drizoro strona główna
powrót
MAXLEVEL® SILENT

SAMOPOZIOMUJĄCA ZAPRAWA DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ I TŁUMIENIA HAŁASÓW WYWOŁANYCH WSTRZĄSAMI/UDERZENIAMI

MAXLEVEL® SILENT
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXLEVEL SILENT to jednoskładnikowa, samopoziomująca zaprawa, składająca się z cementu modyfikowanego polimerami, wyselekcjonowanych kruszyw i dodatków. Po zmieszaniu z wodą tworzy bardzo płynną zaprawę do poziomowania posadzek wewnętrznych, która skutecznie izoluje akustycznie i zmniejsza hałas wywoływany wstrząsami/uderzeniami.

ZASTOSOWANIE


- Wyciszanie hałasów i dźwięków na podłogach w budynkach mieszkalnych, szpitalach, hotelach, biurach itp.
- Dźwiękoszczelny, samopoziomujący podkład do pomieszczeń wewnętrznych, poprzedzający aplikację innych systemów podłogowych typu płytki ceramiczne, dywany, kamienie, drewno, panele, powłoki epoksydowe i poliuretanowe itp.
- Naprawa i poziomowanie posadzek z lastryko, płytek ceramicznych, kamienia czy betonu, w których występują odpryski, pęknięcia i nierówności.

ZALETY


- Dobra dźwiękoszczelność i izolacja akustyczna: 15 mm warstwa zmniejsza hałas o 18 dB.
- Produkt łatwy do rozmieszania i stosowania: wystarczy dodać wodę i już można go wylewać ręcznie lub mechanicznie za pomocą pomp.
- Świetna płynność i właściwości samopoziomujące.
- Produkt szybkotwardniejący: inne systemy pokrywające posadzkę można stosować już po 24 h od jego aplikacji.
- Tworzy odpowiednią powierzchnię do kładzenia płytek z użyciem zapraw klejowych z rodziny MAXKOLA.
- Podczas twardnienia materiału nie powstają naprężenia, nawet gdy aplikowane są cienkie warstwy.
- Produkt przyjazny dla środowiska, nietoksyczny, oparty na cemencie, bezrozpuszczalnikowy.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być strukturalnie zdrowa, mocna, bez mleczka cementowego, najlepiej lekko porowata (z widoczną teksturą). Minimalna siła wiązania podłoża powinna wynosić co najmniej 1 N/mm². Powierzchnia ma być czysta, wolna od farb, powłok, wykwitów, luźnych cząstek, tłuszczy, olejów, środków wspomagających dojrzewanie, substancji odkształcających, pyłu, gipsu, narośli organicznych i wszelkich innych zanieczyszczeń, które mogłyby osłabić przyczepność produktu. Podłoże, zwłaszcza gładkie i/lub słabo absorbujące, przygotować poprzez piaskowanie lub za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (nie zaleca się agresywnych metod mechanicznych lub chemicznych). Wszelkie ubytki, wgłębienia, pęknięcia statyczne i inne uszkodzenia głębsze niż 8 mm po otworzeniu i przygotowaniu naprawić za pomocą MAXROAD (Biuletyn techniczny nr 27).

Mieszanie. 15 kg worek MAXLEVEL SILENT miesza się z 4,8 l czystej wody (32% ± 1%). Wodę wlać do czystego pojemnika i powoli dodawać MAXLEVEL SILENT, całość przez 1-2 minuty mieszając mieszadłem wolnoobrotowym (400-600 obr./min.) zaopatrzonym w końcówkę w kształcie tarczy, aż uzyska się zaprawę gładką i jednorodną, pozbawioną grudek. Mieszania niepotrzebnie nie przedłużać ani nie używać mieszadła wysokoobrotowego, by w produkcie nie wytworzyć pęcherzyków powietrznych. Po rozmieszaniu produkt odstawić na 2-3 minuty, tak by cały proszek na wskroś zwilgotniał, a aplikację poprzedzić jego ponownym krótkim rozmieszaniem. Przy aplikacjach za pomocą pompowania pamiętać o takich samych proporcjach wody i produktu.

Aplikacja. Dla uzyskania lepszej przyczepności i by nie dopuścić do powstania pęcherzyków powietrznych, na powierzchniach porowatych podłoże zagruntować za pomocą MAXPRIMER FLOOR (Biuletyn techniczny nr 230). W tym celu jedną część materiału rozcieńczyć trzema częściami wody i tak przygotowany podkład nałożyć na powierzchnię pędzlem lub szczotką w sposób ciągły i jednorodny, nie zostawiając na niej „kałuż”. Szacunkowe zużycie takiego roztworu waha się w granicach 0,20-0,25 kg/m² na jedną warstwę. Na powierzchni bardzo porowatej może się okazać, że do jej uszczelnienia potrzeba dwóch lub trzech warstw powłoki gruntującej – przed aplikacją kolejnej warstwy odczekać 10-15 minut, aż wyschnie poprzednia (w temperaturze 20ºC).

Zanim zastosuje się jakąkolwiek zaprawę cementową, MAXPRIMER FLOOR winien uzyskać stan suchości na dotyk. Czas jego schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej, wentylacji pomieszczenia i porowatości podłoża, ale w zwykłych warunkach wynosi ok. 4 h (w temperaturze 20ºC). W niższych temperaturach, przy zwiększonej wilgotności i słabym przewiewie czas schnięcia może wydłużyć się do następnego dnia (w związku z aplikacją zaprawy cementowej nie przekraczać jednak 24 h).

MAXLEVEL SILENT nakłada się i rozprowadza gumową pacą lub ząbkowaną łopatką, jednolitym ruchem, tworząc powłokę o grubości 5-15 mm. Produkt po kolei nakładać na ograniczone fragmenty powierzchni, tak by móc je potem ostatecznie wykończyć, co zapobiegnie powstaniu zimnych złączy w niepożądanych miejscach. Granice każdego z tych fragmentów winny pokrywać się z połączeniami betonu w posadzce.

Zanim MAXLEVEL SILENT zacznie krzepnąć, tj. po ok. 20-30 minutach (w temperaturze 20ºC), po powierzchni przeciągnąć kolczastym wałkiem, by usunąć uwięzione w niej pęcherzyki powietrzne. 24 h po aplikacji wykonać nacięcia (rzezy) jako złącza dylatacyjne wzdłuż granic każdego fragmentu, a jeśli w betonowym podłożu takich nie ma, to maksymalnie co 36 m². Złącza izolacji winny się znaleźć na obrzeżach przylegających do siebie części.
Złączy dylatacyjnych nie pokrywać MAXLEVEL SILENT, lecz wypełnić je odpowiednim uszczelniaczem elastycznym z rodziny MAXFLEX.

Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez najbliższe 24 h po aplikacji może wystąpić deszcz, rosa, kondensacja, wilgoć lub jakikolwiek inny kontakt z wodą. Optymalna temperatura aplikacji to 15-25ºC. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i/lub otoczenia spada poniżej 5ºC oraz gdy taka może wystąpić w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte lub oszronione. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i/lub otoczenia przekracza 35ºC. Aplikacji nie dokonywać na powierzchniach wystawionych na bezpośrednie działanie słońca, gdzie dochodzi do znacznego podnoszenia się temperatury.

Dojrzewanie. W wysokiej temperaturze (> 30ºC) nie dopuszczać do zbyt szybkiego wysychania MAXLEVEL SILENT, tak by odpowiednią wilgotność materiał ten zachował przez co najmniej 24 h po aplikacji. W tym celu można posłużyć się polietylenowymi arkuszami lub zmoczonymi płachtami jutowym, ale nie stosować środków wspomagających dojrzewanie ani nie zwilżać powierzchni.

W przypadku warstwy o grubości 15 mm przed udostępnieniem jej dla ruchu pieszego lub przed zamontowaniem na niej posadzki końcowej (płytek) należy odczekać co najmniej 24 h (w temperaturze 20ºC i przy wilgotności względnej 50%). Większa grubość warstwy, niższa temperatura i/lub zwiększona wilgotność wydłużają czas dojrzewania.

Czyszczenie. Narzędzia służące do aplikacji umyć wodą zaraz po ich użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Zużycie MAXLEVEL SILENT wynosi 1,0 kg/m² materiału na warstwę o grubości 1 mm. Liczba ta ma wartość jedynie szacunkową, a w rzeczywistości może różnić się od podanej zależnie od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz od stosowanej metody aplikacji. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli bardziej precyzyjnie określić przewidywane zużycie.

UWAGI


- Stosować wyłącznie do aplikacji wewnętrznych.
- Nie stosować na powierzchnie mające stały kontakt z wodą oraz na których dochodzi do podnoszenia się wilgoci.
- W pomieszczeniach wilgotnych typu łazienki, kuchnie, toalety itp. MAXLEVEL SILENT pokryć powłoką hydroizolacyjną z rodziny MAXSEAL.
- Na powierzchnie ze świeżego betonu lub zapraw produkt nakładać nie wcześniej niż po 28 dniach od ich aplikacji.
- Do produktu nie dodawać cementów, kruszyw ani jakichkolwiek innych składników.
- Nie wykorzystywać resztek pozostałych z poprzedniej aplikacji.
- Pamiętać o odpowiedniej grubości danej warstwy.
- W przypadku zastosowań nie wyszczególnionych w obecnym Biuletynie technicznym, względnie dla uzyskania dalszych informacji skonsultować się z działem technicznym naszej firmy.

PAKOWANIE


MAXLEVEL SILENT ma kolor szary i rozprowadzany jest w 15 kg workach.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym w temperaturze powyżej 5ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA


MAXLEVEL SILENT jest materiałem nietoksycznym, ale zawiera szorstkie składniki. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania pyłu proszkowego. Przy obchodzeniu się z tym materiałem nosić okulary ochronne i gumowe rękawice. W razie kontaktu ze skórą dotknięte miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać je wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu.
Pozbywanie się produktu i jego opakowań należy do użytkownika końcowego i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom