drizoro strona główna
powrót
MAXBOND- S®

SPOIWO AKRYLOWE ZWIĘKSZAJĄCE PRZYCZEPNOŚĆ MATERIAŁÓW

MAXBOND- S®
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
Karty bezpieczeństwa
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXBOND-S to jednoskładnikowy materiał płynny, oparty na żywicach akrylowych o specjalnej formule, który poprawia wiązanie różnych warstw betonu i zaprawy, zwiększając przyczepność materiałów na powierzchniach gładkich, o niskiej porowatości i bardzo chłonnych.

ZASTOSOWANIE


- Spoiwo do zapraw cementowych stosowanych na podłożach betonowych i wylewkach w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych, na powierzchniach poziomych i pionowych.
- Odtwarzanie, poziomowanie i/lub prace regulacyjne na posadzkach i innych podłożach betonowych, polegające na położeniu nowej warstwy betonowej, cienkiej zaprawy cementowej, warstwy zgęszczającej oraz tynku.
- Gruntowanie i poprawianie przyczepności podłoża pod warstwy cementowe kładzione na posadzki, ściany i sufity o dużej porowatości i chłonności przy aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych, beton komórkowy, konstrukcje z cegły itp.
- Aplikacja zapraw cementowych na podłożach bardzo mało porowatych typu beton wodoszczelny, polerowany kamień, marmur, szkliwione płytki ceramiczne, powłoki metalowe, epoksydowe i poliuretanowe doskonale przylegające do podłoża itp.
- Środek sczepny na podłoża z kamienia naturalnego, płytek lub cegieł na elementach betonowych typu filary, ściany itp.

ZALETY


- Długi czas zdatności do użycia: lepkość na dotyk zachowuje po 48-72 h po aplikacji.
- Świetna przyczepność do podłoży bardzo chłonnych: zapobiega szybkiemu wysychaniu na betonie, zaprawie i gipsie.
- Świetna przyczepność do podłoży nieporowatych i szlifowanych: pozwala oszczędzić dodatkowe koszty związane z przygotowaniem powierzchni.
- Produkt nie ulegający degradacji, nie szkodzi mu stały kontakt z wodą ani zasadowość cementowa.
- Nadaje się do stosowania na powierzchniach suchych i mokrych.
- Produkt oparty na wodzie, przyjazny dla środowiska, niepalny.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie powierzchni. Podłoże musi być zdrowe i strukturalnie wytrzymałe, usunąć cały, luźny i uszkodzony beton. Powierzchnia winna być czysta, wolna od kurzu, tłuszczów, zaczynów, starych powłok i wszelkich innych materiałów, które mogłyby osłabić przyczepność. Zalecane metody czyszczenia to mycie wodą pod ciśnieniem, piaskowanie i inne metody mechaniczne, które zostawiają na powierzchni nieznaczną porowatość (powierzchnia o otwartej strukturze).

Aplikacja. MAXBOND-S to produkt gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem aplikacji opakowanie dobrze rozmieszać, tak aby produkt uzyskać jednolity wygląd i kolor. Aplikować jako cienką i jednorodną powłokę za pomocą pędzla, rolki lub natryskowo, nie zostawiając kałuż ani jakiegokolwiek nadmiaru produktu. Szacunkowe zużycie na jedną warstwę to 0,15-0,20 kg/m² zależnie od porowatości i tekstury powierzchni oraz stosowanej metody aplikacji. Jeśli powierzchnia jest zbyt porowata, nałożyć kolejno dwie lub trzy warstwy zależnie od chłonności podłoża, w odstępach czasowych 15-20 minut między poszczególnymi warstwami (przy 20ºC).

Przed nałożeniem nowej warstwy betonu, zaprawy lub tynku zaczekać do wyschnięcia produktu (metoda na dotyk). Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia w momencie aplikacji, wentylacji i właściwości podłoża (porowatości, szorstkości itp.). Dla precyzyjnego ustalenia tej wartości na miejscu robót przeprowadzić próbę wstępną, ale zwykle wynosi ok. 60 minut (przy 20ºC).

Nowy beton, zaprawę, tynk gipsowy itp. nakładać, gdy MAXBOND-S jest jeszcze lepki na dotyk, przy czym jego czas zdatności do użycia przedłuża się w wyższych temperaturach, przy słabej wentylacji i na podłożach mało porowatych. Skuteczność tego materiału jako spoiwa zmniejsza się wraz z upływem czasu: maksymalny czas zdatności do użycia sięga 48-72 h.

Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli podczas oraz przez najbliższe 24 h po aplikacji temperatura może spaść poniżej 5ºC. Nie stosować na powierzchniach zamarzniętych oraz gdy w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji może spaść deszcz. W wysokich temperaturach i przy wietrznej pogodzie powierzchnię zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem słońca.

Dojrzewanie. Czas zdatności do użycia produktu wynosi ok. 48-72 h (przy 20ºC). Ta wartość może się różnić zależnie od warunków aplikacji i dojrzewania, temperatury, wilgotności względnej, wiatru, właściwości podłoża.

Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu. Kiedy materiał na nich stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Szacunkowe zużycie MAXBOND-S wynosi ok. 0,15-0,20 kg/m² na jedną warstwę. Na powierzchnie porowate nakładać dwie lub trzy warstwy o takim samym zużyciu z uwzględnieniem stopnia porowatości podłoża. Podane wartości mogą się różnić zależnie od stanu podłoża i stosowanej metody aplikacji. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli dokładnie ustalić przewidywane zużycie.

WAŻNE WSKAZANIA


Nie stosować na odchodzący tynk.
Nie nadaje się do stosowania jako podkład pod powłoki epoksydowe i poliuretanowe.
W przypadku aplikacji nie wyszczególnionych w niniejszym Biuletynie technicznym prosimy skonsultować się z działem technicznym naszej firmy.

PAKOWANIE


MAXBOND-S rozprowadzany jest w 25 kg plastikowych kanistrach.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w miejscu zacienionym, w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed mrozem: w razie zamrożenia opakowanie powoli podgrzewać, a produkt regularnie mieszać aż do uzyskania jednorodnej substancji, pozbawionej grudek (nie przegrzewać).

BHP


MAXBOND-S to produkt nietoksyczny, mimo to unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nosić rękawice i okulary ochronne. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać je czystą wodą, unikając wcierania. W razie kontaktu ze skórą podrażnione miejsce przemyć wodą i mydłem. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu. Nie wywołuje korozji i jest niepalny. Pozbywanie się produktu i pustych opakowań po nim jest obowiązkiem końcowego użytkownika i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA


Informacje zawarte w niniejszej broszurze wynikają z doświadczeń naszej firmy i z wiedzy technicznej, jaką uzyskaliśmy w przeprowadzonych przez nas badaniach laboratoryjnych i w oparciu o materiał bibliograficzny. DRIZORO S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzania do niej zmian bez wcześniejszego powiadamiania. Za wszelkie zastosowanie przedstawionych wyżej danych, niezgodne z celami wyraźnie tu sprecyzowanymi i nieautoryzowane przez DRIZORO, firma nie ponosi odpowiedzialności. Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej przekraczającej wartość zakupionego towaru. Dane dotyczące zużycia, pomiarów i wydajności mają charakter wyłącznie orientacyjny i wynikają z naszego doświadczenia. Dane te mogą ulegać zmianie, zależnie od konkretnych warunków pogodowych i od warunków panujących na miejscu wykonywanych robót, w związku z czym przyjmuje się ewentualność rozsądnych (uzasadnionych) odchyleń od podanych wskaźników. W celu uzyskania rzeczywistych danych na miejscu robót należy wykonać odpowiednie próby, przy czym odpowiedzialność za nie ponosi sam klient. W razie wątpliwości prosimy zwrócić się o radę do naszego Wydziału technicznego. Obecna wersja Biuletynu zastępuje wersję poprzednią.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom