drizoro strona główna
powrót
MAXMORTER® TH

ZAPRAWA O SŁABYM PRZEWODNICTWIE CIEPLNYM DO TERMICZNEJ IZOLACJI FASAD I ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

MAXMORTER® TH
Karta techniczna
Deklaracja zgodności
 
DANE PODSTAWOWE PRODUKTU:
MAXMORTER TH to lekka zaprawa jednoskładnikowa o bardzo słabym przewodnictwie cieplnym, składająca się z cementu, lekkich wypełniaczy i specjalnych dodatków, przeznaczona do termicznej izolacji fasad i ścian wewnętrznych. Jest odporna na warunki pogodowe, wodoszczelna i nie wymaga dodatkowych powłok wykończeniowo-ochronnych.

ZASTOSOWANIE


- Termiczna izolacja fasad budynków mieszkalnych, hoteli, biur itp.
- Termiczna izolacja ścian, sufitów, filarów itp. w pomieszczeniach wewnętrznych.
- Warstwa bazowa lub pierwsza powłoka pod płyty izolacji termicznej (polistyrenowe albo poliuretanowe) lub akustycznej.
- Warstwa hydroizolacyjna ścian podnosząca ich izolację termiczną.

ZALETY


- Bardzo niskie przewodnictwo cieplne (0,162 W/m·K), niższe niż cegły dziurawki (0,33 W/m·K) i bloczku z betonu komórkowego (0,35 W/m·K).
- Jako izolacja termiczna przeciw ekstremalnym zmianom temperatury zapobiega powstawaniu efektu zimnej ściany i kondensacji powierzchniowej na ścianach wewnętrznych.
- Pozwala zaoszczędzić energię w domach i budynkach wyposażonych w klimatyzację i systemy grzewcze.
- Jako materiał przepuszczający parę wodną umożliwia oddychanie podłoża, nie tworząc bariery dla pary wodnej.
- Dobra przyczepność do większości najbardziej popularnych materiałów budowlanych: betonu, cegieł, zapraw cementowych, bloczków, elementów włókno-cementowych itp.
- Produkt łatwy do rozmieszania i użycia: wystarczy dodać wody i nakładać ręcznie kielnią lub natryskowo, dzięki znacznej wydajności oszczędzając roboczogodziny.

SPOSÓB UŻYCIA


Przygotowanie podłoża. Powierzchnia winna być zdrowa, zwarta, jednorodna, bez mleczka cementowego, czysta, wolna od farb, powłok, wykwitów, luźnych cząstek, olejów, tłuszczy, środków wspomagających dojrzewanie, substancji odkształcających, pyłu, gipsu, wykwitów organicznych i wszelkich innych zanieczyszczeń.

Ubytki i uszkodzenia strukturalne naprawić MAXREST . Podłoża gipsowe zagruntować MAXBOND. Na podłoża słabe, niechłonne i/lub bardzo nierówne wpierw położyć siatkę, potem użyć MAXBOND jako spoiwa.

Podłoża, zwłaszcza gładkie i/lub słabo absorbujące, przygotować poprzez piaskowanie lub za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (nie zaleca się agresywnych metod mechanicznych lub chemicznych).

Niewielkie ubytki, spękania, nierówności i nieaktywne pęknięcia po otworzeniu na co najmniej 20 mm oczyścić, wypełnić i wyrównać za pomocą MAXMORTER TH. Całą powierzchnię obficie skropić czystą wodą, nie zostawiając kałuż. Nadmiar wody usunąć i przystąpić do aplikacji. Jeśli powierzchnia wyschła, zwilżyć ją ponownie.

Mieszanie. 25 kg worek MAXMORTER TH rozmieszać z 5,25-5,75 l czystej wody (21-23%) zależnie od warunków panujących w miejscu robót i pożądanej konsystencji zaprawy. Proszek wsypać do 4,8-5,0 l wody, całość przez ok. 5 minut mieszać mieszadłem wysokoobrotowym (800-1200 obr./min.) zaopatrzonym w końcówkę w kształcie tarczy. Roztwór odstawić na 2-3 minuty i ponownie rozmieszać przez ok. 5 minut, w tym czasie dodając resztę wody, aż uzyska się konsystencję wymaganą do aplikacji. Aby produkt nie stracił lub nie osłabił żadnej ze swych właściwości, odradza się mieszania ręcznego lub w betoniarce.

Aplikacja. MAXMORTER TH aplikuje się w dwóch etapach. Najpierw dla poprawienia przyczepności podłoża kielnią nałożyć cienką warstwę materiału, mocno go przyciskając, albo pędzlem nałożyć zaczyn. Kiedy warstwa gruntująca wyschnie, kielnią nanieść zaprawę rzucając ją na powierzchnię, ale bez nadmiernego przyciskania, lub też stosując metodę natryskową. Materiał najlepiej nakładać w jednej warstwie o grubości 10-40 mm, ale jeśli potrzeba więcej, przed aplikacją drugiej warstwy odczekać jeden dzień, a pierwszą ponacinać dla poprawienia przyczepności.
W aplikacjach wewnętrznych zaprawę można wygładzić i wykończyć listwą aluminiową, nie stosując nadmiernego nacisku. Dojrzewanie zaprawy trwa co najmniej 7 dni (zależnie od warunków otoczenia). Jeśli trzeba, powłokę można pokryć i wykończyć materiałami typu MAXSHEEN, MAXSHEEN ELASTIC czy MAXSEAL FLEX.

Warunki aplikacji. Nie stosować, jeśli przez najbliższe 24 h po aplikacji może wystąpić deszcz, rosa, kondensacja, wilgoć lub jakikolwiek inny kontakt z wodą. Optymalna temperatura aplikacji wynosi 10-30ºC. Nie stosować, gdy temperatura podłoża i/lub otoczenia spada poniżej 5ºC oraz gdy taka może wystąpić w ciągu najbliższych 24 h po aplikacji. Nie stosować na powierzchnie zamarznięte ani oszronione. W wysokich temperaturach (> 30ºC), małej wilgotności względnej i/lub wietrznej pogodzie powierzchnię obficie zmoczyć wodą, a miejsce aplikacji zacienić, zabezpieczając je przed bezpośrednim działaniem słońca.

Dojrzewanie. Przez najbliższe 24 h po aplikacji dopilnować odpowiedniej wilgotności zaprawy. W wysokich temperaturach (> 30ºC), przy małej wilgotności względnej i/lub wietrznej pogodzie skrapiać ją mgłą wodną (ale nie wypłukiwać materiału), przykrywać arkuszami polietylenowymi lub obkładać zmoczonymi płachtami jutowymi.

Czyszczenie. Wszystkie narzędzia i cały sprzęt służący do aplikacji umyć wodą zaraz po użyciu. Kiedy produkt stwardnieje, można go usunąć tylko mechanicznie.

ZUŻYCIE


Na warstwę o grubości 1 mm trzeba zużyć 1,0-1,1 kg/m² MAXMORTER TH. Liczba ta ma wartość jedynie szacunkową, a w rzeczywistości może różnić się od podanej zależnie od porowatości, tekstury i stanu podłoża oraz od stosowanej metody aplikacji. Próba wstępna na miejscu robót pozwoli bardziej precyzyjnie określić przewidywane zużycie.

UWAGI


- Nie stosować na powierzchnie szklane lub emaliowane, pokryte środkami hydrofobowymi, związkami bitumicznymi, drewnem, metalem czy farbami.
- W aplikacjach na podłoża gipsowe pamiętać o użyciu MAXBOND jako podkładu i spoiwa.
- Nie dodawać cementów, domieszek, kruszyw ani jakichkolwiek innych składników.
- Nie wykorzystywać ponownie resztek pozostałych z poprzedniej aplikacji.
- Pamiętać o zalecanej grubości aplikowanej warstwy.
- W przypadku zastosowań nie wyszczególnionych w obecnym Biuletynie technicznym, względnie dla uzyskania dalszych informacji skonsultować się z działem technicznym naszej firmy.

PAKOWANIE


MAXMORTER TH dostarcza się w 25 kg workach. Produkt dostępny w kolorze szarym.

PRZECHOWYWANIE


12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym w temperaturze 5-35ºC. Chronić przed wilgocią, mrozem i bezpośrednim działaniem słońca.

BHP


MAXMORTER TH to materiał nietoksyczny, ale zawiera szorstkie składniki. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania pyłu proszkowego. Przy obchodzeniu się z tym materiałem nosić okulary ochronne i gumowe rękawice. W razie kontaktu ze skórą dotknięte miejsce przemyć wodą i mydłem. W razie kontaktu z oczami dokładnie przepłukać je wodą, unikając wcierania. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem. Na życzenie udostępniamy Kartę bezpieczeństwa produktu. Pozbywanie się produktu i jego opakowań należy do użytkownika końcowego i winno być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE


Produkt posiada znak CE zgodnie z EN 998-1: „Zaprawy tynkarskie do izolacji termicznej ścian, sufitów, filarów i ścianek działowych w elementach wewnętrznych i zewnętrznych”.

GWARANCJA


Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA


Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

2009 © Copyright Drizoro-Poland Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
created by Nevicom