie ekstremalnych warunków termicznych;
Do wykonywanie ogniotrwałych powłok na posadzkach wystawionych na działanie bardzo wysokich temperatur lub bezpośredni kontakt z ogniem;
Do napraw cegieł ogniotrwałych i uszkodzonej zaprawy w złączach między nimi;
W zakładach metalurgicznych, hutach żelaza i stali, przemyśle ciężkim, hutach szkła, zakładach ceramicznych, spalarniach, urządzeniach rafineryjnych i petrochemicznych, piecach, kotłach do wytapiania metali z rud, miejsca do suszenia, systemy grzewcze, reaktory chemiczne itp.

ZALETY


Mimo kontaktu z wysokimi temperaturami wykazuje dobrą wytrzymałość mechaniczną;
Doskonała przyczepność do podłoża;
Dobra odporność chemiczna na kwasy rozcieńczone, siarczany i ścieki – odporność lepsza od betonu;
Nie reaguje na wodę ani wilgoć, więc może być stosowany w warunkach zewnętrznych;
Produkt nietoksyczny i niepalny, przyjazny dla środowiska;
Materiał jednoskładnikowy, do aplikacji potrzebuje tylko wody do rozmieszania.
Bezwonny, nadaje się do aplikacji w miejscach o słabej wentylacji.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża: Podłoże winno być mocne i wytrzymałe. Fragmenty uszkodzone i nietrwałe należy usunąć na tyle, by ukazało się podłoże strukturalnie wytrzymałe. Wodą pod ciśnieniem oczyścić powierzchnię z brudu, tłuszczu i wszelkich luźnych cząstek. Nie stosować na podłożu gipsowym.
Mieszanie: 25 kg worek MAXMORTER HEAT 1600 miesza się z 3,25 ÷ 3,75 l czystej wody, zależnie od warunków otoczenia i żądanej konsystencji mieszanki, albo ręcznie, albo mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obrotów/min.), aż do uzyskania zaprawy jednolitej i pozbawionej grudek.
Aplikacja: Powierzchnię zmoczyć aż do jej nasycenia, ale nie zostawiać wody wolno stojącej. Nakładanie zaprawy i murowanie z użyciem cegieł ogniotrwałych odbywa się metodą tradycyjną. Przy wyrównywaniu powierzchni lub kładzeniu powłoki zewnętrznej zaprawę nakłada się kielnią, przy czym grubość warstwy nie powinna przekraczać 5 mm . Jeżeli w podłożu są dziury i wgłębienia, należy je uprzednio wypełnić.
Warunki aplikacji: Produktu nie stosować, gdy temperatura spada poniżej 5°C i gdy takich warunków pogodowych można się spodziewać w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować również, gdy temperatura przekracza 40°C, oraz na powierzchniach zamarzniętych i oszronionych.
Dojrzewanie: Minimalny czas dojrzewania zaprawy przed oddaniem jej do użytku wynosi 72 h, przy temperaturze 20°C. Niższa temperatura odpowiednio wydłuża czas wiązania. Jeżeli zaprawa jest wystawiona na bezpośrednie działanie słońca lub wysokich temperatur wymaga nawilżania.
Czyszczenie: Narzędzia i sprzęt należy czyścić wodą natychmiast po ich użyciu. Po zaschnięciu produkt można usunąć tylko przy użyciu metod mechanicznych.

PAKOWANIE


MAXMORTER HEAT 1600 dostarcza się w 25 kg workach.
PRZECHOWYWANIE
12 miesięcy w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w miejscu suchym i osłoniętym, zabezpieczonym przed mrozem i wilgocią, w temperaturze powyżej 5°C.

WAŻNE WSKAZÓWKI


- Pozostałości z jednej mieszaniny nie wykorzystywać do przygotowania następnej;
- Z myślą o zwiększeniu objętości nie dodawać piasku, kruszyw, cementu ani jakichkolwiek innych domieszek;
- Nie przekraczać zalecanej proporcji wody przewidzianej do mieszania;
- Nie nakładać warstw grubszych niż 5 mm;
- Nie stosować na farby, powierzchnie strukturalnie słabe i gipsowe;

BHP


MAXMORTER HEAT 1600 to materiał wprawdzie nietoksyczny, mimo to żrący, dlatego przy przygotowywaniu mieszanki i jego stosowaniu należy nosić okulary i gumowe rękawice ochronne. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu ze skórą dane miejsce obmyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy zasięgnąć porady lekarskiej. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa MAXMORTER HEAT 1600. Zagospodarowanie produktu i opakowania po nim należy do obowiązków użytkownika docelowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego. Obecna wersja Biuletynu zastępuje wersję poprzednią.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom